Norsk-Tysk Handelskammer

Den tyske regjeringen forventer lav økonomisk vekst i 2024

Del

Tysklands næringsminister Robert Habeck har fremlagt sin årsberetning med prognoser for 2024. Den tyske regjeringen forventer forsiktig økonomisk vekst. Habeck la vekt på at landet har utfordringer og behov for reformer. Michael Kern, direktør i Norsk-Tysk Handelskammer, mener dette understreker betydningen av pålitelige samarbeidspartnere.     

Riksdagsbygningen i Berlin
Riksdagsbygningen i Berlin AdobeStock

Næringsminister og visekansler Robert Habeck fremla på en pressekonferanse tysk nærings- og klimadepartements årsberetning med økonomiske utsikter for 2024. Den tilhørende pressemeldingen starter med positive ord om den aktuelle situasjonen i tysk økonomi: «Energiforsyningen er sikret og energiprisene har falt. Inflasjonen er oppdemmet. Lønnsveksten er tydelig og vil i år ligge over inflasjonen.» Habeck la videre vekt på økt kjøpekraft, rekordhøy sysselsetting og økt andel av fornybar energi, som han anser som viktige tegn for fremtiden.

Årsberetningens prognoser for 2024 er imidlertid mer beskjedne: Veksten i bruttonasjonalprodukt forventes å bli 0,2 prosent. Og det etter at Tyskland opplevde en økonomisk en nedgang på 0,3 prosent i 2023. Ifølge prognosen vil inflasjonen falle til 2,8 prosent i 2024.

«Veien ut av krisen går langsommere enn vi håpet»

Til tross for flere positive tegn, befinner den tyske økonomien seg fortsatt «i vanskelig farvann», ifølge Habeck, og la til at veien ut av krisen går langsommere enn forventet. Næringsministeren mener dette henger sammen med bl.a. ustabilitet og historisk lav vekst i verdenshandelen. I tillegg er det flere geopolitiske utfordringer.

Tyskland merker også ettervirkningene av kampen mot inflasjon: Næringslivets investeringer har sunket, særlig innen bygg- og anleggsbransjen. En annen viktig faktor er ifølge ministeren en dom i tysk høyesterett i november, som førte til at Tyskland måtte stramme kraftig inn på statsbudsjettet, og blant annet kutte ned på investeringer og utviklingsprogrammer for næringslivet.

Tysklands strukturelle utfordringer

Ifølge Habeck står landet overfor en rekke strukturelle utfordringer. En av de største er mangelen på kvalifisert arbeidskraft. Dette problemet vil forverres i årene fremover og redusere vekstpotensialet. Også byråkratiske hindringer virker belastende på næringslivet. Den tyske regjeringen må nå utarbeide nye løsninger, ifølge Habeck: «Det vi trenger nå, er en reformboost.» Han betoner at landet må gjøre alt de kan for å få folk i arbeid. Byråkratiske rutiner må bli mer praksisorienterte.

Andre tiltak som nevnes i årsberetningen er skattemessige insentiver for private investeringer, økte forskningstilskudd og stimulering til utbygging og vekst innen nøkkelområder som batteri- og halvlederindustrien. Handels- og forsyningskjedene skal diversifiseres og handelsforbindelsene utvides. Dessuten skal tilbudet av fornybar energi styrkes. Et overordnet mål for alle reformer er å ivareta miljøhensyn og sosialt ansvar.

Viktigheten av pålitelige partnere  

Administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer, Michael Kern, uttaler følgende: «Det er ingen hemmelighet at Tyskland står overfor utfordringer. Men disse er ikke landet alene om.» Han betoner at det er viktig og riktig at regjeringen identifiserer både kortsiktige og langsiktige økonomiske utfordringer, og forsøker å finne løsninger på dem. «I denne situasjonen vil pålitelige internasjonale partnere som Norge en spille enda større rolle. Det tette samarbeidet innen alt fra energiforsyning til forskning og innovasjon gir mange fordeler for begge land. Dette vil også bli tydelig på Hannover-messen i april, der Norge er gjesteland.»

Finn nærings- og klimadepartementets årsberetning 2024 her (på tysk).

Nøkkelord

Kontakter

Norsk-Tysk Handelskammer

Siden 1986 har Norsk-Tysk Handelskammer jobbet for økt handel, næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Norge og Tyskland. Norske og tyske bedrifter kompletterer hverandre på mange områder. Vår visjon er å være en naturlig partner for eksportorienterte bedrifter og sørge for at kundene og medlemmene våre drar nytte av samarbeidspotensialet landene imellom.

Som eksperter er vi det første kontaktpunktet og rådgiver for aktører innen norsk-tyske næringslivsforbindelser uavhengig av bedriftsstørrelse og bransje. Gjennom vår bilaterale plattform åpner vi dører, bygger broer og bidrar til verdiskapning for våre medlemsbedrifter og kunder.

Som nøytral partner for norske og tyske bedrifter representerer og fremmer vi vårt nettverks interesser og mål i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Handelskammeret har over 800 norske og tyske medlemsbedrifter og er en del av et verdensomspennende nettverk av tyske utenlandshandelskamre (AHKs), lokalisert på 140 steder i 92 land.

Følg pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk-Tysk Handelskammer på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Havnestrategi for eksportlandet Tyskland22.3.2024 13:31:11 CET | Pressemelding

Onsdag 20. mars publiserte den tyske regjeringen Den nasjonale havnestrategien for sjø- og innlandshavner, med mer enn 130 tiltak for å forberede tyske havner for fremtiden. Målet til tiltakene er å øke havnenes konkurransedyktighet, gjøre havnene utslippsnøytrale innen 2045, utbygge til Energy Hubs, og å digitalisere havnene. Klassifiseringen av havner som kritisk infrastruktur gir strengere krav ved utenlandske investeringer.

Tysk kraftverkstrategi: positivt signal for forsyningssikkerheten i næringslivet8.2.2024 09:33:37 CET | Pressemelding

Den tyske regjeringen har lagt fram planer for en kraftverkstrategi som innebærer en anbudsrunde for gasskraftverk med en samlet kapasitet på opptil ti gigawatt i nær fremtid. Målet er å utjevne variasjonene i den stadig økende andelen av vind- og solkraft i energiforsyningen. Slik skal det tyske elektrisitetssystemet avkarboniseres og samtidig opprettholde forsyningssikkerhet på lang sikt.

Strømprispakke: Den tyske regjeringen avlaster kraftintensive foretak13.11.2023 09:28:30 CET | Pressemelding

I forrige uke ble den tyske regjeringen enige om ytterligere lettelser for selskaper i Tyskland de neste fem årene. Særlig bedrifter med spesielt kraftkrevende produksjon vil dra nytte av strømprispakken, og produksjonsindustrien avlastes. En senkning av elavgiften skal i første omgang lovreguleres for årene 2024 og 2025. Det er enighet om at reduksjonen skal gjelde frem til 2028, forutsatt at det foreligger finansiering i statsbudsjettet. Regjeringen ber nå parlamentet sørge for at tiltakene vedtas så raskt som mulig.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye