Den norske kirke

Biskopene er kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

Del

Den norske kirkes biskoper har sendt inn høringssvar om abortutvalgets rapport. De er kritiske til å utvide retten til selvbestemt abort.

Den norske kirkes biskoper, Bispemøtet, har vært samlet i Oslo denne uken. De har blant annet sendt inn høringssvar om abort. (Foto: Den norske kirke)
Den norske kirkes biskoper, Bispemøtet, har vært samlet i Oslo denne uken. De har blant annet sendt inn høringssvar om abort. (Foto: Den norske kirke)

– Vi støtter at målet for abortpolitikken må være å ha så få aborter som mulig og at de aborter som skjer bør gjennomføres på et tidligst mulig tidspunkt, sier Den norske kirkes ledende biskop Olav Fykse Tveit.

Biskopene er kritiske til å utvide retten til selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18.

– Forslaget reflekterer ikke tilstrekkelig den økende grad av den moralsk status og rettsvern fosteret får gjennom svangerskapet, sier Mørebiskop Ingeborg Midttømme.

Biskopene i Den norske kirke har denne uken sendt inn høringssvar på abortutvalgets rapport Abort i Norge, som ble levert til helseministeren i desember. Les hele uttalelsen her.

Abortloven søker å finne en balanse i hensynet til rettighetene til henholdsvis mor og foster.  

– Vi støtter en generell forståelse av at mors menneskeverd må ha forrang, sier Fykse Tveit.

Kritisk til utvidelse, men ønsker alternativ til nemnd

I høringssvaret skriver Bispemøtet om hvorfor de er kritisk til forslaget om å utvide retten til selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18:

«Bispemøtet er innforstått med de utfordringer som er til stede i dagens nemndsordning og den inngripen dette gir i kvinnens autonomi. Samtidig er det en etablert grense ved uke 12. Dette begrunnes i fosterets biologiske modning og rettsvern, og økt tilgjengelig informasjon om fosteret».

– Dersom grensen for selvbestemmelse endres til utgangen av uke 18, bortfaller ordningen med nemnd i denne perioden. Da mener vi at en obligatorisk veiledningsordning, slik nemda har utredet, er et godt alternativ, sier Midttømme.

I sitt høringssvar skriver biskopene at en «slik obligatorisk veiledning eller samtale synliggjør i lovverket at abort mellom uke 12 og 18 er annerledes enn abort før uke 12, og at man slik anerkjenner fosterets økende moralske status gjennom svangerskapet. Samtidig vil kvinnens selvbestemmelsesrett styrkes i forhold til dagens lovgivning».

Støtter streng regulering av fosterantallsreduksjon

Fremskritt innenfor fosterdiagnostikk gir større mulighet til å påvirke hvem som blir født, mener biskopene, som blant annet støtter en streng regulering av fosterantallsreduksjon.

– Vi støtter en streng regulering av fosterantallsreduksjon, og mener at dette må knyttes til særlige tilfeller og fortsatt behandles i nemnd, sier Mørebiskopen.

Et samfunn som legger til rette for funksjonsmangfold

Biskopene er opptatt av at abortloven må ses i sammenheng med annen politikk, både lovverk og sosialpolitikk. Preses Fykse Tveit ønsker en tydelig inkluderingspolitikk: 

– Kombinasjonen av økt informasjon om fosteret på et tidligere tidspunkt i svangerskapet, og utvidet grense for selvbestemt abort, fører til endrete premisser for hvordan vi som samfunn legger til rette for funksjonsmangfold like rettigheter for alle. Abortloven og øvrig politikk må sees i sammenheng, både lovverk og utforming av sosialpolitikk.

Derfor mener biskopene at en ny lov bør inkludere en formulering om retten til å fullføre et svangerskap, for å sikre respekten for det ufødte liv.

– En slik formulering i lovverket vil vise at alle har samme menneskeverd, avslutter kirkens ledende biskop, Olav Fykse Tveit.

→ Les hele høringsuttalelsen fra Bispemøtet her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Den norske kirkes biskoper, Bispemøtet, har vært samlet i Oslo denne uken. De har blant annet sendt inn høringssvar om abort. (Foto: Den norske kirke)
Den norske kirkes biskoper, Bispemøtet, har vært samlet i Oslo denne uken. De har blant annet sendt inn høringssvar om abort. (Foto: Den norske kirke)
Last ned bilde

Lenker

Om oss

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

Mer himmel på jord

kirken.no

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye