Hafslund

Eidsiva og Hafslund ønsker å utrede vindkraft sør i Aremark

Del

Eidsiva og Hafslund har i dag sendt inn et planinitiativ til Aremark kommune for områderegulering av et mulig vindkraftverk sør i Aremark. Hensikten er å få utrede prosjektet nærmere og bidra til en faktabasert behandling av vindkraft i kommunen.

Kart over planområde
Kart over planområde Eidsiva og Hafslund

– Vindkraft er et stort og viktig valg for en kommune. For Norge er vindkraft viktig for utfasing av fossil energi, mens for industrien handler det om å skape nye arbeidsplasser og beholde eksisterende. Det er lokalt at man kjenner på ulempene. Derfor er det viktig at prosjekter utredes skikkelig. Først når all fakta er på bordet, kan politikerne i Aremark ta en informert beslutning om de ønsker å gå videre med prosjektet vårt, sier senior prosjektutvikler Anders Bergsli i Hafslund.

Det gis i dag ikke konsesjon til vindkraft før tiltaket er planavklart hos kommunen etter Plan- og bygningsloven. Et planinitiativ er den formelle starten på den kommunale behandlingen. Deretter kan NVE sammen med kommunen fastsette et utredningsprogram der utbygger skal belyse alle virkningene av et vindkraftprosjekt.

Muligheter for Aremark

Kommuner kan i dag få økte og stabile inntekter fra vindkraft i form av eiendomsskatt, produksjonsavgift og omfordeling av grunnrenteskatt. Vindkraftutbygging vil føre til stor aktivitet i anleggsfasen, med gode muligheter for lokale og regionale entreprenører til å delta. I tillegg skapes det ofte lokale arbeidsplasser til drift av vindkraftanlegg. 

– Vi har god dialog med Aremark kommune og ønsker å lytte til deres behov. For oss er det viktig at en eventuell utbygging gir positive ringvirkninger lokalt. Den nye vindkraftskatten sørger for at en betydelig større andel av inntektene legges igjen i vertskommunen. Erfaring fra vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget, er at det skapes rundt én lokal arbeidsplass for hver fjerde vindturbin, sier prosjektutvikler Sven Lersveen i Eidsiva.

Sikre arbeidsplasser og verdiskaping

Kraftproduksjonen i Østfold består i dag hovedsakelig av elvekraft. Slike kraftverk har størst produksjon gjennom våren og sommeren når forbruket er på sitt laveste. Vindkraft produserer mest i vinterhalvåret når forbruket er høyest. På den måten komplementerer vindkraft og vannkraft hverandre og bidrar i kombinasjon til økt forsyningssikkerhet året rundt. 

– Østfolds næringsliv står overfor en dobbel utfordring: Å realisere sine ambisiøse vekstplaner samtidig med en betydelig reduksjon av klimagassutslipp. Tilgangen på fornybar energi til priser som styrker regionens konkurransekraft, er nøkkelen. Dette er avgjørende for å nå både klimamål og samtidig sikre arbeidsplasser og verdiskaping i Østfold, uttaler Vegard Einan, regiondirektør for NHO Viken og Oslo. 

Det mulige vindkraftverket er lokalisert sør i Aremark og har et potensial på inntil 29 vindturbiner. Det utgjør en årsproduksjon på rundt 700 GWh, tilsvarende forbruket til ca. 44 000 husstander.

Planinitiativet vil bli lagt ut på kommunens nettsider.

Kontakter

Bilder

Anders Bergsli
Anders Bergsli
Last ned bilde
Sven Lersveen
Sven Lersveen
Last ned bilde

Om Hafslund

Vi jobber "For en verden i balanse, med fornybart"

I Hafslund går vi på jobb hver dag for å sikre at Norge har tilgang på ren, fornybar energi – og dette er noe vi har gjort i hele 130 år. Hvert år produserer vi 21 TWh vannkraft fra våre anlegg, eller sagt med andre ord, vi forsyner over 2,6 millioner innbyggere med strøm. I tillegg leverer vi 1,9 TWh fjernvarme til 400 000 mennesker og bedrifter i Oslo og har 900 000 nettkunder gjennom eierskapet i Elvia.

Følg pressemeldinger fra Hafslund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Hafslund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Hafslund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye