Høgskolen i Innlandet

HINN-studentene er mer tilfredse

Del

Høgskolen i Innlandet får 3,9 poeng på overordnet tilfredshet i Studiebarometeret for 2023. Dette er 0,2 poeng høyere enn året før, viser de ferske tallene.

Tre smilende studenter som ser på hverandre. I bakgrunnen er det en rød vedd med en klokke på veggen.
Studiebarometeret for 2023 viser at studentene våre på overordnet nivå er mer tilfredse enn i 2022. Foto: Høgskolen i Innlandet. Høgskolen i Innlandet.

– Det er en gledelig oppgang på overordnet tilfredshet. At studentene er fornøyde er utrolig viktig for oss, og tallene er også i tråd med hva andre undersøkelser viser, så dette er positivt og viser at vi er på riktig vei innenfor mange områder, sier prorektor utdanning, Stine Grønvold.

Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som ser nærmere på studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høgskoler og universiteter på en skala fra 1 til 5. Barometeret er et nyttig verktøy som blant annet brukes i kvalitetsarbeidet ved HINN.  

Bedring for alle hovedindekser

Et positivt funn i årets barometer er at HINN har en positiv utvikling på samtlige hovedområder.  

Hovedområdene undervisning, tilbakemelding og veiledning, faglig og sosialt miljø, organisering, vurderingsformer, eget engasjement, tilknytning til arbeidsliv og tidsbruk i læringsaktivitet gjør det alle bedre enn i 2022, enten opp med 0,2 eller 0,1 poeng.

Bedre på tilbakemelding og veiledning

Tilbakemelding og veiledning er et prioritert område som HINN har jobbet strategisk med for å styrke seg innenfor, spesielt de siste to årene. I denne perioden ser vi en positiv utvikling med 0,3 poeng opp til 3,4, noe som betyr at vi nå har bedre resultat enn før pandemien. 

– Her har våre ansatte lagt ned en betydelig innsats vi nå ser resultatene av med en god økning, sier Grønvold.

Videre viser barometeret at studentene våre har blitt mer engasjerte og motiverte. På hovedområde eget engasjement var HINN nede i 3,5 i 2021, men er nå tilbake på nesten samme nivå som før pandemien med 3,6.

– Motiverte studenter er et godt utgangspunkt for at vi som utdanningsinstitusjon kan legge til rette for høy trivsel og godt læringsutbytte, sier Grønvold.

Jobber for ytterligere økning

I 2022 hadde HINN et særlig fokus på det faglige og sosiale miljøet på de ulike studiene. Organisering har i året som gikk vært noe vi har ønsket å rette oppmerksomheten mot, siden vi ser at studieprogram med høy overordnet tilfredshet generelt rangerer organisering høyt.

Organisering handler kort fortalt om tilgjengeligheten og kvaliteten på informasjon om studieprogrammet, samt den faglige sammenhengen mellom emnene og den administrative tilretteleggingen. HINN går frem med 0,2 til 3,5, men er fremdeles 0,1 under det nasjonale snittet.

–  Vi er ikke helt i mål med kvalitetsarbeidet knyttet til organisering, men dette er noe vi vil jobbe videre med i fremtiden. Sammenhengen mellom undervisning og organisering er trolig den viktigste driveren for å få øke den overordnede trivselen ytterligere, sier Grønvold.

De mest populære studiene

På studieprogramnivå er det flere studier på tvers av studiesteder og fakulteter som gjør seg positivt bemerket. Ser vi på overordnet tilfredshet er det følgende studier som kommer best ut:

  • Bachelor i tv-ledelse med 4,71
  • Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag med 4,67
  • Bachelor i TV-regi med 4,67
  • Bachelor i landbruksteknikk med 4.60
  • Bachelor i animasjon og digital kunst med 4,56
  • Bachelor i tannpleie med 4,56

– Vi har mange studier der studentene er svært tilfredse. Våre ansatte har lagt ned en betydelig innsats for studentene i 2023, og vi vil fremover fortsatte arbeidet med å heve kvaliteten på studieprogrammene våre ytterligere, sier Grønvold.

Les mer om resultatene for de ulike utdanningsinstitusjonene og studiene hos Studiebarometeret. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Prorektor utdanning, Stine Grønvold
Prorektor utdanning, Stine Grønvold
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Høgskolen i Innlandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye