SMB Norge

SMB Norge sender klage til Europarådet over organisasjonstvang i Norge for å kunne leie inn midlertidig arbeidskraft fra vikarbyråene

Del

Regjeringen krever at bedrifter må ha tariffavtale med fagforening med minst 10.000 medlemmer for å kunne leie inn fritt fra vikarbyråer. SMB Norge, interesseorganisasjonen for landets små og mellomstore bedrifter, mener kravet bryter med den grunnleggende organisasjonsfriheten.

Susanne A. Finnes SMB Norge

Regjeringen har lagt store begrensninger på næringslivets muligheter til å benytte vikarbyråer ved midlertidig arbeidskraftbehov. Men ett unntak gjelder etter ønske fra LO,  i arbeidsmiljøloven § 14-12 (2):

«(2) I virksomhet som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd.»

Innstillingsrett betyr minst 10.000 medlemmer, og betyr at bedriften må be de ansatte melde seg inn i et LO-forbund eller tilsvarende stor fagforening for å få lov til å benytte vikarbyrå. Det diskriminerer de små fagforeningene, og fratar ansatte adgangen til fritt å kunne velge fagforening etter eget ønske, eller ikke være organisert i det hele tatt.

– Det sentrale i klagen vår er at Den reviderte europeiske sosialpakt artikkel 5 sikrer organisasjonsfrihet. At regjeringen nå krever at man må ha tariffavtale med fagforening med minst 10.000 medlemmer for å kunne leie inn fritt fra vikarbyråer mener vi er imot organisasjonsfriheten, sier administrerende direktør i SMB Norge Jørund H. Rytman.

SMB Norge har nå klaget regjeringens tiltak inn for Europarådets sosialrettskomité, for brudd på organisasjonsfriheten. Klagen er fremmet av advokat (H) Nicolay Skarning i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Han representerer også 10 vikarbyråer som har saksøkt staten for brudd på EØS-avtalen. Saken står for Efta-domstolen, og støttes av SMB Norge.

– SMB Norge står på barrikadene for vikarbyråene og alle deres kunder som trenger midlertidig arbeidskraft, sier advokat (H) Nicolay Skarning.

Nøkkelord

Kontakter

Nicolay SkarningAdvokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

nsk@svw.no

Lenker

Følg pressemeldinger fra SMB Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SMB Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SMB Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye