GlobeNewswire by notified

Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Outi Henriksson

Dela

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
22.2.2024 kl. 10.00

Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Outi Henriksson

Den anmälningsskyldiga
Namn: Henriksson, Outi
Befattning: Ekonomidirektör
Emittent: Aktia Bank Abp
LEI: 743700GC62JLHFBUND16

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 53081/5/4

____________________________________________

Transaktionens datum: 2024-02-21
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrument typ: AKTIE
ISIN: FI4000058870
Transaktionens karaktär: AVYTTRING

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 1500 Enhetspris: 9,1 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 1500 Medelpris: 9,1 EUR

Aktia Bank Abp

Mera information:
Mia Smeds, kommunikationsdirektör, tfn 044 546 0379

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 860 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2023 till 13,7 miljarder euro och balansomslutningen till 12,0 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CLEAN MOTION AB15.4.2024 16:46:16 CEST | Pressemelding

Aktieägarna i Clean Motion AB, 556788-1825, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 kl 17.00 i Tingshuset, på Göteborgsvägen 24 i Lerum. Rätt till deltagande och anmälan: Aktieägare som önskar att delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 maj 2024 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: Clean Motion AB, ”Årsstämma” Strandvägen 12, SE-443 32 Lerum, eller via e-post till info@cleanmotion.se senast den 9 maj 2024. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt aktieinnehav anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till årsstämman, ska antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos bolaget enligt ovan. Ombud Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.cleanmotion.se. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman

Aðalfundur Ísfélags hf. 2024 - Frambjóðendur til stjórnar, dagskrá og endanlegar tillögur.15.4.2024 16:45:34 CEST | Press release

Fundurinn er haldinn rafrænt og á Tangagötu 1 Vestmannaeyjum þann 17. apríl 2024 kl. 16:00. Meðfylgjandi eru upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar félagsins sem eru í kjöri á aðalfundinum 17. apríl 2024. Framboðsfrestur er útrunninn. Samkvæmt samþykktum félagsins kýs aðalfundur allt að sjö menn í stjórn. Fimm einstaklingar eru í kjöri til aðalstjórnar og er því sjálfkjörið í stjórn. Í kjöri til stjórnar eru: Einar SigurðssonGuðbjörg MatthíasdóttirGunnar SigvaldasonSteinunn H. MarteinsdóttirSigríður Vala Halldórsdóttir Engar breytingar eru á fyrirliggjandi tillögum fyrir fundinn eða áður birtri dagskrá. Tillögur eru meðfylgjandi. Hluthafar eða umboðsmenn hluthafa sem hafa hug á því að sækja fundinn, hvort sem er rafrænt eða á staðnum, þurfa að skrá sig á https://www.lumiconnect.com/meeting/isfelagagm2024 eigi síðar en kl. 16:00 þann 16. apríl 2024, eða degi fyrir fundardag. Með innskráningu þarf að fylgja mynd af skilríkjum og umboð, ef við á. Mikilvægt er að skrá sig á fundinn þó m

BW Energy: Mandatory Notifications of Trade and Disclosure of Shareholding15.4.2024 16:30:00 CEST | Press release

BW Energy: Mandatory Notifications of Trade and Disclosure of Shareholding Marco Beenen, Director of BW Energy Limited ("BWE"), sold 32,647 shares in BWE on April 12th at an average price of NOK 28.55 per share. Following this transaction, Mr. Beenen holds no shares in BW Energy Limited. For further information, please contact: ir@bwenergy.no About BW Energy: BW Energy is a growth E&P company with a differentiated strategy targeting proven offshore oil and gas reservoirs through low risk phased developments. The Company has access to existing production facilities to reduce time to first oil and cashflow with lower investments than traditional offshore developments. The Company's assets are 73.5% of the producing Dussafu Marine licence offshore Gabon, 100% interest in the Golfinho and Camarupim fields, a 76.5% interest in the BM-ES-23 block in, a 95% interest in the Maromba field in Brazil and a 95% interest in the Kudu field in Namibia, all operated by BW Energy. Total net 2P+2C reser

Resume af ordinær generalforsamling15.4.2024 15:57:12 CEST | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 5 – 2024 København, den 15. april 2024 Resume af ordinær generalforsamling På NTR Holding A/S’ ordinære generalforsamling mandag den 15. april 2024 blev selskabets årsrapport for 2023 godkendt, forslaget om anvendelse af årets resultat, herunder at der ikke udbetales udbytte, godkendt, vederlagsrapporten for 2023 godkendt, vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2024 på DKK 200.000 til bestyrelsesformanden og DKK 100.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt, direktion og bestyrelse meddelt decharge, bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10% af selskabskapitalen, bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets B-aktiekapital jf. vedtægternes § 3a fornyet frem til 15. april 2029, vederlagspolitikken godkendt, Ole Steffensen, Anders Ørjan Jensen og Klaus Kjærulff genvalgt til best

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye