NHO Byggenæringen

Vil styrke dialogen mellom byggenæringen og lokale kirkeeiere

Del

NHO Byggenæringen og Hovedorganisasjonen KA inngår samarbeidsavtale for å sikre kompetent istandsetting av kirkene og bedre markedsmuligheter for byggenæringen. Byggenæringen og kirkelig sektor vil sammen sikre at istandsetting av kirkene i Norge skjer av seriøse bedrifter og kvalifiserte håndverkere, og at det tilrettelegges bedre for oppdrag og aktivitet over hele landet.

Domkirken i Oslo er en av kirkene som skal istandsettes Nina Solli, administrerende direktør NHO Byggenæringen, Nina E. Eidem leder av Bygg og Bevar, Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør Hovedorganisasjonen KA Marit Brandt Lågøyr, viseadministrerende direktør  Hovedorganisasjonen KA
Domkirken i Oslo er en av kirkene som skal istandsettes Nina Solli, administrerende direktør NHO Byggenæringen, Nina E. Eidem leder av Bygg og Bevar, Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør Hovedorganisasjonen KA Marit Brandt Lågøyr, viseadministrerende direktør Hovedorganisasjonen KA Olle Christer Stenby, Bygg og Bevar

- I disse dager hvor byggenæringen står overfor store utfordringer, er dette samarbeidet et viktig motkonjunktur-tiltak som kan gi små og mellomstore håndverksbedrifter viktige oppdrag i sine lokale markeder. Det er viktig å sikre at kompetansen til våre flinke fagfolk forblir i byggenæringen. Oppdrag med å istandsette kirkene vil medvirke til rekruttering til håndverksfag og sikre lokale arbeidsplasser, sier Nina Solli, adm. direktør i NHO Byggenæringen.

- Vi ser fram til et tettere samarbeid med byggenæringen. Som medlems- og arbeidsgiverorganisasjon for kirkeeiere over hele landet, har vi en sterk felles interesse med NHO Byggenæringen både når det gjelder å fremme et seriøst arbeidsliv og god tilgang på høy byggfaglig kompetanse og kapasitet over hele landet, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, adm. direktør i Hovedorganisasjonen KA.

Partene har inngått en avtale som omfatter alle kirkebygg. Målsettingen er å sikre tilgang på kapasitet og kompetanse til planlegging og gjennomføring av restaureringstiltak og vedlikehold av alle typer kirkebygg samt oppføring av nye kirkebygg. Samarbeidet vil også omfatte kirkebygg som vil inngå i det kommende bevaringsprogrammet for kulturhistoriske verdifulle kirkebygg som regjeringen lanserte i sommer med et fond på om lag 10 mrd. kroner, det såkalte “Kirkeløftet”.

I Samarbeidsavtalen forplikter partene seg blant annet til å “bidra til å styrke dialogen mellom kirkeeiere og byggenæringen og dermed løse sine oppgaver mer effektivt. Partene ønsker også å ta et ansvar for at samarbeidet gir positive samfunnsmessige ringvirkninger.”

- NHO Byggenæringen samarbeider allerede med Klima- og miljødepartementet om programmet Bygg og Bevar, som skal bidra til at eldre bygninger blir brukt, forvaltet, satt i stand og utviklet på en god måte. Bygg og Bevar er et virkemiddel for bærekraftig bygningsforvaltning, redusere tap av kulturhistoriske verdier og et bidrag for det grønne skiftet i byggenæringen, og vil være en sentral aktør i samarbeidet, sier Nina Solli.

- Kirkebyggene representerer særlig verdifulle bygninger som også er av stor betydning for folk flest. Denne samarbeidsavtalen inngår også som et viktig bidrag i det felles løftet mellom stat, kommune og folkekirke for bevaring av særlig kulturhistorisk viktige kirkebygg, avslutter Marit Halvorsen Hougsnæs.

________________________________

Faktaboks:

NHO Byggenæringen er en paraplyorganisasjon for 13 bransjer og er i dag den tredje største landsforeningen i NHO. Foreningen har ca. 3650 medlemsbedrifter og 76.000 årsverk og byggenæringen er den største næringen lokalt. Foreningen jobber aktivt med å bedre rammevilkårene for byggenæringen, utvikle kompetansetilbud, og legge til rette for en bærekraftig og seriøs bransje.

Hovedorganisasjonen KA er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kirkelige fellesråd, Den norske kirke nasjonalt og andre virksomheter i kirkelig og ideell sektor. KA har en egen kirkebygg- og gravplassavdeling og drifter bl.a. en nasjonal eiendomsdatabase over alle landets 1640 kirkebygg og mer enn 2300 gravplasser, KA samarbeider tett med Barne- og familiedepartementet, Riksantikvaren og Kirkerådet om gjennomføringen av bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg som igangsettes i 2024.

Bilder

NHO Byggenæringen ved administrerende direktør Nina Solli og Hovedorganisasjonen KA ved administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs, inngår et samarbeid.
NHO Byggenæringen ved administrerende direktør Nina Solli og Hovedorganisasjonen KA ved administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs, inngår et samarbeid.
Last ned bilde

Om BNL

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 3400 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg pressemeldinger fra NHO Byggenæringen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Byggenæringen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NHO Byggenæringen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye