Nå er det slutt på knuste bilvinduer og hærverk - HC-kortet er digitalisert

Del

Med Mobilitypass blir hverdagen lettere for alle med utstedt HC-kort. Glem stresset med tap og tyverier og dyre egenandeler på forsikringen – nå blir det offentlige HC-kortet ditt digitalt! 

Etter lang tids oppfordringer fra brukere, politikere, og ulike forbund om digitalisering, har det private selskapet WAYS nå utviklet en løsning som bringer HC-kortet inn i den digitale tidsalderen. Denne innovative løsningen, kjent som Mobilitypass, verifiserer brukerdata direkte mot Statens vegvesens registre. Dette representerer et betydelig skritt fremover for å øke tilgjengeligheten og sikkerheten for HC-kortbrukere, og svarer på det presserende behovet for modernisering av hvordan parkeringstillatelser for forflytningshemmede håndteres i Norge.

Slik fungerer tjenesten
Alle kommuner er pålagt å registrere brukere av HC-kort inn mot Statens Vegvesens register. I tillegg må parkeringssoner vedlikeholdes av hver enkelt kommune. WAYS har bygget en løsning der brukeren trygt og enkelt verifiserer seg med BankID og HC-nummer i mobilapplikasjonen. Tillatelsen følger den enkelte bruker og lar innehaveren enkelt legge til kjøretøy i appen. Parkeringsvakt kan enkelt skanne registreringsnummeret for å sjekke hvorvidt den aktuelle bilen benyttes av en person med gyldig HC-kort. I tillegg tilbys API-er mot kommunene slik at oppslag kan gjøres i eget system. 

Personvern og sikkerhet
For mange kommer det som en overraskelse at Statens Vegvesen har etablert et godt og robust register for HC-kort. Tjenesten vår gjør oppslag på brukere etter registrering og lagrer derfor ingen personsensitive opplysninger utover kjøretøy. Utnyttelsen av et sentralt statlig register som har vært operativt og tilgjengelig i flere år i kombinasjon med WAYS tekniske ekspertise gjør mobilapplikasjonen til en trygg løsning for sluttbrukere og kommuner. 

Hvorfor snakker ikke det offentlige sammen?
Statens vegvesen har utviklet robuste og avanserte APIer som er et vitnesbyrd om deres teknologiske kompetanse til å forenkle og effektivisere offentlige tjenester. Disse APIene representerer en betydelig investering i digital infrastruktur, ment for å tjene både offentlige og private sektorer ved å tilrettelegge for enklere tilgang til viktig informasjon og tjenester relatert til transport og veiinfrastruktur. Dessverre virker det som om de offentlige instansene ikke snakker sammen, ei heller er klar over hva andre etater eller offentlige virksomheter foretar seg: 

- Til tross for deres potensiale til å revolusjonere hvordan offentlige tjenester leveres og forbedre samarbeidet mellom ulike nivåer av offentlig forvaltning, har det dessverre vist seg at kunnskapen om og utnyttelsen av disse APIene er begrenset. Kommuner, byrådsledere, og andre politikere synes ikke å ha fått med seg eksistensen av disse teknologiske verktøyene, noe som stiller spørsmål ved kommunikasjonslinjene og samarbeidet innad i det offentlige, forteller Haugland.

- Statens Vegvesen etablerte og igangsatte et register for HC-kort med API-er allerede i 2019, men ingen fikk med seg i nevneverdig grad at dette var etablert, forteller Sina Shahinian, prosjektleder for tjenesten. 

Kommunene er positive til løsningen
WAYS har allerede etablert piloteringsrunder med ulike kommuner og jobber nå med å synliggjøre tjenesten for landets kommuner. Kostnaden for å tilby heldigitalt HC-kort er under terskelverdien og en viktig investering for alle landets innbyggere med mobilitetsutfordringer. Den enkelte kommune må abonnere på tjenesten for at deres innbyggere skal få tilgang til mobilapplikasjonen. 

Vi skulle helst sett at det offentlige etablerte tjenesten
- I utgangspunktet hadde vi foretrukket at en slik viktig tjeneste ble etablert av det offentlige. Det er avgjørende at tilgjengelighet og sikkerhet for HC-kortbrukere prioriteres på alle nivåer i samfunnet. Dessverre skjer det ingenting - til tross for at de underliggende systemene allerede eksisterer, uttaler Haugland fra WAYS.

Veiledende veier
Som en kuriositet må det nevnes at WAYS selv ikke var klar over at Vegvesenet hadde gode, etablerte API-er tilgjengelig for formålet:

- Tidlig i prosessen igangsatte vi arbeidet med å utvikle et sentralt register for HC-kort. Ved en ren tilfeldighet ble det oppdaget at dette allerede var på plass gjennom Statens Vegvesen. Vi valgte derfor å fokusere på brukervennlighet og tilgjengelighet ved å bygge 'front-end'-tjenesten gjennom en mobilapp, avslutter Haugland. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Noen har knust bilruten og stjålet parkeringsbeviset til ME-syke Camilla Bjønness. Bilen ble sendt på reperasjon, men uten parkeringsbeviset kan ikke bilen til kjæresten, Lars Liljevik stå på plassen foran blokka deres på Sagene.
Noen har knust bilruten og stjålet parkeringsbeviset til ME-syke Camilla Bjønness. Bilen ble sendt på reperasjon, men uten parkeringsbeviset kan ikke bilen til kjæresten, Lars Liljevik stå på plassen foran blokka deres på Sagene.
Last ned bilde

Lenker

WAYS

WAYS er mer enn bare et utviklerbyrå. Vi er store nok til å håndtere omfattende oppdrag, små nok til å kunne snu oss raskt. WAYS designer, utvikler og bygger løsninger som gir bedrifter virkelige resultater. 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye