Stendi

Fornøyde beboere i Stendis omsorgsboliger

Del

Både beboere og oppdragsgivere av Stendis boliger for heldøgns omsorg svarer jevnt over at de er godt fornøyde med tjenestene de mottar. Det viser en undersøkelse utført i november 2023.

Mann spiller gitar for en kvinnlig ansatt utenfor en omsorgsbolig.
At beboerne få pleie interessene og hobbyene sine skaper trivsel blant både beboere og ansatte.

Stendi drifter 105 boliger med heldøgns omsorg for voksne beboere over hele landet. I brukerundersøkelsen er beboerne er delt i to hovedgrupper:

  • Beboere med utviklingshemming eller autismespekterforstyrrelser
  • Beboere med psykiske utfordringer, rus eller demens

Stendis avdeling for fag og kvalitet gjennomfører årlige spørreundersøkelser både blant beboerne som bruker Stendis tilbud om heldøgns omsorg og blant kommunene som er oppdragsgivere for tilbudet. Skalaen for undersøkelsen går fra 1–5 («stemmer i svært stor grad» til «stemmer ikke i det hele tatt»).

Beboere med utviklingshemming og autisme føler seg trygge

Hele 128 beboere i gruppen med utviklingshemming eller autismespekterforstyrrelser var registrert som mottakere av undersøkelsen (en oppgang fra 109 året før). Av disse har 89 beboere svart på undersøkelsen, 14 via verge. Svarprosenten har gått opp til 70 prosent fra 64 prosent året før.

Resultatet viser at 82 % sier de føler stor grad av trygghet. Når man legger til de som svarer at det stemmer i noen grad, er tallet 94 %.

Tema

Fornøyd*

Påstander

Trygghet

94 (82) %

«Jeg føler meg trygg der jeg bor»

«Jeg føler meg trygg på personalet»

Imøtekommenhet

95 (88) %

«Jeg får hjelp av personalet når jeg trenger det»

«Jeg føler meg trygg på personalet»

Samarbeid og brukermedvirkning

95 (77) %

«Jeg får være med å bestemme i hverdagen»

«Personalet møter meg med omsorg»

Aktivitet

95 (83) %

«Har tilbud om aktiviteter jeg liker»

«Personalet hjelper meg til å delta på aktiviteter»

Sosialt nettverk

93 (77) %

«Jeg har noen å være sammen med når jeg ønsker det»

«Personalet hjelper meg med det sosiale hvis jeg trenger det»

Kvaliteten på tjenesten

90 (82) %

«Jeg fungerer bedre i hverdagen når jeg bor her»

«Alt i alt har jeg det bra der jeg bor»

Neste del av undersøkelsen var rettet mot den andre gruppen av beboere, de med psykiske utfordringer, rus eller demens.

Se også video-intervjuet med en av våre beboere, Marie Næss, som forteller sin sterke historie

Eller  les artikkelen om Marie "Fra innsiden av psykiatrien" her.

Mer fornøyde beboere

166 beboere innen psykisk omsorg, rus og demens fikk undersøkelsen. Av disse har 81 beboere (49 prosent) besvart. De resterende evnet ikke, eller ønsket ikke å besvare undersøkelsen.

Resultatet viser at andelen som var fornøyd med aktiviteten har økt til 90 prosent, fra 77 prosent året før. Opplevelsen av kvaliteten på tjenesten har også økt – til 88 prosent, fra 79 prosent året før.

Direktør for omsorgstjenester, Roy Mowatt, er svært fornøyd med resultatene og forklarer:

– Aktivitet skaper trivsel og er nært knyttet til livskvalitet. Svarene fra beboerne tyder på at innsatsen vi har lagt i brukernes aktiviteter det siste året har virket. Det er veldig gledelig, konstaterer Mowatt.

Graf%20som%20viser%20grad%20av%20tilfredshet%20med%20Stendis%20omsorgstjenester%20fra%202022%20til%202023
Grafen viser en sammenstilling mellom resultatene i 2023 og 2022.

9 av 10 kommuner er spesielt fornøyde med Stendis imøtekommenhet

Oppdragsgiverundersøkelsen ble sendt ut til 173 kommunalt ansatte knyttet til våre oppdrag innen omsorgstjenester i 2023. 37 prosent av disse har besvart undersøkelsen​.

De kommuneansatte har svart på åtte spørsmål innen områdene ivaretakelse av beboeren, imøtekommenhet, samarbeid og brukermedvirkning, samt kvalitet. 

97 prosent av Stendis oppdragsgivere er fornøyde med kvaliteten på tjenesten. Særlig skårer Stendi bra på imøtekommenhet, ifølge 98 (92 prosent)* av oppdragsgiverne. Mowatt utdyper:

- Å være tilgjengelig for våre oppdragsgivere er et fokusområde hos oss. Det skal være lett å bruke våre tjenester, og lett å komme i kontakt med oss ved behov.

Tema

Fornøyd*

Påstander

Ivaretakelse av beboeren

98 (81)

fysiske helse

psykiske helse

ADL-ferdigheter

sosialt nettverk (familie og venner)

skole/arbeid/fritid

aktivitets- og fritidstilbud

beboers målsetting i tiltaksplanen

kriminalitet/rusbruk

Imøtekommenhet

98 (92)

«Jeg blir møtt med interesse og engasjement»

«Det er lett å kontakte Stendi»

Samarbeid og brukermedvirkning

97 (77)

«Det er enkelt å bruke Stendi sine tjenester»

«Informasjonen om oppdraget»

Kvaliteten på tjenesten

97 (81)

«Stendi holder det de har forpliktet seg til»

«Jeg vil anbefale Stendi til egen/andre kommuner»

«Alt i alt er jeg fornøyd med Stendi som leverandør»

Selv om resultatene er gjennomgående gode er det alltid noe vi kan jobbe mer med for å gjøre tjenestene våre enda bedre, sier Mowatt og avslutter med noen konkrete forbedringsområder:

– Ut ifra tilbakemeldingene fra våre oppdragsgivere skal vi arbeide med å bli enda bedre på å utnytte våre stordriftsfordeler og sørge for mer læring på tvers av organisasjonen, konkluderer Mowatt.

* Spørsmålene har en 5 punkts skala fra «Stemmer i svært stor grad» til «Stemmer ikke i det hele tatt». Svarene fra den øvre delen av skalaen («Stemmer i svært stor grad», «stemmer i stor grad» og «stemmer i noen grad») er slått sammen når vi måler hvor stor prosentandel som er fornøyde. Prosentandelen i parentes viser kun til de som har svart «Stemmer i stor eller svært stor grad».

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Graf som viser grad av tilfredshet blant Stendis brukere av omsorgstjenester i 2023 sammenlignet med 2022.
Graf som viser grad av tilfredshet blant Stendis brukere av omsorgstjenester i 2023 sammenlignet med 2022.
Last ned bilde
Ung mannlig beboer spiller gitar for en kvinnlig ansatt utenfor en omsorgsbolig.
Last ned bilde

Om oss

Stendi er Norges største private omsorgsaktør, og leverer et rikt spekter av tjenester innen barnevern, bo- og omsorgstjenester, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og hjemmebaserte tjenester til stat og kommuner.

Følg pressemeldinger fra Stendi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Stendi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Stendi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye