Statens vegvesen

E39 Vågsbotn – Klauvaneset: Førebur oppstart av reguleringsplan

Del

Som førebuing til oppstart av reguleringsplan ønsker Statens vegvesen gjere grunnundersøkingar langs traseen i vår.

Kart som syner korridor for ny E39 fastlagt i kommunedelplan.
Kartet syner korridor for ny E39 fastlagt i kommunedelplan. Statens vegvesen Statens vegvesen

Kommunedelplan for ny E39 mellom Vågsbotn og Klauvaneset  vart vedtatt av Bergen kommune 22.juni 2022, og viser at E39 skal gå i ny tunnel på ca. 5,3 km mellom Vågsbotn og Klauvaneset. Vidare må kryssa ved Klauvaneset og i Vågsbotn byggast om. Det skal i tillegg leggast til rette for syklistar langs eksisterande E39, då den nye tunnelen berre vert open for bilistar. 

Planlegg oppstart av reguleringsplanarbeidet i vår

Den eksakte plasseringa og utforminga av køyrevegar, gang- og sykkelvegar og påhogga til tunnelane vert fastlagt i reguleringsplanen. Etter planen skal Statens vegvesen varsle formell oppstart av reguleringsplan våren 2024. 

Ber om løyve til å gjere undersøkingar

Vegvesenet planlegg å gjere noko førebuande arbeid denne vinteren og våren, for å få betre oversikt over grunntilhøva.

— Vi kontaktar no aktuelle grunneigarar om grunnundersøkingane, som går ut på å kartlegge lausmassar med omsyn på kor tjukke dei er, kva dei er samansett av, fjelloverflate og liknande. Undersøkingane omfattar kryssområda, område ved påhogg til tunnelane og eit område der det er kort avstand frå tunneltak og opp til fjelloverflata, fortel prosjektleiar Beate Eide Riisnæs i Statens vegvesen. 

Om prosjektet 

Statens vegvesen laga i 2016 ei utgreiing Ringveg øst og E39 nord i Åsane  der ulike konsept for ny korridor for hovudvegsystemet ført utanom Bergen sentrum blei vurdert. Utgreiinga anbefalte eit konsept øst med ny vegkorridor via Arna.

Utgreiinga blei behandla i Bergen kommune, dåverande Hordaland fylkeskommune og alle kommunane i Nordhordland, der alle gjekk inn for Statens vegvesen si anbefaling om konsept aust. Dette konseptet vart lagt til grunn for arbeidet med kommunedelplanen.

I slutthandsaminga av kommunedelplanen gjorde Bergen bystyre den 22.juni 2022 (sak 180/22) vedtak om oppdeling av kommunedelplanen. Planvedtaket i bystyret omfattar alternativ «N1», lang tunnel mellom Vågsbotn (Birkeland) og Klauvaneset inklusiv kryssområdet i Vågsbotn.

Videre blei den sørlege delen av alternativ «S1a» som sikrar det framtidige prinsippet for nytt hovudvegkryss i Arna vedtatt. Resten av delstrekning S1a ble ikkje vedtatt. 

Nøkkelord

Kontakter

Prosjektleiar Beate Eide Riisnæs tlf. 962 36 913
Planleggingsleiar Magna Fondenes Vangsnes tlf. 951 91 963
Prosjektdirektør Kjartan J. Hove tlf. 901 10 586

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye