Nærings- og fiskeridepartementet

2 millioner kroner til likestillingsarbeid i fiskerinæringen

Del

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth vil ha flere jenter i fiskerinæringen. Nå deler hun ut 2 millioner kroner til likestillingsarbeid.

Fiskeri- og havminister Cecile Myrseth
Fiskeri- og havminister Cecile Myrseth

– Det er viktig for jenter å ha kvinnelige rollemodeller som viser at dette er et yrke også for dem, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

I høst etterlyste regjeringen prosjekter som søkte støtte til likestillingsarbeidet i fiskerinæringen. Det kom inn 19 søknader, og av disse har 12 ulike prosjekter fått til sammen 1 943 000 kroner. Prosjektene retter seg mot både kvinner og menn.

– Det er et poeng at prosjektene ikke kun retter seg mot kvinner. Hvis vi skal endre holdninger er det nødvendig at både kvinner og menn lærer at man kan jobbe i denne næringen uansett hvilket kjønn man er, sier fiskeri- og havminister Myrseth.

Myrseth presiserer at hovedmålet er at man får opp andelen kvinner i næringen.

Gode nettverk er viktig for å rekruttere og beholde kvinnelige fiskere

Flere prosjekter som bygger nettverk for kvinnelige fiskere har fått støtte. Organisasjonene Hun fisker, Havets Verdiskapere og Nordkappregionens Næringshage har tidligere fått støtte til å starte opp, og nå får de støtte til å satse videre.

– Regjeringen har gitt penger til oppstarten for flere nettverk for kvinner i fiskerinæringen. De vil øke rekrutteringen, og vise omverdenen at det også finnes flinke kvinnelige fiskere. Disse nettverkene jobber videre, mye bra har blitt gjort, og det er viktig å støtte opp under det gode arbeidet som de gjør, sier fiskeri- og havministeren.

Å stimulere til nettverksbygging var også et av tiltakene som ble trukket frem i Nofimas rapport «Bedre likestilling i fiskeriene».

Bedre likestilling er også viktig for aktivitet i kystsamfunnene

– Dersom vi skal sikre aktivitet og bosetning i kystsamfunnene må vi jobbe for at både unge kvinner og menn velger havet som yrkesvei, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

– Regjeringen jobber med rekruttering på flere måter. Blant annet gjennom ungdomsfiskeordningen, undervisnings- og lærlingekvoter, ungdomstillegg og ordningen med rekrutteringskvotebonus. Dette kommer altså i tillegg til arbeidet rettet mot likestilling i næringen, sier Myrseth.

Disse får støtte i 2024

Søker

Landsdel

Kort beskrivelse av prosjektet

Tilsagnssum

Fiskebåt

Landsdekkende

Digital kampanje - Jenter om bord - for å øke interessen for yrket blant jenter i alderen 15-25 år.

kr 300 000

Havfruenettverket

Landsdekkende

Nettverk med fokus på rekruttering av kvinner inn i alle ledd av fiskeri og havbruksnæringen.

kr 200 000

Hun fisker

Landsdekkende

Nettverk for kvinnelige yrkesfiskere som vil øke rekrutteringen

kr 200 000

Nordkapp regionens Næringshage as

Finnmark

Nettverket vil fortsettte å tilby kompetanseheving samt å gi bistand/informasjon til kvinner i næringen.

kr 200 000

Kigok

Nordland

Planlegger 13 prosjekter rettet mot barn og unge, bl a. "marine camp" og «Navigating Equality» for å bidra til likestilling i marine næringer

kr 300 000

Nordmøre Fiskebåt AS

Nordmøre og deler av Romsdal

Rekrutteringsleir for jenter til fiskerinæringa.

kr 120 000

Nordmøre Fiskebåt AS

Nordmøre og deler av Romsdal

Prosjekt for å skaffe utplasserings- og hospiteringsplasser, samt koordinere dette mellom fiskere, næringsliv, skoler og elever.

kr 45 000

Nordmøre Fiskebåt AS

Nordmøre og deler av Romsdal

Holdningsskapende prosjekt for barnehagebarn - skal få komme ombord i en fiskebåt

kr 45 000

Nordmøre Fiskebåt AS

Nordmøre i Møre og Romsdal

Leie inn foredragsholder til Desembersamlinga på Nordmøre. Tema: Holdningsskapende arbeid mot trakassering 

kr 20 000

Marint Kompetansesenter

Møre og Romsdal

Rekrutteringsleir for jenter til fiskerinæringa.

kr 150 000

Marint Kompetansesenter

Møre og Romsdal

Holdningsskapende workshops med elever på VG1 og VG2 – Naturbruk/ FF

kr 63 000

Havets Verdiskapere

Vestland

Likestillingskonferansen «Endring i havet" og nettverkssamlingene "Mingling i havet"

kr 300 000

totalt

 

 

kr 1 943 000

Kontakter

Om oss

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på LinkedIn og Flickr, og regjeringa på X/Twitter og Facebook 

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye