Eika Gruppen

Eika i endring – med offensive og strategiske grep for økt robusthet

Del

- I løpet av fjerde kvartal besluttet eierbankene og Eika to offensive, strategiske grep for økt robusthet, både for den enkelte bank og for alliansen samlet. Eika og eierbankene er svært godt rustet for å møte fremtidens konkurranse i bankmarkedet, sier konsernsjef i Eika Gruppen Steinar Simonsen som tiltrådte stillingen 19. januar 2024.  

I løpet av fjerde kvartal besluttet eierbankene og Eika to offensive, strategiske grep for økt robusthet.
I løpet av fjerde kvartal besluttet eierbankene og Eika to offensive, strategiske grep for økt robusthet.
  • Eika Gruppens resultat for 4. kvartal 2023 var på 130 millioner før skatt mot 184 millioner i 2022. Resultatet for 2023 endte på 474 millioner mot 719 millioner i 2022 og gir en egenkapitalavkastning på 15,4 prosent (22,4).
  • For økt robusthet har Eika i 2023 avtalt sammenslåing for områdene forsikring og usikret kreditt. Begge planlagt gjennomført i 2024.
  • Gjennomført migrering av alle bankene til ny IT-plattform.
  • Haugesund Sparebank fusjonerer med Tysnes og blir en Eika-bank

Den 12. desember 2023 signerte Eika Gruppen AS, Sparebank 1 Gruppen AS og DNB ASA en intensjonsavtale om en sammenslåing av Eika Forsikring AS og Fremtind Forsikring AS. Endelig transaksjonsavtale ble signert av partene den 19. januar 2024. Samarbeid skal bygge et enda større og mer robust produktsamarbeid mellom norske banker. Dette vil gi større risikobærende evne, økt utviklingskraft og forsterket løfteevne i bedrifts- og landbruksmarkedet, som igjen vil styrke selskapets og bankenes konkurransekraft og danne grunnlag for fremtidig lønnsomhet på området.

Eika Alliansen har videre i løpet av fjerde kvartal besluttet å inngå et samarbeid med SpareBank1 Alliansen om produkter knyttet til usikret kreditt. Sammenslåing av de respektive virksomhetene vil realisere større stordriftsfordeler, bedre kundetilbud og styrket lønnsomhet. Eierbankene i Eika vil bli direkte eiere i det nye Sparebanken Kreditt i et dynamisk eierskap.

Eika fullførte høsten 2023 skiftet av kjernebankleverandør fra danske SDC til Tietoevry, og alle bankene i Eika er nå konvertert til nye løsninger. Et svært komplekst og krevende teknologiprosjekt er med det levert med høy kvalitet, og i henhold til tidsplaner og innenfor anslåtte kostnadsrammer. Gjennomføringen gir økt strategisk fleksibilitet og reduserte IT-kostnader for bankene i Eika.

I løpet av fjerde kvartal ble Haugesund Sparebank enige med Tysnes Sparebank om å slå sammen virksomhetene. Haugesund Sparebank er overtakende bank, og vil med sammenslåingen bli en del av eierbank i Eika.

Konkurransedyktige resultater i et krevende marked

Konsernet leverte et resultat før skatt på 130 millioner kroner i kvartalet og 474 millioner kroner for året sett under ett, mot henholdsvis 184 og 719 millioner i samme periode i fjor. Netto driftsinntekter utgjorde 1,2 milliarder kroner (1,1) i kvartalet. Tilsvarende tall hittil for året er 4,5 milliarder, en økning fra fjoråret (3,8) på om lag 18 prosent.

Konsernets samlede driftskostnader utgjorde 361 millioner kroner i kvartalet (320), mens samlede driftskostnader for året utgjorde 1 ,3 milliarder kroner (1,1). Kostnadsøkningen er i henhold til konsernets vekststrategi og strategiske prioriteringer. Økningen relaterer seg til personalkostnader, effektivisering av interne prosesser, sikkerhetsløsninger og utvikling av bedre rådgiver- og kundeløsninger knyttet til forsikringsvirksomheten og sparing, samt leveranser til bank.

Et godt samspill mellom bankene og konsernets selskaper har over tid gitt vekst og god lønnsomhetsutvikling i porteføljene. Provisjoner til distributører utgjorde 212,3 millioner kroner (231,1) i kvartalet. For 2023 sett under ett utgjorde provisjoner til distributørene 892,2 millioner kroner (855,5).

Det største bidraget til konsernets resultat kommer fra forsikringsvirksomheten. Forsikringsvirksomheten har hatt en god vekst i bestandspremien gjennom året som følge av økt salg i bankene, ny partneravtale med Econa og relevante pristiltak. For året sett under ett har det vært en bestandspremievekst på 11 prosent. Det forsikringstekniske resultatet er likevel betydelig preget av værrelaterte skader, økt skadefrekvens og høy inflasjon sammenlignet med tidligere år, men en bedret avkastning på investeringsporteføljen bidrar positivt i kvartalet. Combined ratio for egen regning i kvartalet var på 100,8 (86,9), men det for året endte på 95,6 (81,4).

Finansieringsvirksomheten er fremdeles preget av effekter av koronapandemien, og påvirkes også av økt styringsrente som øker finansieringskostnaden.

Sparing- og plasseringsvirksomheten leverte et godt resultat. Virksomheten, ser fortsatt en økning i antall spareavtaler, og etter god vekst i fjerde kvartal passerte selskapet 190 000 avtaler ved årsskiftet. Portefølje til forvaltning utgjorde ved utgangen av kvartalet 70 milliarder kroner (61). Økningen siste 12 måneder var på 15,9 prosent. Økningen er en kombinasjon av nettotegning, markedsoppgang og økt volum under aktiv forvaltning.

Eiendomsmeglingsvirksomheten ble i kvartalet preget av usikkerhet i boligmarkedet grunnet økte renter og usikkerhet i økonomien. Dette har ført til et stort fall i salget av prosjekterte boliger.    

Styret foreslår at det deles ut et utbytte på 333,8 mill. kroner som tilsvarer 95 prosent av konsernets resultat etter skatt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nøkkeltall for Eika Gruppen  for 4. kvartal 2023
Nøkkeltall for Eika Gruppen for 4. kvartal 2023
Last ned bilde

Lenker

Om Eika
Eika Alliansen består av selvstendige lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Bankene er spredt over store deler av landet, og bidrar til økonomisk vekst, trygghet og utvikling i sine markedsområder. Samarbeidet i alliansen gir stordriftsfordeler til bankene, slik at de kan bruke tiden på å sikre gode opplevelser for kundene. 

Eika Gruppen er eid av bankene. Gruppens visjon er å styrke lokalbanken og være Norges mest attraktive partner for selvstendige sparebanker. Kjernevirksomheten er å levere gode og kostnadseffektive produkter og tjenester, inkludert plattform for bank-infrastruktur. Produktområdene er forsikring, sparing, pensjon, finansiering, betaling og eiendomsmegling. Les mer på eika.no

Eika. Ved din side.

Følg pressemeldinger fra Eika Gruppen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eika Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye