AF Gruppen

AF Gruppen avslutter året med sterk kontantstrøm og solid ordrereserve

Del

AF Gruppen hadde en omsetning i 4. kvartal på MNOK 8 378. Resultat før skatt ble MNOK 292 i kvartalet som gir en resultatmargin på 3,5 prosent. Samlet ordrereserve ved utgangen av kvartalet var 41 991.

Maskinavdelingen reaparerer og vedlikeholder utstyr
Maskinavdelingen reaparerer og vedlikeholder utstyr AF Gruppen

AF Gruppens omsetning var MNOK 8 378 (8 568) i 4. kvartal og MNOK 30 530 (31 205) i 2023. Resultat før skatt ble MNOK 292 (502) i 4. kvartal og MNOK 700 (1 400) i 2023. Dette tilsvarer en resultatmargin på 3,5 prosent (5,9 prosent) i 4. kvartal og 2,3 prosent (4,5 prosent) i 2023. Samlet ordrereserve var MNOK 41 991 (39 765) per 31. desember 2023.   

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 855 (-38) i 4. kvartal og MNOK 1 552 (1 460) for året. AF Gruppen hadde per 31. desember 2023 netto rentebærende gjeld på MNOK 641 (329). Resultat per aksje for 2023 ble NOK 3,73 (8,96). Styret foreslår et utbytte på NOK 3,50 (6,50) per aksje til utbetaling 1. halvår 2024.

- I kvartalet leverer vi svært god lønnsomhet innen Anlegg og Energi og Miljø. Likevel er vi ikke fornøyd med samlet resultat i konsernet, verken for fjerde kvartal eller 2023. De svake resultatene i kvartalet skyldes betydelige nedskrivninger i prosjektporteføljen til Betonmast Boligbygg og i enhetene som tidligere var Betonmast Sverige, samt ytterligere nedjustering av prosjektestimatet på ett offshoreprosjekt. Det er positivt at vi har en robust ordrereserve med prosjekter som gir høy samfunnsnytte, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Målet er null alvorlige personskader og arbeidsrelatert fravær. Tall fra underleverandører inkluderes i skadestatistikken. H1-verdien for 4. kvartal var 0,9 (0,9). For 2023 var H1-verdien 0,8 (1,1).

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Sykefraværet for 4. kvartal var 4,2 prosent (4,7 prosent). For 2023 var sykefraværet 4,1 prosent (4,6 prosent).

I kvartalet leverer vi solid marginforbedring innen virksomhetsområdet Bygg. Vi ser positive signaler i markedet, men den globale situasjonen skaper fortsatt usikkerhet, som vil kunne påvirke aktivitet og lønnsomhet det kommende året. Vi er godt posisjonert og har over tid bygget ledende kompetanse for å levere kostnadseffektive prosjekter med høy kvalitet og med omtanke for miljøet. Kombinert med god tilpasningsevne og gjennomføringskraft er vi godt rustet når markedet vender tilbake for alvor, sier Tøftum.

Utvalgte hovedpunkter fra kvartalet: 

  • Anlegg har høy aktivitet og leverer et svært godt resultat i 4. kvartal, med sterke prestasjoner i flere enheter. AF Anlegg leverer et svært godt resultat, med betydelig omsetningsvekst og solide resultatbidrag fra flere prosjekter. Målselv Maskin & Transport og Stenseth & RS leverer svært gode resultater, og Consolvo leverer et godt resultat dette kvartalet.
  • Virksomhetsområdet Bygg leverer et godt resultat med økt lønnsomhet sammenlignet med samme kvartal i fjor. AF Bygg Oslo, Strøm Gundersen, ÅBF og HTB leverer svært gode resultater. AF Bygg Østfold og Strøm Gundersen Vestfold leverer gode resultater i kvartalet.
  • Betonmast har et negativt resultat og redusert aktivitet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det negative resultatet i kvartalet skyldes i all hovedsak betydelige nedskrivninger i prosjektporteføljen til Betonmast Boligbygg. Enhetene Betonmast Røsand og Østfold leverer svært gode resultater, og Betonmast Innlandet og Asker og Bærum leverer gode resultater.
  • Eiendom har et svakt resultat i kvartalet. Det ble inngått salgskontrakter på 12 (9) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 6 (3). Hittil i år er det inngått salgskontrakter på 53 (216) boliger, hvorav AFs andel er 24 (89). I 4. kvartal ble det overlevert 110 boliger på Fyrstikkbakken, og 2 boliger på det ferdigstilte prosjektet Brøter Terrasse. AF har ett næringsbygg under produksjon, Baneveien 16 i Bergen, som også inkluderer én boenhet. Det var fem boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet. Totalt antall enheter i produksjon er 797, hvorav AFs andel er 360. Salgsgrad i igangsatte prosjekter er 75 %.
  • Energi og Miljø har en betydelig omsetningsvekst i 4. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor, og leverer et svært godt resultat. Miljøvirksomheten sanerer og sorterer ulike materialer for gjenvinning. Fundamentet for miljøvirksomheten er at avfall i stor grad kan brukes på nytt, og dermed være en verdifull ressurs i en voksende sirkulær økonomi. AF Decom har omsetningsvekst og bidrar med et svært godt resultat. AF Energi har økt aktivitetsnivået betydelig sammenlignet med samme kvartal i fjor og leverer et svært godt resultat.
  • Virksomhetsområdet Sverige, som inkluderer AFs svenske virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom og riving, har et negativt resultat og lavere aktivitetsnivå i kvartalet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det er et stort spenn i enhetenes prestasjoner dette kvartalet og for året 2023. Det negative resultatet for virksomhetsområdet for kvartalet skyldes ytterligere nedjusteringer av prosjektestimatene til AF Bygg Väst, AF Bygg Öst og AF Anläggning Väst. Goodwill er nedskrevet med MNOK 20 i 4. kvartal. Flere andre svenske enheter leverer svært gode resultater i 4. kvartal, dette gjelder Kanonaden, AF Prefab i Mälardalen, AF Bygg Syd og AF Härnösand Byggreturer. HMB har gode resultater dette kvartalet.
  • Offshore har et negativt resultat og redusert aktivitetsnivå sammenlignet med samme kvartal i fjor. AF Offshore Decom, som river og legger til rette for gjenvinning av offshoreinstallasjoner, har et negativt resultat dette kvartalet, noe som i sin helhet er knyttet til ytterligere nedjustering av prosjektestimatet på ett prosjekt.  Aeron opprettholder et høyt aktivitetsnivå og leverer svært god lønnsomhet i kvartalet. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Maskinavdelingen reaparerer og vedlikeholder utstyr
Maskinavdelingen reaparerer og vedlikeholder utstyr
Last ned bilde

Om AF Gruppen

AF Gruppen er et prosjektbasert entreprenør- og industrikonsern, formet av entreprenørånd og gjennomføringskraft. Konsernet omsatte for 30,5 mrd kroner i 2023 og har ca. 6000 medarbeidere. AF Gruppen er notert på Oslo Børs (AFG).

Vår virksomhet er inndelt i følgende områder: Anlegg, Bygg, Betonmast, Eiendom, Energi og Miljø, Sverige og Offshore. 

Følg pressemeldinger fra AF Gruppen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra AF Gruppen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra AF Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye