GlobeNewswire by notified

BTS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2023

Dela

P R E S S R E L E A S E

Stockholm den 22 februari 2024

Rekordkvartal med ett helårsresultat i linje med 2022

Helåret 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 683 (2 530) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 2 procent.
  • EBITA minskade med 1 procent till 346 (348) MSEK.
  • EBITA-marginalen var 12,9 (13,8) procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 215 (198) MSEK. Exklusive återförd avsättning för tilläggsköpeskilling minskade resultatet efter skatt med 6 procent till 186 (198) MSEK.1)
  • Resultatet per aktie uppgick till 11,08 (10,24) SEK. Exklusive återförd avsättning för tilläggsköpeskilling minskade resultatet per aktie med 6 procent till 9,62 (10,24) SEK.1)

Fjärde kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 768 (725) MSEK. Rensat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 6 procent.
  • EBITA ökade med 21 procent till 139 (114) MSEK.
  • EBITA-marginalen var 18,1 (15,8) procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 110 (68) MSEK. Exklusive återförd avsättning för tilläggsköpeskilling ökade resultatet efter skatt med 20 procent till 81 (68) MSEK.1)
  • Resultatet per aktie uppgick till 5,66 (3,49) SEK. Exklusive återförd avsättning för tilläggsköpeskilling ökade resultatet per aktie med 20 procent till 4,20 (3,49) SEK.1)

1) Under det fjärde kvartalet 2023 återfördes en avsättning för tilläggsköpeskilling relaterad till förvärvet av det tyska företaget MTAC år 2017, vilket hade en positiv påverkan på finansnettot med 28,3 MSEK och därmed på resultatet före och efter skatt. Återföringen har ingen annan inverkan på koncernens resultaträkning för 2023 eller på koncernens balansräkning per den 31 december 2023. För att öka jämförbarheten presenteras resultaten före och efter skatt i denna bokslutskommuniké, inklusive och exklusive denna återföring.

Utdelning

Föreslagen utdelning 5,70 SEK per aktie att utbetalas vid två tillfällen med 2,85 SEK per utdelning.

Utsikter

”De åtgärder som vidtogs under 2023 har skapat goda förutsättningar för fortsatt skalbarhet och vi fortsätter att förbättra och effektivisera våra interna arbetsprocesser. Med en anpassad kostnadsstruktur på plats är vi motiverade och redo för tillväxt under 2024 genom att bygga vidare på det momentum vi hade under det fjärde kvartalet. Givet detta, är utsikterna för 2024 positiva; vi tror att resultatet kommer att vara bättre än 2023.”

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin
IR-chef
BTS Group AB (publ)
michael.wallin@bts.com
08-58 70 70 02
0708-78 80 19

Denna information är sådan information som BTS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 kl. 07.00 CEST.


Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm, Sverige. BTS har cirka 1 100 anställda vid 36 kontor i sex världsdelar. Vi erbjuder tjänster inom både talang- och ledarutveckling samt rådgivning inom strategi, förändring, kultur och ledarskap. I mer än 35 år har BTS fokuserat på individerna och ledarna i förändringsprocesser. Vi har utvecklat effektfulla metoder för simulering, lärande, coachning och bedömning, för att skapa bättre resultat. BTS är partner till närmare 1 200 organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag.

BTS Group AB (publ.) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

SFL - Notice of exercise of call option19.4.2024 16:50:02 CEST | Press release

SFL Corporation Ltd. (NYSE: SFL) ("SFL" or the "Company") has today notified Nordic Trustee AS that it will exercise the call option to redeem all outstanding bonds under its senior secured bond issue 2019/2024 with ISIN NO0010853609. Reference is made to the attached notice from Nordic Trustee AS for further information about the call option. April 19, 2024 The Board of Directors SFL Corporation Ltd. Hamilton, Bermuda Investor and Analyst Contacts: Aksel Olesen, Chief Financial Officer, SFL Management AS +47 23 11 40 36 André Reppen, Chief Treasurer & Senior Vice President, SFL Management AS +47 23 11 40 55 Sander Borgli, Vice President - IR, SFL Management AS +47 23 11 40 73 Media Contact: Ole B. Hjertaker, Chief Executive Officer, SFL Management AS +47 23 11 40 11 About SFL SFL has a unique track record in the maritime industry and has paid dividends every quarter since its initial listing on the New York Stock Exchange in 2004. The Company’s fleet of vessels is comprised of tanker

CONDITIONS FOR RIKSBANK AUCTIONS GOVERNMENT BONDS19.4.2024 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2024-04-26BondsSWEDEN I/L BOND: 3104. SE0000556599. 2028-12-01 Bid date2024-04-26Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateOffered volume (corresponding nominal amount)3104: 400 million SEK +/-400 million SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)3104: 400 million SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 10 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2024-04-30Settlement amountTo be paid to the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system SWIFT: VPCSSESSXXX Account: 1 4948 6383 CTM BIC: RIKSSESS ALERT acronym: RIKSBANK Stockholm, 2024-04-19 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions can be retrieved at www

Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 202319.4.2024 16:00:00 CEST | Pressemelding

Pressmeddelande 19 april 2024, 16:00 Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023 Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten finns från och med idag, den 19 april, tillgänglig på bolagets hemsida www.sdiptech.se samt i bifogad fil. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som så begärt och kan även beställas via info@sdiptech.com För ytterligare information, vänligen kontakta: Bengt Lejdström, CEO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com My Lundberg, Head of Sustainability & IR, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sd

Sdiptech AB (publ) publishes Annual Report and Sustainability Report for 202319.4.2024 16:00:00 CEST | Press release

Press release 19 April 2024, 16:00 Sdiptech AB (publ) publishes Annual Report and Sustainability Report for 2023 As of today, April 19, the Annual Report and Sustainability Report is available on the company's website www.sdiptech.se and in the attached file. The annual report is distributed by mail to the shareholders who so requested and can also be ordered via info@sdiptech.com For additional information, please contact: Bengt Lejdström, CEO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com My Lundberg, Head of Sustainability & IR, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com Sdiptech’s common shares of series B are traded on Nasdaq Stockholm under the short name SDIP B with ISIN code SE0003756758. Sdiptech’s preferred shares are traded under the short name SDIP PREF with ISIN code SE0006758348. Further information is available on the company's website: www.sdiptech.com Sdiptech is a technology group that acquires and develops market-leading niche operations that contribute to creating

Swiss Properties Invest A/S: Results of the Annual General Meeting 202319.4.2024 14:31:57 CEST | Press release

Company Announcement no. 03-2024 Copenhagen, 19th April 2024 The annual general meeting of Swiss Properties Invest A/S was held today in accordance with the agenda in the notice of 5th April 2023 convening the annual general meeting, cf. company announcement No 02-2024 of 5th April 2024. At the annual general meeting the following resolutions were agreed upon: The approval of the annual accounts and consolidated annual accounts, with audit report and annual report.The appropriation of profits according to the approved annual accounts.The discharge to the board of directors for 2023.The approval of the remuneration to the board of directors for the current financial year.The re-election of Thorbjørn Graarud, Christian Seidelin, Kirsten Sillehoved to the board of directors.The re-election of BDO Statsautoriseret Revisionsaktienselskab as auditor of the company. ABOUT SWISS PROPERTIES INVEST Swiss Properties Invest A/S, which was founded on 8 October 2021, is the Danish holding company of

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye