Riksantikvaren

Støtter verdensarv for ettertiden

Del

Riksantikvaren har fordelt 52,2 millioner kroner i tilskudd til de åtte norske verdensarvstedene.

Røros kirke. Fra det norske verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen.
Røros kirke. Fra det norske verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

 – Unescos verdensarvstatus, som er tildelt åtte norske verdensarvområder, er selve gullstandarden for forvaltning av viktige kultur- og naturverdier i Norge. Vi er forpliktet til å bidra til å sikre disse verdiene for fremtidens generasjoner. Tilskuddene til blant annet viktige forvaltningstiltak i Røros bergstad og circumferensen og Bryggen i Bergen skal bidra til at vi tar vare på våre norske verdensarvområder for det globale fellesskapet, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Åtte områder i Norge er skrevet inn på FN-organisasjonen Unescos liste over verdens natur- og kulturarv:

Bergkunsten i Alta, Bryggen i Bergen, Rjukan-Notodden industriarv, Røros bergstad og Circumferensen, fire punkter på Struves meridianbue, Urnes stavkirke, Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap (Geirangerfjorden og Nærøyfjorden).

Verdensarvlisten består av unik natur- og kulturarv med fremragende, universell verdi for menneskeheten.
– Verdensarvstatus henger høyt og forplikter. Jeg vil gjerne berømme det viktige arbeidet som gjøres landet rundt for å holde verdensarven vår i stand. Behovene for vedlikehold og skjøtsel er store og ulike, i disse helt unike norske verdensarvområdene, sier riksantikvar Hanna Geiran.  

Hverdagen i verdensarven

52,2 millioner kroner fordeles nå til norsk verdensarv over post 79 på statsbudsjettet, som tilskudd for 2024 og tilsagn for 2025.  

Det største tilskuddet går til Bryggen i Bergen, med til sammen 13,725 millioner kroner over to år. Summen omfatter 7,725 millioner kroner i tilskudd i 2024 og tilsagn om ytterligere 6 millioner kroner i 2025. I samlet tildeling følger så Røros bergstad og Circumferensen (omlandet som inngikk i den historiske gruvedriften) med 11,875 millioner kroner. Her gis 8,375 millioner i tilskudd for 2024 pluss tilsagn om 3,5 millioner kroner for 2025. Summen omfatter økonomisk støtte til tiltak i to fylker, Trøndelag og Innlandet.  

Tilskuddsposten i statsbudsjettet til verdensarv har vært av relativt lik størrelse over flere år, men fordelingen av midler varierer noe. De siste årene har Riksantikvaren for eksempel sett en økning i antall søknader fra verdensarvområder som Vegaøyan på Helgelandskysten og Vestnorsk fjordlandskap.  

– Langsiktig og forutsigbar forvaltning av verdensarvstedene prioriteres høyt når tilskuddene skal fordeles. Det er også hensiktsmessig at større prosjekter som ivaretar verdensarven får støtte frem til disse er ferdigstilt, kommenterer Geiran.  

Forutsigbarhet ligger til grunn som prinsipp også for den økonomiske støtten Riksantikvaren gir til stillingene som lokale verdensarvkoordinatorer, og til paraplyorganisasjonen Norges verdensarv.  

Internasjonale forpliktelser

Målet med tildelingene er at norsk verdensarv kan forvaltes som fyrtårn for beste praksis, slik Norge har forpliktet seg til. 
– Tilskuddsmidlene er helt nødvendige bidrag til å ta vare på verdensarven vår. Det er et stort ansvar å sikre disse stedene for ettertiden, sier Hanna Geiran. 
– Vi ser resultater som den velholdte trehusbebyggelsen på verdensarvstedet Røros, for å nevne ett eksempel, der både kunnskap om byggeskikk og den historiske lasskjørertradisjonen holdes i hevd, fortsetter Geiran.  

Som Norges riksantikvar satt Hanna Geiran selv som leder for Norges delegasjon i den internasjonale verdensarvkomitéen i perioden 2017-2021.  

FN-organisasjonen Unesco ble opprettet etter de enorme ødeleggelsene under andre verdenskrig, da historiske områder lå i ruiner og måtte bygges opp igjen, og uerstattelig kulturarv hadde gått tapt.   

– Det å ta vare på verdensarv kan fungere fredsbyggende ved å åpne for delt kunnskap og menneskelig fellesskap over landegrensene i krevende tider, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Søker Søknader Søknadssum Tilskudd 2024 og tilsagn 2025
Vestnorsk fjordlandskap Geiranger (Møre og Romsdal) 13 5 186 600 2 500 000
Vestnorsk fjordlandskap Nærøyfjorden (Vestland) 10 9 067 500 4 000 000
Vegaøyan verdensarv (Nordland) 22 5 630 625 5 300 000
Struves meridianbue (TFfk) 7 2 036 250 1 900 000
Bergkunsten i Alta (TFfk) 5 5 770 250 4 050 000
Bergstaden Røros og Circumferensen (Trøndelag og Innlandet) 10 19 620 000 11 875 000
Rjukan-Notodden industriarv (Vestfold og Telemark) 7 9 270 275 6 650 000
Bryggen i Bergen (Vestland) 10 28 476 726 13 725 000
Urnes stavkirke 12 1 700 000
Norges verdensarv 4 500 000
Samlet 100

kr 85 058 226

kr 52 200 000

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktRiksantikvarenIkke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Bilder

Bryggen i Bergen
Bryggen i Bergen
Last ned bilde
Vestnorsk fjordlandskap er norsk verdensarv. Her fra området ved Nærøyfjorden
Vestnorsk fjordlandskap er norsk verdensarv. Her fra området ved Nærøyfjorden
Last ned bilde
Norges riksantikvar
Norges riksantikvar
Last ned bilde
Portalen på Urnes stavkirke. Norsk verdensarv.
Portalen på Urnes stavkirke. Norsk verdensarv.
Last ned bilde
Ærfugl i Vegaøyan verdensarvområde
Ærfugl i Vegaøyan verdensarvområde
Last ned bilde
Røros kirke. Fra det norske verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen.
Røros kirke. Fra det norske verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen.
Last ned bilde
Bergkunst fra verdensarvområdet i Kåfjord i Alta
Bergkunst fra verdensarvområdet i Kåfjord i Alta
Last ned bilde
Urnes stavkirke om vinteren
Urnes stavkirke
Last ned bilde
Struve-monumentet i Hammerfest. Fire punkter på Struves meridianbue er verdensarvsteder i Norge.
Struve-monumentet i Hammerfest. Fire punkter på Struves meridianbue er verdensarvsteder i Norge.
Last ned bilde
Bergkunsten i Alta er oppført på Unescos verdensarvliste
Bergkunsten i Alta er oppført på Unescos verdensarvliste
Last ned bilde
Fra Tinfos på Notodden, i verdensarvområdet Rjukan-Notodden.
Fra Tinfos på Notodden, i verdensarvområdet Rjukan-Notodden.
Last ned bilde
Tinfos på Notodden. Vannkraften var en forutsetning for industrireisningen og -arven i det norske verdensarvområdet Rjukan-Notodden
Tinfos på Notodden. Vannkraften var en forutsetning for industrireisningen og -arven i det norske verdensarvområdet Rjukan-Notodden
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmesteren på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Følg pressemeldinger fra Riksantikvaren

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksantikvaren på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksantikvaren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye