Viken idrettskrets

Vi er enige – Aktiv på dagtid er ikke kultur!

Del

Når politikerne i Sarpsborg vurderer hvor kniven skal settes i budsjettet, står Aktiv på Dagtid i fare for å bli kuttet. Vi mener en bruker feil budsjettbriller! Aktiv på Dagtid er en essensiell del av kommunens folkehelsearbeid, ikke en luksus en kan klippe bort når budsjettet strammes inn.

Idrett er ikke bare kultur – det er også en samfunnsøkonomisk gullgruve, derfor må Aktiv på dagtid bestå!
Idrett er ikke bare kultur – det er også en samfunnsøkonomisk gullgruve, derfor må Aktiv på dagtid bestå! Illustrasjon AI

Hva er Aktiv på dagtid?

Aktiv på dagtid gir personer som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet mulighet til å være fysisk aktiv på dagtid. De betaler en lav egenandel, og får anledning til å delta i organiserte treninger. Det gjør godt for hjerte og hode, og det er en investering i folkehelse.

Idrett er ikke bare kultur

For å avklare noe essensielt og viktig først: Vi er ikke enige om at det er riktig å kutte i tiltaket Aktiv på Dagtid. Men hvis en skal ta vekk noe fra kulturbudsjettet, er nok Aktiv på dagtid noe de skal ta vekk, fordi Aktiv på dagtid er en investering i folkehelse. Det tilhører derfor et annet budsjett.

Vi er på vei mot et viktig paradigmeskifte. Vi har lenge vært vant til at idrett skal finansieres over et kulturbudsjett. I langtidsplanen til norsk idrett står det imidlertid at «En leken idrett er god folkehelse». I idrettsforbundets innspill til Statsbudsjettet 2025 peker idrettsforbundet derfor på at staten må finne flere finansieringskilder enn tippemidlene. For oss er det åpenbart at flere departementer enn Kulturdepartementet må bidra. Det samme gjelder naturligvis også på kommunenivå. Idretten har lenge levert over evne, og i hvert fall mer enn det hva staten beskriver som idrettens oppgaver i Stortingsmeldinger om idrett. Der forventes idrett å fremme folkehelse og samfunnsdeltakelse. Det betyr at idretten har en indirekte effekt på folkehelse og samfunnsdeltakelse. Vi mener at Aktiv på dagtid gjør mer enn å fremme folkehelse; tiltaket bidrar direkte til den.

Det blir feil å finne finansiering fra kommunens kulturbudsjett, når det direkte resultatet er folkehelse.

Aktiv på dagtid er en samfunnsøkonomisk gullgruve

Det finnes mange forskningsresultater som peker på at å investere i idrett og fysisk aktivitet skaper store samfunnsøkonomiske gevinster. Vista Analyse har i en rapport om idrettsanlegg vist at hver krone investert i idrettsanlegg gir en samfunnsøkonomisk gevinst på tre kroner. Dette skyldes økt fysisk aktivitet blant befolkningen, som fører til bedre helse og økt arbeidsinnsats. Rapporten viser hvordan dette skjer når en satser bredt og til alle. Når en satser på én utsatt gruppe med et strømlinjeformet tiltak, er det lett å tenke at den samfunnsøkonomiske gevinsten sannsynligvis vil øke enda mer.

La oss peke på et nylig og konkret eksempel som beviser nettopp dette: Sist uke fikk vi en takketelefon fra en av de som har deltatt i Aktiv på Dagtid. Han har nå sluttet, fordi han er i jobb. Han mener selv at det var takket være Aktiv på Dagtid. Tiltaket gjorde at han holdt ut og gikk på med krum nakke til en ny jobbsøknad. Bortsett fra hans bedre hverdag, innebærer det også at han ikke belaster NAV-budsjettet, og at han nå begynner å betale skatt. Kort og godt: Aktiv på Dagtid er en samfunnsøkonomisk gullgruve!

Aktiv på Dagtid må bestå!

Ved å sikre finansiering fra helsebudsjettet, kan Sarpsborg kommune fortsette å høste slike samfunnsøkonomiske gevinster. Og i tillegg gjennom et viktig samspill med frivilligheten!

Vi oppfordrer kommunepolitikerne til å se på Aktiv på Dagtid med nye budsjettbriller, og ta et modig, men riktig valg. Sikre at Aktiv på Dagtid får støtte over kommunens helsebudsjett. I tillegg vil politikerne også åpne døren for at private og frivillige initiativer kan bidra til å løfte den enorme byrden som kommunens folkehelseansvar innebærer.

Ikke la oss spare oss til dårligere helse!

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Viken idrettskrets er et resultat av sammenslåingen mellom Akershus, Buskerud og Østfold fylker.

Viken idrettskrets består av ca. 1.500 idrettslag, 51 idrettsråd og 55 særidretter og utgjør om lag 22% av medlemsmassen i norsk idrett.

Følg pressemeldinger fra Viken idrettskrets

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Viken idrettskrets på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Viken idrettskrets

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye