Eiendom Norge

Prestisjepris for digital bolighandel

Del

- Dette beviser hvor viktig prosjektet digital bolighandel, som Eiendom Norge var med å starte, er for det norske samfunnet, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge.

Prisvinnere: Ida Haukedalen fra Kartverket og Hanne Nordskog-Inger fra Eiendom Norge. Foto: Synne Storvik Kartverket.
Prisvinnere: Ida Haukedalen fra Kartverket og Hanne Nordskog-Inger fra Eiendom Norge. Foto: Synne Storvik Kartverket.

I går mottok Kartverket den prestisje-tunge Bedre Stat-prisen 2024 for tiltaket digital samhandling ved eiendomshandel. Eiendomsmelingsbransjen via Eiendom Norge og Bank- og finansnæringens infrastrukturselskap (BITS) har vært en del av prosjektet fra starten av.

Prisen ble delt ut under DFØ sin årskonferanse og ble delt ut av Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP).

- Dette tiltaket fører til at samfunnet som helhet sparer mange milliarder kroner. I tillegg kan andre deler av forvaltningen lære av det. Da tenker jeg blant annet på hvordan Kartverket har fått til god samhandling mellom offentlige og private virksomheter. Å samhandle på tvers av sektorer vil bli stadig viktigere i forvaltningen, sier Vedum i en pressemelding på DFØ sine sider.

Grønn suksesshistorie

Fagsjef Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge var til stedet under utdelingen.

- Prosjektet Digital samhandling i bolighandelen er en suksesshistorie i alle ledd. Tidligere statminister Erna Solberg har fremstilt det som en forbildeprosjekt for digitalisering i Norge, nettopp fordi dette bidrar til økt produktivitet, forteller Nordskog-Inger.

- Vi får mer for mindre og gevinstene vokser, sier hun og påpeker at andelen som bruker digital tinglysing stadig øker.

- Det er gledelig å se at andelen nå er på nesten 60 prosent, og mer skal det bli. Dette er noe alle partene i bransjen tjener på, og vi ser også at forbrukeren setter pris på at bolighandelen i større og større grad gjøres digitalt, sier Nordskog-Inger.

Grønn og bærekraftig bolighandel

Digital bolighandel har også en betydelig miljøvennlig gevinst. 

- Nesten all informasjon som måtte sendes, ble sendt i papirform via post. Nå er det meste av dette blitt digitalt som sparer samfunnet for utallige sider papir og målet er å gjøre informasjonsutvekslingen hel-digital, sier Nordskog-Inger.

Ved å digitalisere bolighandelen reduseres papirbruken og man unngår utslipp av drivstoff som trengs for å frakte papir mellom aktørene.

Det anslås at en hel-digital bolighandel vil spare miljøet for 120 tonn papir på ti år, som er med på å understøtte FNs bærekraftmål.

- At bransjen gjør det den kan for å bidra er selvsagt, men i starten kunne vi ikke forestille oss den enorme miljøeffekten det ville ha, sier hun.

Om digital eiendomshandel:

  • 2016 - BITS og Eiendom Norge tar intiativet til digital samhandling mellom bank og eiendomsmegler.
  • 2017 - Elektronisk tinglysing åpnes av Kartverket og kommmunal- og moderniseingsminister Jan Tore Sanner (H).
  • 2019 - Regjeringen åpner for bruk av Altinn i bolighandelen.
  • 2021 - E-tinglysing blir mer og mer vanlig i bolighandelen. 1. januar 2020 ble 1 prosent av dokumentene i bolighandelen tinglyst digital. I november 2021 ligger tallet på 44 prosent.
  • 2022 - Over halvparten tinglyser digitalt under bolighandelen og første digitale kjøpekontrakt blir delt mellom bank og megler.

Om Bedre Stat-prisen. Kilde: DFØ

Bedre stat-prisen går til en statlig virksomhet eller et tiltak som kan vise til konkrete resultater knyttet til effektivisering og forbedring av statlig sektor. Bedre stat-prisen skal inspirere til mer helhetlige, effektive og brukervennlige tjenester, og gi anerkjennelse til dem som tenker nytt rundt styring, ledelse og organisering.

Juryen legger vekt på i hvilken grad:

  • tiltaket faktisk har ført til effektivisering og forbedringer i virksomheten(ene).
  • tiltaket har ført til positive effekter for brukere og samfunn.
  • tiltaket har ført til en mer helhetlig og brukervennlig forvaltning.
  • tiltaket er nyskapende og om det har overføringsverdi til andre deler av forvaltningen.

Kontakter

Erik LundesgaardSjef for kommunikasjon og politikk

Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt spørsmål om boligprisstatistikken.

Tel:+47 95 88 19 87el@eiendomnorge.no

Om Eiendom Norge

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Ved årsskiftet 2022/2023 hadde Eiendom Norge 60 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 767 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge.

Det utgjorde i 2022 130 385 transaksjoner.

Vårt mål er å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Følg pressemeldinger fra Eiendom Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Eiendom Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eiendom Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye