Kystverket

Styrker maritim cybersikkerhet

Del

Kystverket og Sjøfartsdirektoratet inngår samarbeid med NORMA Cyber for det nyopprettede Maritim Sektor Responsmiljø

Fra venstre: Audun Halvorsen (Norges Rederiforbund), Arne Asplem og Lars Benjamin Vold (Norma Cyber), Andreas Breivik (Kystverket), Nils Haktor Bua (Sjøfartsdirektoratet) og Richard Utne (Kystverket)
Fra venstre: Audun Halvorsen (Norges Rederiforbund), Arne Asplem og Lars Benjamin Vold (Norma Cyber), Andreas Breivik (Kystverket), Nils Haktor Bua (Sjøfartsdirektoratet) og Richard Utne (Kystverket)

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Kystverket i oppdrag å etablere et «sektorresponsmiljø» (SRM) for cybersikkerhet i maritim sektor. Kystverket, i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og andre relevante aktører, skal være sentral i håndteringen av alvorlige IKT-hendelser i maritim sektor.

I den forbindelse har Kystverket og Sjøfartsdirektoratet nå inngått et samarbeid med Norwegian Maritime Cyber Resilience Centre - NORMA Cyber. NORMA Cyber er et initiativ fra Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) og Norges Rederiforbund som leverer cybersikkerhetstjenester til norsk maritim næring.

Samarbeidet innebærer at NORMA Cyber vil støtte maritim SRM i håndtering av digitale hendelser, sårbarheter og trusler innen det maritime domenet. Ansvaret for den daglige driften av maritim SRM ligger hos Kystverkets avdeling for maritim sikring, med kontaktperson avdelingsleder Richard Utne (richard.utne@kystverket.no).

Det nyopprettede sektor responsmiljøet er et viktig skritt for å styrke cybersikkerheten i maritim sektor og sikre effektiv respons på IKT-hendelser.

- Vi ser frem til et viktig samarbeid for å beskytte maritim kritisk infrastruktur og viktige samfunnsfunksjoner, sier avdelingsleder Richard Utne.

Kontakter

Bilder

Fra venstre: Audun Halvorsen (Norges Rederiforbund), Arne Asplem og Lars Benjamin Vold (Norma Cyber), Andreas Breivik (Kystverket), Nils Haktor Bua (Sjøfartsdirektoratet) og Richard Utne (Kystverket)
Fra venstre: Audun Halvorsen (Norges Rederiforbund), Arne Asplem og Lars Benjamin Vold (Norma Cyber), Andreas Breivik (Kystverket), Nils Haktor Bua (Sjøfartsdirektoratet) og Richard Utne (Kystverket)
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye