SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandets foreløpige årsresultat 2023 – Fortsatt bra vekst i innskudd og utlån

Del

SpareBank 1 Østlandets konsernresultat for fjerde kvartal 2023 ble 574 (622) millioner kroner etter skatt. God utvikling i netto renteinntekter preger kvartalsresultatet, mens nedgang i bidragene fra finansielle eiendeler og forpliktelser trekker i motsatt retning.

Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet
Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet

- Bankens resultat for 2023 gjenspeiler det urolige året vi har lagt bak oss, der enkelte kunder i utsatte bransjer har hatt et tøffere år, sier konsernsjef Richard Heiberg. – Vi har jobbet godt med å finne langsiktige løsninger sammen med kundene, noe som gjør at tapskostnadene i fjerde kvartal er betydelig lavere enn i de foregående kvartalene, sier han.

Konsernresultatet
Konsernresultatet for 2023 ble 2 222 (1 948) millioner kroner etter skatt. Banken har hatt god vekst i utlån og innskudd gjennom året og dette bidro til økning i bankens netto renteinntekter i 2023. Det er hovedsakelig renteinntektene som trekker konsernresultatet i positiv retning, mens høyere kredittap, økte kostnader og reduserte provisjonsinntekter fra kredittforetak bidro motsatt vei.

Kunder har fortsatt behov for lån til sine ulike prosjekter, og utlånsveksten i konsernet ble samlet sett på 5,3 prosent siste 12 måneder. Sparingen blant kunder er fortsatt god til tross for en noe strammere økonomi både for husholdningene og i bedriftene, og innskuddsveksten ble 7,8 prosent siste 12 måneder.

Utbytte og kundeutbytte
SpareBank 1 Østlandets styre foreslår å disponere 60 prosent av konsernets overskudd til eiere og kunder.  Beslutningen om overskuddsdeling tas av bankens representantskap den 21. mars.

Styret foreslår et utbytte på 903 millioner kroner til eierne. Kontantutbyttet blir 7,80 kroner per egenkapitalbevis. Bankens største eier Sparebankstiftelsen Hedmark, som er den største gavegiveren til allmennyttige formål i Hedmark, mottar det største utbyttet fra banken på 471 millioner kroner.

Videre foreslår styret ovenfor representantskapet å utbetale et kundeutbytte på 381 (306) millioner kroner, det høyeste beløpet siden lanseringen av kundeutbyttet i 2017. Til sammen har banken i løpet av disse årene utbetalt over 1,8 milliarder kroner i kundeutbytte til sine kunder.

- Nyskapingen kundeutbytte i bank er jeg glad og stolt over at vi fikk etablert. Det er spesielt gledelig for meg i mitt siste år i banken, å kunngjøre hva vi deler ut til kundene, sier konsernsjef Richard Heiberg. Han leverer nå sitt siste årsresultat siden han tiltrådte som konsernsjef. Den 1. april pensjonerer han seg etter til sammen nesten 30 år som styremedlem, styreleder og konsernsjef. Han overlater da roret til bankens nye konsernsjef Klara Lise Aasen.

Satser sterkere i Oppland og Øvre Romerike
SpareBank 1 Østlandet og Totens SpareBanks styrer vedtok den 15. januar å fusjonere de to bankene for å satse sterkere sammen til kundenes, medarbeidernes, eiernes og samfunnets beste i Innlandet. Endelige beslutninger fattes i bankenes generalforsamling og representantskap den 22. februar. Myndighetsgodkjennelser må også på plass før fusjonen juridisk kan gjennomføres. SpareBank 1 Østlandet viser også til fusjonsplanens regulering av utbytter, som innebærer at overskuddsdisponeringen i Sparebank 1 Østlandet blir førende for overskuddsdisponeringen som etter fusjonsplanen kan vedtas av Totens Sparebank.

Etablerer kontor i Drammen
SpareBank 1 Østlandet har besluttet å etablere kontor i Drammen. Kontoret vil få en sentral plassering og planen er oppstart i løpet av høsten 2024. Drammen er en attraktiv og voksende region og etableringen styrker bankens tilstedeværelse sørvest for Oslo.

Nøkkeltall for fjerdekvartal og året 2023:

4. kvartal 2023 (Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2022):

 • Resultat etter skatt: 574 (622) mill. kroner
 • Egenkapitalavkastning: 11,3 (12,9) prosent
 • Resultat per egenkapitalbevis: 3,32 (3,61) kroner
 • Netto renteinntekter: 1 005 (789) mill. kroner
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 319 (370) mill. kroner
 • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 77 (172) mill. kroner
 • Sum driftskostnader: 594 (517) mill. kroner
 • Tap på utlån og garantier: 39 (63) mill. kroner
 • Utlånsvekst siste kvartal inklusive lån overført til kredittforetak: 0,9 (1,1) prosent
 • Innskuddsvekst siste kvartal: 2,6 (minus 0,1) prosent
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,0 (17,7) prosent
 • Bankens grønne utlån (inkl. utlån overført til kredittforetakene) utgjorde ved utgangen av fjerde kvartal 39 mrd. kroner (33 mrd. kroner)

Foreløpig årsregnskap 2023 (Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2022):

 • Resultat etter skatt: 2 222 (1 948) mill. kroner
 • Egenkapitalavkastning: 11,3 (10,5) prosent
 • Resultat per egenkapitalbevis: 12,99 (11,37) kroner
 • Netto renteinntekter: 3 655 (2 693) mill. kroner
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1 455 (1 588) mill. kroner
 • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 233 (162) mill. kroner
 • Sum driftskostnader: 2 191 (2 037) mill. kroner
 • Tap på utlån og garantier: 307 (27) mill. kroner
 • Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 5,3 (8,7) prosent
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,8 (7,2) prosent
 • Styret foreslår ovenfor bankens representantskap et kontantutbytte på 7,80 (6,80) kroner per egenkapitalbevis, totalt 903 (788) mill. kroner. I tillegg foreslås et kundeutbytte på 381 (306) mill. kroner, og en avsetning på 6 (31) mill. kroner til gaver.

Kontakter

Bilder

Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet
Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet
Last ned bilde

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet er landets fjerde største sparebankkonsern med drøyt 1 100 kompetente og stolte medarbeidere. Gjennom snart 180 år har vi bygget en solid markedsposisjon på Østlandet ved å være tilgjengelige og yte kreditt og andre tjenester til personer, bedrifter og offentlig sektor i bygd og by. Vi har i dag 37 kontorer spredt rundt om i Oslo, Akershus og Innlandet, og har en forretningskapital på 241 milliarder kroner. Gjennom våre datterselskaper og SpareBank 1-alliansens produktselskaper er vi et komplett finanshus for både person- og bedriftskunder. Vi er et børsnotert og selvstendig finanskonsern med dype røtter på Østlandet og hovedkontor i Hamar. Banken har bidratt til verdiskaping i markedsområdet gjennom flere generasjoner.

Følg pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra SpareBank 1 Østlandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye