Arkivverket

Arkivtilsyn hos 54 offentlige virksomheter i 2024

Del

54 offentlige virksomheter får tilsyn av Arkivverket i 2024. Prioriterte forvaltningsområder er helsesektoren og universitets- og høyskolesektoren.

Riksarkivbygningen på Sognsvann (foto: Arkivverket/Jaro Hollan)
Riksarkivbygningen på Sognsvann (foto: Arkivverket/Jaro Hollan) Arkivverket/Jaro Hollan bruk i media

32 kommuner og 22 statlige virksomheter får tilsyn fra Arkivverket i 2024. Kongsvinger, Flekkefjord, Lurøy, Vadsø, Porsgrunn, Asker, Sveio og Gjesdal er noen av kommunene som vil få tilsyn. Statistisk sentralbyrå, Helsedirektoratet, Høgskolen i Østfold, OsloMet, Utlendingsnemnda, Vestre Viken HF og Politihøgskolen er noen av de statlige virksomhetene som vil få tilsyn.

Se hele listen over hvem som får tilsyn i løpet av 2024 på Arkivverkets nettsider. 

De fleste tilsyn vil sannsynligvis avdekke overordnede avvik, eksempelvis manglende systemoversikt, arkivansvar, langtidsplanlegging og arkivrutiner. Dette vil ofte være tilstrekkelig for å gi arkivholdet et løft hos virksomhetene vi besøker.

For enkelte virksomheter vil vi også vurdere undersøkelser på mer konsentrerte områder, for eksempel teknologiske løsninger, enkelte fagområder eller kjente problemområder. Det vil vi gjøre for bedre å fange opp slike avvik som er avslørt det siste året hos sentrale myndigheter. Vi ønsker å gjøre vårt for å hindre at denne type avvik oppstår, fordi det har store konsekvenser for enkeltmennesker, offentlige organer, demokrati og tillit til offentlig forvaltning. Dette vil også bedre arkivkvaliteten til virksomheter som allerede har et godt arkivhold. 

Kriterier i risikovurderingen

Arkivverket velger ut hvilke virksomheter som får tilsynsbesøk ved å bruke en risikobasert tilnærming. En rekke informasjonskilder og kriterier ligger til grunn for utvalget. 

Den årlige spørreundersøkelsen for kommuner og statlige virksomheter er sentral i utvalgsprosessen. Her svarer virksomhetene på spørsmål om blant annet arkivkvalitet, ressurser og ansvar, tap av arkiv, elektronisk arkivering og tilknytning til elektronisk depot.  

Arkivverket vurderer også historikk fra tidligere tilsyn, medieoppslag og tips. For statlige virksomheter spiller sektortilhørighet inn, sammen med status for bevarings- og kassasjonsplan.   

Virksomheter som ikke har hatt tilsyn før, eller som ikke har svart på spørreundersøkelsen, blir også fulgt med på. Sammenslåinger og omorganiseringer, geografisk spredning og kommuneøkonomi er også en del av risikovurderingen. 

Ved spesielle hendelser i løpet av året kan Arkivverket gjøre ekstra tilsyn på kort varsel, eller be virksomheter om en skriftlig redegjørelse.  

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg pressemeldinger fra Arkivverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye