Nærings- og fiskeridepartementet

Lanserer eksportsatsning på vareproduksjon og design

Del

Vareproduksjon og design er den nye nasjonale eksportsatsingen under regjeringens reform Hele Norge eksporterer. Det er allerede lansert tilsvarende satsninger på havvind, maritim industri og helsenæring, og før sommeren lanseres eksportsatsningen innen reiseliv.

Dette er et portrettbilde av næringsminister Jan Christian Vestre. Han har brunt hår og skjegg, har på seg mørk blå dress, lys blå skjorte, og står foran en murvegg.
Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lanserer eksportsatsning på vareproduksjon og design. David Tvetene, Nærings- og fiskeridepartementet

Målet med Hele Norge eksporterer å øke den verdiskapende eksporten fra Norge og bidra til å gi norsk økonomi flere ben å stå på.

Næringsminister Jan Christian Vestre presenterte i dag syv tiltak som skal bidra til å gi norsk vareproduksjon og design et løft på det internasjonale markedet.

– Tiltakene skal gjøre det lettere for norske bedrifter å utmerke seg internasjonalt. Ambisjonene for eksportsatsningen er høye, og de speiler næringslivets egne mål. Det er ingenting som tilsier at norske bedrifter ikke skal være best i klassen, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

En mangfoldig næring i vekst

Norsk vareproduksjon og design er alt fra vinglass, peiser, tekstiler, møbler og fritids- og sportsutstyr for konsumenter, til maskiner, 3D-printere, bilstøtfangere og komposittprodukter. Næringen produserer også deler til forsvarsindustri, maritime og marine næringer og fornybar energiproduksjon. Samt avanserte komponenter og høyteknologiske løsninger som inngår i andre industriprodukter.

Ifølge Menon Economics eksporterer bedrifter innen vareproduksjon og design for 77 milliarder kroner. Det jobber over 60 000 mennesker i næringen fordelt på mange tusen bedrifter over hele landet.

– Dette er virksomheter som allerede eksporterer mye. Samtidig peker Nasjonalt eksportråd på at mulighetene er betydelig større og at mange flere små og mellomstore bedrifter har potensial til å konkurrere på verdensmarkedet. Eksportsatsingen på vareproduksjon og design handler om å gjøre felles fremstøt for å løfte frem norske produkter, tjenester, bedrifter og kompetanse internasjonalt, sier Vestre. 

Stort globalt marked

Vareproduksjon- og designbedrifter skiller seg fra de andre eksportnæringene i Norge der tilgang på naturressurser er et viktig grunnlag for konkurranseevnen.

– Felles for bedriftene i denne satsingen er at de kombinerer avansert teknologi med innovativ produktutvikling og høy kompetanse blant sine ansatte. Det gjør at næringen hevder seg i global konkurranse og i et marked som er i vekst, sier Vestre. 

Eksportsatsingen for vareproduksjon og design er en del av regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer. Ambisjonen er å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Samtidig skal de samlede klimagassutslippene kuttes med minst 55 prosent innen 2030.

– Design- og industrikompetanse om reparasjon, reproduksjon og gjenbruk blir stadig viktigere for å oppnå klima- og naturmålene vi har satt oss. Mange av bedriftene er allerede internasjonalt kjent for kvalitet og bærekraft, og det ligger store muligheter i å utvikle enda flere sirkulære løsninger utviklet og produsert i Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Offentlig-privat samarbeid

Det bevilges 20 millioner kroner til Innovasjon Norge i 2024 for å gjennomføre satsningen. Hele Norge eksporterer er et offentlig-privat samarbeid med bidrag fra både staten og næringslivet. Satsningene vil følges opp og videreutvikles i tett samarbeid med næringslivet og partene i arbeidslivet.

7 tiltak for å øke eksporten fra vareproduksjon og design:

 1. Styrket internasjonal tilstedeværelse
 2. Eksportfremstøt i relevante markeder
 3. Etablere eksportprogram for bedrifter innen vareproduksjon og design
 4. Etablere utviklingsprogram i strategisk posisjonering og merkevarearbeid
 5. Benytte Team Norway og relevante utenriksstasjoner til å fremme norsk vareproduksjon og design
 6. Etablere et prosjektstyre for satsningen bestående av representanter fra næringslivet
 7. Måle næringens verdiskaping, eksport og effekt av satsingen

Om Hele Norge eksporterer

 • Hele Norge eksporterer er regjeringens eksportreform og ny modell for eksportfremmesatsinger som ble lansert av næringsministeren i mars 2022.
 • Formålet med reformen er å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.
 • Gjennom eksportreformen samarbeider myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet (som Innovasjon Norge, Eksportfinansiering Norge og Sjømatrådet). Det danner en felles eksportkultur hvor alle bidrar aktivt til å nå eksportmålet.
 • Regjeringen har etablert Nasjonalt eksportråd som gir råd og innspill til næringsministeren og utformer forslag til større strategiske eksportsatsinger. Rådet består av representanter fra næringslivet og partene i arbeidslivet.
 • Regjeringen har etablert et sekretariat for Nasjonalt eksportråd, hvor representanter fra partene i arbeidslivet og relevante departementer bidrar. Dette samarbeidet er en nyvinning, som sikrer at næringslivet og partene er med i hele økosystemet rundt eksportsatsningen.
 • En rekke tiltak er allerede gjennomført i Hele Norge eksporterer. Regjeringen vurderer kontinuerlig hvilke tiltak som kan bidra til å nå målet om å øke eksporten.
 • Made in Norway er ett av tiltakene i reformen. Den skal sette norske bedrifter i stand til å ta internasjonale posisjoner gjennom den styrken Norge som merkevare representerer.
 • Les mer om Hele Norge eksporterer her

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på LinkedIn og Flickr, og regjeringa på X/Twitter og Facebook 

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye