Avinor

Halvparten av alle droneflyvninger rundt flyplassene er ulovlig

Del

Etter en økende problematikk med uautoriserte droneflyvninger i nærheten av Avinors lufthavner, ble det i 2023 etablert et senter for droneovervåkning. I løpet av det første året med dronedeteksjon har Avinor fanget opp 1450 uautoriserte droneflyvninger ved de lufthavnene hvor vi har teknologi til å kunne måle både autorisert og uautorisert aktivitet.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Avinor / Catchlight

– Det reelle antallet på landsbasis er etter all sannsynlighet enda høyere, men dette er det vanskelig å si omfanget av, sier Anders Kirsebom, konserndirektør regionale lufthavner.

Konsekvensene av uautorisert droneflyving er mange og ikke bare for selve droneoperatøren. Det kan medføre økt arbeidsmengde hos lufttrafikktjenesten, Politiet og andre involverte parter, samt forsinkelser i avgangs- og ankomsttrafikken til lufthavnen. I verste fall kan dronen kollidere med andre luftfartøy.

Faktisk er så mye som halvparten av alle droneflyvninger rundt Avinors lufthavner uautoriserte. – Avinor har et godt samarbeid med både Politiet og Luftfartstilsynet på problematikken, men antall droner i norsk luftrom øker betraktelig fra år til år, forteller Kirsebom videre.

I dag er det omtrent 500 000 droner i Norge og over 2000 selskaper som bruker droner i sin daglige drift. En sikker integrering av droner i luftrommet rundt norske flyplasser er derfor ekstremt viktig. I tillegg til et tett samarbeid med nøkkelaktører i luftrommet som Norsk Luftambulanse og dronebransjen, jobber Avinor aktivt med å tilrettelegge for en sikker integrering av droner. Dette gjennom digitale systemer for å melde inn dronetrafikk, slik som appen Ninox Drone.

– I 2023 opplevde vi en enorm økning i antall innmeldte droneflyvninger i Ninox Drone med 15 000 registrerte flyvninger. Det er svært gledelig for Avinor at flere og flere tar appen i bruk, og vi håper utviklingen fortsetter, sier Kirsebom.

Vil styrke innsatsen
I en pressemelding i februar uttrykte regjeringen at de vil styrke innsatsen mot ulovlig droneflyvning. Der ble det lagt frem at regjeringen nå vil vurdere om det skal innføres en plikt til forhåndsregistrering av droneflyvninger i visse områder i et trafikkstyringssystem, samt om det skal opprettes et nasjonalt droneovervåkningssenter.

– Avinor er en aktiv pådriver for å legge til rette for bruk av droner i Norge. Det er helt nødvendig med en sikker styring av dronetrafikken og god oversikt over hva som foregår i luftrommet. Droneovervåkning og plikt til forhåndsregistrering vil være gode bidrag til dette, sier Kirsebom.

Alle må ta hensyn til trafikkreglene
Droner er kommet for å bli, men i likhet med andre trafikkbilder er det regler som må følges av hensyn til ens egen og andres sikkerhet.

– Avinor er positive til droner i luftrommet og mulighetene det medfører, men som med alt annet i samfunnet er droneflyvninger best når de blir gjort på lovlig vis. Når man flyr drone blir man en del av lufttrafikken på samme måte som man på el-sparkesykkel blir en del av veitrafikken. Det er til det beste for alle parter at man som trafikant er sitt ansvar bevisst, avslutter Kirsebom.

Seks kjøreregler for lovlig droneflyvning

  • Registrer deg og ta eksamen på flydrone.no
  • Last ned appen Ninox Drone, gjør deg kjent med forbudssoner og registrer flyvningen din.
  • Hold dronen innenfor synsrekkevidde.
  • Hold minst 5 km avstand til lufthavner og fly aldri i nærheten av ulykkessteder.
  • Fly alltid under 120 meter fra bakken og overhold gjeldende sikkerhetsavstander.
  • Ta hensyn til andres privatliv og følg reglene for bruk av foto og video av andre personer, se datatilsynet.no.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.
Last ned bilde
Anders Kirsebom, konserndirektør regionale lufthavner.
Anders Kirsebom, konserndirektør regionale lufthavner.
Last ned bilde
Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.
Last ned bilde
Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.
Last ned bilde

Lenker

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

- Avinors offentlige journal

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

En milepæl for omstilling til null- og lavutslippsluftfart22.3.2024 12:15:00 CET | Pressemelding

-Det er veldig positivt at regjeringen setter av 1 milliard kroner til å fremskynde overgangen til null- og lavutslippsluftfart i Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036. Dette er kraftfulle signaler til luftfarten og svært viktig for å sette fart på omstillingen. Alle ønsker å fase inn fremtidens fly så raskt som mulig. Ressurser til utbygging av infrastruktur er avgjørende for at vi skal være klare når de første null- og lavutslippsflyene kommer, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye