Seks nye tårn overføres til Bodø

Del

I dag besluttet styret i Avinor å overføre seks nye tårn til Avinors fjernstyrte tårnsenter i Bodø.  
De seks nye tårnene er Båtsfjord, Mosjøen, Sandane, Sørkjosen, Vadsø, og Ørsta-Volda.

Avinors Remote Towers Centre i Bodø. Foto: Avinor / Øystein Løwer
Avinors Remote Towers Centre i Bodø. Foto: Avinor / Øystein Løwer

Dermed vil antall tårn som styres fra senteret i Bodø bli til 21. I dag er elleve tårn allerede i operativ drift. I 2025 vil også tårnene i Molde, Sandnessjøen og Leknes overføres til senteret. Et digitalt tårn for Kirkenes lufthavn er tidligere vedtatt etablert lokalt. Det er også tidligere vedtatt at ny lufthavn Mo i Rana vil fjernstyres fra senteret i Bodø, og at nye Bodø lufthavn skal ha et digitalt tårn med lokal løsning.  

– Satsningen på fjernstyrte tårn er åpenbart riktig for Avinor. Det er et fremtidsrettet teknologiprosjekt som gir store besparelser og utvikler flysikringstjenesten. Dette er en investering som blir enda viktigere med bakgrunn i at Avinor er i en krevende økonomisk situasjon, med behov for å tette gapet mellom inntekter og utgifter. Vi har allerede oppnådd besparelser, og større besparelser ligger rett foran oss. Dette vil komme passasjerer, flyselskaper og hele samfunnet til gode, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Store besparelser i sikte  
Utvelgelsen av tårnene som skal overføres til tårnsenteret, RTC (Remote Tower Center), er basert på økonomiske, operative og tekniske vurderinger. Det er konkludert med at forholdene ved disse seks tårnene egner seg godt for overføring til RTC. 

– Mange av flyplasstårnene våre er mer enn 50 år gamle og trenger å skiftes ut over de neste årene. Å bygge ett nytt tårn ville kostet rundt 70-80 millioner kroner med dagens byggekostnader. Selv om de flyoperative systemene fungerer godt i dag, ville vi over tid måttet endre de teknologiske løsningene knyttet til disse tjenestene. Satsingen på fjernstyrte tårn gjør at vi unngår svært kostbare systemendringer i fremtiden, sier konsernsjefen.  

I operativ drift vil vi få store besparelser med innføringen av såkalt “multippel drift”. Det vil si at en AFIS-fullmektig kan betjene opptil tre lufthavner fra den samme arbeidsstasjonen. Teknologien er klar, den opereres allerede i simulator, og venter på endelig godkjenning fra Luftfartstilsynet. Dette vil være klart i 2025.  

– Samtidig er det viktig å påpeke at vi har effekter allerede i dag. Der ansatte i tradisjonelle tårn på mindre lufthavner ofte tilbringer arbeidsdagen alene på vakt, samles de nå i et større arbeidsmiljø som legger til rette for faglig utvikling, standardisering av tjenesten og mer effektive driftskonsepter. Vi har med dette allerede innført flere innovative driftskonsepter på veien mot multippel drift. Vi har så langt operert ca. 60 000 flyvninger fra vårt senter i Bodø. 

Prosjektet er innenfor vedtatte kostnadsrammer. 

Veien videre 
De seks neste tårnene som nå er vedtatt overført til Bodø, vil overføres i løpet av 2026 og 2027. Rekkefølgen er ikke fastsatt.  

– Tidshorisonten på minimum to år mellom beslutning og overføring gir våre om lag 30 berørte medarbeidere god forutsigbarhet til å ta en beslutning om veien videre.  

– Vi har full forståelse for at prosjektet er krevende for våre medarbeidere og vil gi honnør for at de håndterer omstillingen på en god måte. Det er viktig å påpeke at RT-programmet ikke er en nedbemanningsprosess, og alle de berørte vil få tilbud om videre jobb ved Avinors tårnsenter i Bodø. Samtidig har vi forståelse for at ikke alle kan flytte på seg. For disse finner vi andre løsninger. Remote Towers-satsingen er ett av flere tiltak Avinor gjennomfører for å modernisere og effektivisere virksomheten. Lavere utgifter ved lufthavnene gir lavere avgifter til flyselskapene, og legger til rette for å opprettholde det gode rutetilbudet vi har i Norge i dag.   

Faktaboks: 

  • Avinor introduserte fjernstyrt tårndrift for første gang i 2019, ved Røst lufthavn. 
  • I dag er lufthavnene Røst, Vardø, Hasvik, Berlevåg, Mehamn, Røros, Rørvik, Namsos, Svolvær, Sogndal og Førde en del av tårnsenteret i Bodø.  
  • Luftfarten operer med særs høy sikkerhet, og det er et krav at sikkerheten i fjernstyrte tårn skal være like sikker eller sikrere enn tradisjonelle tårn. Avinor har drevet med fjernstyrte tårn i fem år nå, og sikkerheten er godt dokumentert. 
  • Kongsberg Defence & Aerospace er hovedleverandør for teknologien ved Remote Towers Centre. Dette inkluderer avansert kamerateknologi som blant annet gjør det mulig å se i mørket, samt oppdage objekter som beveger seg på lufthavnen og i luftrommet. Dette er teknologi som vanligvis brukes i militære operasjoner. 
  • Den nye teknologien gjør det mulig for Avinor å drive en mer effektiv tjeneste ved at man bygger opp et fagmiljø i det nye senteret i Bodø.. I dag jobber det ca. 45 medarbeidere ved Avinors Remote Towers Centre i Bodø. 
  • Indra Navia har levert ATM-systemet og kommunikasjonsløsningen. 
  • AFIS er en forkortelse for «Aerodrome Flight Information Service», eller lokal flygeinformasjonstjeneste på norsk. En AFIS-fullmektig har som hovedoppgave å yte trafikkinformasjon til luftfartøy på bakken på flyplassen og innenfor en avgrenset trafikkinformasjonssone i luftrommet rundt den enkelte flyplass. 

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Avinors Remote Towers Centre i Bodø. Foto: Avinor / Øystein Løwer.
Avinors Remote Towers Centre i Bodø. Foto: Avinor / Øystein Løwer.
Last ned bilde
Avinors Remote Towers Centre i Bodø. Foto: Avinor / Øystein Løwer.
Avinors Remote Towers Centre i Bodø. Foto: Avinor / Øystein Løwer.
Last ned bilde
Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss. Foto: Avinor / Øystein Løwer.
Konsernsjef i Avinor, Abraham Foss. Foto: Avinor / Øystein Løwer.
Last ned bilde

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

- Avinors offentlige journal

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Fjerde kvartal 2023: Reduserte inntekter grunnet endret reisemønster12.2.2024 14:20:00 CET | Pressemelding

- Avinors hovedutfordring er reduserte inntekter som skyldes endringer i reisemønster etter pandemien. Det er langt færre forretningsreisende enn før og nordmenns reiseaktivitet innenlands har flatet ut. Lavere trafikkvolum, manglende justering av lufthavnavgiftene, samt reduserte inntekter per passasjer, mye grunnet redusert tax-free-kvote, utfordrer Avinormodellen, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye