Samfunnsbedriftene

Bærekraftsprisen 2024 til Voss Energi

Del

Voss Energi AS er tildelt Samfunnsbedriftenes bærekraftspris for 2024. De får prisen for økt fornybar produksjon som også ivaretar naturmangfoldet. 

Bilde av Palmafossen kraftverk i Voss.
Voss Energi får bærekraftsprisen for 2024 for prosjektet «Meira kraft og meira laks i Palmafossen». Foto: Voss Energi AS Voss Energi AS Voss Energi AS

– Voss Energi har åttedoblet den fornybare kraftproduksjonen ved Palmafossen kraftverk, og samtidig ivaretatt naturmangfoldet – ikke minst gjennom å beskytte den truede Vossolaksen. Dette er et imponerende bærekraftsprosjekt, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

– For å omstille Norge til et lavutslippssamfunn, er vi avhengige av at energibransjen bygger ut mer fornybar kraft. Da er det svært viktig at dette skjer ved minst mulig naturinngrep. I prosjektet «Meira kraft og meira laks i Palmafossen» har Voss Energi laget innovative løsninger som både energibransjen og andre bør la seg inspirere av, sier Brevik.

Prosjektet består av en rekke installasjoner som gjør at laks, ørret og ål kan vandre forbi kraftanlegget, og gir laksebestanden tilgang til nytt oppvekst- og gyteområde. Voss Energi har samarbeidet med forskningsmiljøer som Norsk institutt for naturforskning (NINA), SINTEF og Norce for å finne de beste løsningene.

For andre gang

Samfunnsbedriftene er den ledende arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kommunalt eide selskaper. Vi har snaut 600 medlemmer i en rekke bransjer, hvor avfall, brann/redning, energi og havn er de største.

Bærekraftsprisen ble delt ut første gang under Samfunnsbedriftenes bærekraftsdag for ett år siden, og den gang var det Sirkula IKS på Hamar som fikk prisen. 

Prisen går til et medlem av Samfunnsbedriftene som jobber for et mer bærekraftig lokalsamfunn ved å ta aktive klima- eller miljøgrep i sin bedrift, som jobber for mer innovative og effektive kommunale tjenester, eller som aktivt jobber for et mer sosialt bærekraftig og inkluderende arbeidsliv.

– Med denne prisen ønsker vi å løfte fram virksomheter som går foran på bærekraft, og gjerne i bred forstand ved å koble både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, sier Brevik.

Nyskapende og målrettet

Juryen har bestått av fagsjef for bærekraft Jill Johannessen i Samfunnsbedriftene, fagsjef for FNs bærekraftsmål Anne Romsås i KS, og daglig leder Erling Hustad i Aspekt Hustadvika AS som er et av arbeidsinkluderingsmedlemmene i Samfunnsbedriftene.

– Årets pris er en honnør til et selskap som er en tydelig pioner innenfor sin bransje, demonstrerer økt energiproduksjon med minimale naturinngrep, og innovative løsninger for å sikre fiskeoppvekst. Prosjektet adresserer både klima- og naturkrisen, og markerer en milepæl i Norges grønne omstilling, skriver juryen i sin begrunnelse.

– Voss Energi AS belønnes for bærekraftig utvikling, som også omfatter bedre flomvern for innbyggerne og tryggere skolevei forbi fossen. De deler kunnskap om kraftutbyggingens historie og nasjonale laksevassdrag med lokalsamfunnet, og har bygget et amfi for dette formålet. 

Juryens begrunnelse

"Voss Energi AS har imponert juryen ved å oppgradere og mangedoble kraftproduksjonen fra det historiske Palmafossen kraftverk på en nyskapende og målrettet måte. 

Gjennom tett samarbeid med ledende forskningsmiljøer har de oppnådd åtte ganger mer fornybar energiproduksjon, samtidig som de ivaretar naturmangfoldet, spesielt for den truede Vossolaksen. 

To-veis fisketrapper gjør at laks, ørret og ål kan vandre forbi kraftanlegget, og gir laksebestanden tilgang til nytt oppvekstområde. Samarbeid med forskningsmiljøer som Norsk institutt for naturforskning (NINA), SINTEF og Norce har resultert i balanserte løsninger. Prosjektet, som også inkluderer fiskekameraer for overvåking og fisketelling, deler verdifulle erfaringer med hele bransjen, og bidrar til tillit mellom ulike aktører i fremtidige prosjekter. 

Fornyelsen av Palmafossen kraftverk tjener som et fyrtårn for bransjen, demonstrerer økt energiproduksjon med minimale naturinngrep, og innovative løsninger for å sikre fiskeoppvekst. Prosjektet adresserer både klima- og naturkrisen, og markerer en milepæl i Norges grønne omstilling. Voss Energi AS har oppnådd både økt kraftproduksjon og bevaring av naturen, i samsvar med prosjektets slagord "Meira kraft og meira laks i Palmafossen". 

Voss Energi AS belønnes for bærekraftig utvikling som omfatter bedre flomvern for innbyggerne og tryggere skolevei forbi fossen. De deler også kunnskap om kraftutbyggingens historie og nasjonale laksevassdrag med lokalsamfunnet, og har bygget et amfi for dette formålet. 

Overskuddet fra Voss Energi AS går til å skape en levende og bærekraftig bygd, gjennom sponsing av idrett, kultur og arrangement, og gjennom at utbytte går til eierkommunen Voss herad."

Fakta om Bærekraftsprisen

  • Samfunnsbedriftenes bærekraftspris deles ut hvert år, første gang i 2023. 
  • Prisen tildeles en medlemsbedrift i Samfunnsbedriftene som jobber for et mer bærekraftig lokalsamfunn ved å ta aktive klima- eller miljøgrep i sin bedrift, som jobber for mer innovative og effektive kommunale tjenester, eller som jobber aktivt for et mer sosialt bærekraftig og inkluderende arbeidsliv.
  • Prisen består først og fremst av heder og ære, men kommer også med et diplom og 20.000 kroner som skal deles ut til et lokalt veldedig formål.

Fakta om Voss Energi

  • Voss Energi ble stiftet i 2002, og er et kraftselskap som eies av Voss herad.
  • Driften omfatter produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft, samt levering av fiber- og bredbåndstjenester.
  • Strømmen kommer fra produksjonsanlegg på Hodnaberg, Palmafossen og Rongsfossen på Voss.Konsernet Voss Energi omfattar morselskapet Voss Energi AS og datterselskapene Voss Energi Nett AS, Voss Energi Kraft AS, Voss Energi Produksjon AS, Gosland Kraft AS og Voss Fiber AS.
  • Selskapet har rundt 50 ansatte og ledes av administrerende direktør Rune Nesheim.
  • Les mer på nettsidene til Voss Energi

Mer informasjon

Fagsjef Jill Johannesen, Samfunnsbedriftene
959 65 398 / jill@samfunnsbedriftene.no

Administrerende direktør Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
930 84 575 / oivind@samfunnsbedriftene.no

Administrerende direktør Rune Nesheim, Voss Energi AS
917 10 599 / rune.nesheim@vossenergi.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Øivind Brevik i halvfigur.
Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.
Last ned bilde
Jill Johannessen i halvfigur.
Fagsjef for bærekraft Jill Johannessen i Samfunnsbedriftene.
Last ned bilde
Bilde av kraftverk med foss, bygninger og natur i bakgrunnen.
Palmafossen Kraftverk i Voss.
Last ned bilde

Samfunnsbedriftene er den ledende arbeidsgiver- og interesseforeningen for bedrifter som leverer grunnleggende samfunnstjenester i Norge. Vi organiserer ca. 600 offentlig hel- eller deleide bedrifter og ideelle organisasjoner innen en rekke tjenesteområder, hvor de største områdene er havn, energi, avfall og brann/redning. Ca. 160 energiselskaper er medlem av Samfunnsbedriftene.

Følg pressemeldinger fra Samfunnsbedriftene

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samfunnsbedriftene på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samfunnsbedriftene

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye