Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har landets mest fornøyde universitetsstudenter

Del

For niende år på rad er NMBU universitetet med de mest tilfredse studentene. De er fornøyde med undervisningen, med studieprogrammet sitt og tilbakemeldingen underveis. Målingene viser også at de jevnt over engasjerer seg mer for studiene enn andre universitetsstudenter.

Fem glade studenter står foran Urbygningen i mye snø en januardag.
Fem glade studenter foran Urbygningen på NMBU. Tonje Halvorsen Walde

Tallene fra studiebarometeret 2023 er nå klare. Av alle universitetene i Norge skårer NMBU best igjen, for niende året på rad. I fjor rapporterte NMBU om best samlet tilfredshet av universitetene for fjerde år på rad. Et dypdykk i tallene viser at NMBU har skåret best på samlet tilfredshet hvert år siden 2014.

Stolt rektor

Studiebarometeret kartlegger kvaliteten i høyere utdanning i Norge, og gjennomføres av NOKUT - Norsk organ for kvalitet i utdanninga. Her svarer studentene på en rekke ulike spørsmål om opplevd studiekvalitet. På spørsmålet om studenten «alt i alt er tilfreds med studieprogrammet jeg går på» svarer NMBU- studentene i snitt 4,2 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best.

– Jeg er selvfølgelig veldig stolt over at NMBU nok en gang er universitetet i Norge med de mest fornøyde studentene. Det er kjempefint å få bekreftet at studentene er fornøyde med universitetet, og vi som universitet er også veldig fornøyde med dem, sier rektor Siri Fjellheim.

Alle spiller en rolle

Fjellheim sier at dyktige ansatte i alle deler av universitetet er nøkkelen til å kunne gi en god totalopplevelse for studentene; Alle som underviser og veileder studenter, de som jobber i administrasjonen og alle de som passer på dyrene, plantene, lokalene og parken. Rektoren mener alle er med på å skape et godt læringsmiljø. Hun peker også på NMBUs unike campus, og mener den er med på å bedre læringsaktivitetene i alle studieretninger.

– Et universitet er som et økosystem, hvor alle involverte er viktige for at resultatet skal bli bra. Det er mange som går på jobb hver dag for å gi studentene her et best mulig tilbud, avslutter rektoren.

– Nærhet til undervisere avgjørende

Også studentleder Wilhelm Anthun er strålende fornøyd. Samtidig mener han det ikke er noen grunn til å hvile på gode resultater, men at NMBU må fortsette arbeidet for å øke studiekvaliteten. Han mener nærhet til undervisere er avgjørende – et trekk han mener kjennetegner NMBU.

– Det er strålende nyheter at NMBU igjen har landets mest fornøyde universitetsstudenter. Det er ikke noe som kommer av seg selv. Studentene, universitetet og Samskipnaden i Ås må fortsette sitt gode samarbeid og sikre like gode resultater i fremtiden, sier Anthun.

Prorektor for utdanning, Elise Norberg, gleder seg også over tallene. NMBU skårer nemlig også best av universitetene på spørsmål som berører undervisning; Om forelesernes evne til å formidle fagstoffet på en god måte, at undervisningen dekker pensum, og at det legges opp til egenaktivitet hos studentene.

– Studiebarometeret bekrefter igjen at vi jobber veldig godt med undervisning ved NMBU. I år som i fjor, ligger vi på topp blant universitetene med tanke på hvor tilfredse studentene er med studieprogrammene de går på. Alle som jobber med studiekvalitet ved NMBU bør være stolte av denne tydelige tilbakemeldingen fra studentene våre, sier Norberg.

Hun trekker fram viktigheten av kvalitetsarbeid i alle ledd; Fra engasjerte studenter som gir tilbakemeldinger, til undervisere som går på jobb hver dag med mål om å forbedre undervisningen sin.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Elise smiler foran en nøytral bakgrunn
Prorektor for utdanning, Elise Norberg
Last ned bilde
Wilhelm snakker til en forsamling. Han er kledd i dress, og står foran en mørk trevegg
Leder av Studenttingets arbeidsutvalg, Wilhelm Anthun
Last ned bilde
Fem studenter smiler på plassen foran Urbygningen på NMBU. Det er mye snø.
Fem glade studenter i snøen foran Urbygningen på NMBU
Last ned bilde
Rektor ved NMBU, Siri Fjellheim
Rektor ved NMBU, Siri Fjellheim
Last ned bilde

Om oss

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

Følg pressemeldinger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye