Avinor

Fjerde kvartal 2023: Reduserte inntekter grunnet endret reisemønster

Del

- Avinors hovedutfordring er reduserte inntekter som skyldes endringer i reisemønster etter pandemien. Det er langt færre forretningsreisende enn før og nordmenns reiseaktivitet innenlands har flatet ut. Lavere trafikkvolum, manglende justering av lufthavnavgiftene, samt reduserte inntekter per passasjer, mye grunnet redusert tax-free-kvote, utfordrer Avinormodellen, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Øystein Løwer / Avinor

Konsernet avslutter 2023 med 11 514 mill. kr. i driftsinntekter, en økning på 1 096 mill. kr.  sammenlignet med 2022. Driftsresultatet økte med 493 mill. kr. i 2023 sammenlignet med 2022. Tross lavere trafikkutvikling enn tidligere forventet på dette tidspunktet etter pandemien, observerer vi en total passasjerøkning på 9,6 prosent i 2023. Det er også en positiv utvikling i kommersielle inntekter på lufthavnene sett bort fra tax-free, med en økning i størrelse på handlekurven som er større enn i samfunnet ellers.

Resultat etter skatt på 304 mill. kr. er noe svakere enn i 2022 (427 mill. kr). Nedgangen skyldes primært økte netto finanskostnader som påvirkes av markedsendringer på sikring av kraftpriser. Dersom det korrigeres for disse effektene i begge år er underliggende resultat 446 mill. kr. høyere i 2023 sammenlignet med 2022.

Avinors prognoser anslår fortsatt at trafikken først returnerer til før-pandemi nivå i 2027/2028. Tiden vi er inne i preges av økte kostnader, høyere rente, krig, generell uro og usikkerhet. Det gjør at folk reiser mindre.

Totalt reiste 49 millioner passasjerer via Avinors lufthavner i løpet av 2023, en økning på 9,6 prosent i forhold til 2022. Det er økning i utenlandstrafikk som driver passasjerveksten. Antallet flybevegelser økte kun med 0,8 prosent, hvilket reflekterer en betydelig større fyllingsgrad på gjennomførte flygninger. Vi ser en langsiktig trend som viser at flere utlendinger kommer til Norge som turister, og ikke minst til Nord-Norge, hvor det har blitt etablert flere nye ruter i løpet av året. Samtidig går utviklingen av interkontinentale ruter tregt.

Rammebetingelser ikke tilpasset samfunnsoppdraget

- Avinor og luftfarten lever av og for passasjerene. Det er dramatisk når passasjerer og trafikk er redusert over lang tid. Avinor har inntekter som endrer seg i forhold til antall passasjerer, og det er inntektsdelen av vår operasjon som er mest utfordrende, sier Abraham Foss.

En høy andel av kostnadsbasen i Avinor er relativt fast for å kunne ivareta sikker og stabil drift over hele landet. Samlede driftsinntekter per passasjer økte med 0,8 prosent fra 2022 til 2023, mens samlede driftskostnader per passasjer ble redusert med 1,2 prosent. 

Avinors økonomiske utfordringer handler først og fremst om inntekter. Avinor har over mange år drevet stadig mer effektivt. Dermed er avgiftsnivået som flyselskapene møter hos Avinor svært konkurransedyktig sammenlignet med avgiftene på hovedflyplassene i våre naboland. Avinor har også kuttet nærmere 1 mrd. i kostnader under og etter pandemien. Når flyselskapene likevel opplever et samlet høyere avgiftsnivå i Norge, er det fordi statens avgifter i form av flypassasjeravgifter og CO2-avgifter har økt markant. Gjennom lavere trafikk, endrede kundegrupper, endringer i taxfree-kvoten og manglende justering av Avinors lufthavnavgifter over mange år– som skal dekke kostnadene for å benytte det landsomfattende nettverket av lufthavner – kommer regnskapet i ubalanse.

Konsernets driftsmargin ble styrket i 2023, men Avinors samlede finansielle rammebetingelser er ikke tilstrekkelig tilpasset det samfunnsoppdraget og de sektorpolitiske oppgavene selskapet er satt til å løse. I brev til Avinor den 16. november 2023 fastslår regjeringen at Avinor-modellen skal videreføres og styrkes, dagens lufthavnstruktur opprettholdes og Avinor sikres bærekraftige finansielle rammebetingelser. I ekstraordinær generalforsamling den 18. desember 2023 ble konsernets vedtektsfestede krav til egenkapital på minimum 40,0 prosent satt til 35,0 prosent frem til 31.desember 2024. 

Flere viktige milepæler for infrastruktur på bakken og i lufta

I desember 2023 godkjente EFTA’s overvåkningsorgan (ESA) finansieringen av ny lufthavn i Bodø, og Avinor kan dermed igangsette planlagte byggearbeider for den nye lufthavnen. I etterkant av godkjenningen overtok Avinor arealene fra Forsvarsbygg i tråd med avtalene inngått i mars 2023. I Mo i Rana er utbyggingsarbeidet godt i rute til åpning i 2027. Tromsø lufthavn har lenge hatt behov for utvidelse, og i vår åpnet vi ny innlandsterminal der. Den nye terminalen vil være et verdifullt tilskudd til videre vekst i utlandstrafikken til Tromsø og Nord-Norge.

I løpet av 2023 har også ytterligere tre tårn blitt overført til fjernstyring fra Remote Tower Centre i Bodø. Det totale antallet fjernstyrte tårn teller nå elleve.

Se alle kvartalsrapporter på avinor.no her.

Nøkkelord

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Konsernsjef Abraham Foss.
Konsernsjef Abraham Foss.
Last ned bilde
Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.
Last ned bilde

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

- Avinors offentlige journal

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye