Den norske kirke

To kandidater til å bli kirkerådsleder

Del

På Kirkemøtet i april skal det velges ny leder av Kirkerådet. Harald Hegstad og Gard Sandaker-Nielsen er nominert til vervet.

Harald Hegstad og Gard Sandaker-Nielsen er nominert til å bli leder av Kirkerådet.
Harald Hegstad og Gard Sandaker-Nielsen er nominert til å bli leder av Kirkerådet.

I april møtes det nyvalgte Kirkemøtet for første gang, etter at medlemmene ble valgt i høstens kirkevalg.

På det første Kirkemøtet i perioden skal Kirkerådet velges.. Kirkerådet er kirkens «styre», og leder kirkens arbeid nasjonalt. Rådet består av 17 medlemmer.

Til vervet som leder er det foreslått to kandidater, i alfabetisk rekkefølge:

  • Harald Hegstad (f. 1959), Oslo bispedømme, Nominasjonskomiteens liste
  • Gard Realf Sandaker-Nielsen (f. 1978), Oslo bispedømme, Åpen folkekirke

Bispedømmerådene hadde frist i forrige uke til å foreslå kandidater til ledervervet. Det er også mulig for Kirkemøtets medlemmer å foreslå kandidater i møtet.

Harald Hegstad

– Som kirkerådsleder vil jeg arbeide for best mulig samvirke mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Regelverk og organisasjonsstruktur bør finne en enklere form. Knappe ressurser må prioriteres slik at mest mulig blir brukt lokalt, der kirkens liv utfolder seg, sier Harald Hegstad.

– Å få lede Kirkerådets arbeid de neste fire årene, vil være et privilegium jeg er svært motivert for. Jeg bruker gjerne min erfaring til å utvikle kirkens viktige rolle. Som folkekirke har Den norske kirke en unik mulighet for å bety en forskjell i samfunnets og enkeltmenneskers liv.

Les motivasjonsbrev her

Les CV her

Gard Sandaker-Nielsen

– Jeg har lyst til å være med på å styrke folkekirkens plass og rolle i samfunnet. Vi må engasjere, være relevante og fortsette å redusere terskelen for å være med i kirken. Det skal være høyt under taket og rom for meningsmangfold, sier Gard Sandaker-Nielsen.

– Kirken er viktig for folk. Folk vil døpes, konfirmeres, vies og begraves i kirken. Da må vi legge til rette for det. I et samfunn som blir stadig mer mangfoldig og individfokusert må kirkens handlinger og tilbud gjøres tilgjengelige – vi må være der folk er, fortelle hva vi tilbyr og hvorfor det er viktig.

Les motivasjonsbrev her

Les CV her

Slik blir Kirkerådet valgt

  • Leder av Kirkerådet velges før de øvrige valgene, i et eget valg, og gjennomføres som flertallsvalg.
  • Valg av de 13 leke medlemmene skjer ved flertallsvalg eller avtalevalg. Det bestemmes av Kirkemøtet selv ved konstitueringen.
  • Ved avtalevalg vil de ulike nomineringsgruppene og medlemmene på Kirkemøtet blir enige om en innstilling, og deretter vil Kirkemøtet stemme over denne. Innstillingen må sikre representasjon av kjønn og geografi. Dersom denne innstillingen ikke får 2/3 flertall på Kirkemøtet gjennomføres det flertallsvalg.
  • Ved flertallsvalg vil Kirkemøtets valgkomite sette opp en valgliste, basert på kandidater som bispedømmerådene har foreslått, forslag fra Kirkemøtets medlemmer underveis i møtet og valgkomiteens eget arbeid. Medlemmene velges i to omganger og varamedlemmer i en egen omgang.
  • I Kirkerådet sitter også to prester og en lek kirkelig ansatt. Disse velges ved flertallsvalg.
  • Medlemmene og lederen av Kirkerådet velges for fire år.

Nøkkelord

Kontakter

Harald Hegstad,
e-post: harald.hegstad@mf.no
telefon: 99 42 96 94

Gard Sandaker-Nielsen,
e-post: gard@sandaker-nielsen.no
telefon: 95 15 74 71


Kontaktperson om prosessen:
Anders Emil Kaldhol,
konstituert nestleder i avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, Kirkerådet
e-post: ak547@kirken.no
telefon: 98 80 14 28

Bilder

Harald Hegstad og Gard Sandaker-Nielsen er nominert til å bli leder av Kirkerådet.
Harald Hegstad og Gard Sandaker-Nielsen er nominert til å bli leder av Kirkerådet.
Last ned bilde

Om oss

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

Mer himmel på jord

kirken.no

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye