Pensjonistforbundet

51 milliarder kroner i verditap på fripoliser

Del

De siste fem årene er enorme pensjonsbeløp tapt i fripoliser, viser ny rapport fra Pensjonistforbundet.  For fripoliser i livselskap er det snakk om 51 milliarder kroner i tapt kjøpekraft fra 2019 til og med 2023.- Tallene er sjokkerende, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

Pensjoner i fripoliser synker dramatisk i verdi, viser ny rapport fra Pensjonistforbundet. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjoner i fripoliser synker dramatisk i verdi, viser ny rapport fra Pensjonistforbundet. (Illustrasjonsfoto: iStock) Pensjonistforbundet/ iStock

Pensjonistforbundets rapport «Fakta om fripoliser 2024» (vedlagt) viser et verditap på fripoliser i livselskap på hele 14,9 % på fem år.  Hos de fire største pensjonskassene er verditapet noe lavere, 6,7 % i samme periode.

- Regelverket ivaretar ikke fripolisekundenes rettigheter på en god måte, sier Davidsen. Problemet er todelt: Livselskapene oppnår elendig avkastning på fripolisekapitalen. Samtidig går kun en liten andel av overskuddet til å faktisk øke kundenes pensjoner.

Nytt regelverk - men fortsatt usikkert
Fra i år innføres et nytt regelverk som skal være til fripolisekundenes fordel, men resultatet for kundene er høyst usikkert. Den nåværende bufferkapitalen skal samles i et nytt bufferfond som skal kunne dekke mer av eventuelle tap på aksjer enn tidligere. Det skal stimulere livselskapene til å plassere mer i aksjer og derved øke avkastningen. Prisen for dette er at kundene må bære både en større del av tapsrisikoen enn før og dessuten betale et litt større honorar til livselskapene. 

Lite til kundene
Bufferfondet er kundens penger, men etter dagens regler blir bare om lag 10 prosent utbetalt i løpet av en vanlig periode som pensjonist. Resten blir stående igjen ubrukt. Nesten ingenting blir utbetalt før man fyller 80 år. - Slik kan det ikke fortsette, sier Davidsen.
Pensjonistforbundet krever et regelverk som sikrer at pengene på bufferkontoen faktisk utbetales til kunden som eier pengene, i et rimelig tempo.  Allerede i 2019 ba Pensjonistforbundet Finansdepartementet lage regler slik at kundenes penger faktisk blir utbetalt og ikke går til andre formål. Det har ennå ikke skjedd, og utfordringene vil også ramme det nye bufferfondet. Sånn situasjonen er nå,vil bare livselskapene og ikke kundene deres få fordeler av de nye reglene.

Bare en løsning
Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til forbedringer i regelverket. Det finnes bare én løsning, og det er at kapitalen som står på den enkelte fripolisekundes bufferkonto må utbetales direkte som en årlig bonus fra det året pensjonsutbetalingene starter, og frem til vanlig levetid er omme. - Hvis Finansdepartementet ikke vil, så må politikerne gripe inn og sørge for at kundenes rettigheter ivaretas, understreker Davidsen.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Interesseorganisasjon for pensjonister og uføre

Pensjonistforbundet er landets største interesse organisasjon for pensjonister og uføre og har 255 000 medlemmer. Pensjonistforbundet har fylkesforeninger i alle fylker og om lag 700 lokallag og -foreninger spredt over hele Norge. Vi er partipolitisk nøytrale og jobber med å påvirke myndighetene til å skape et mer aldersvennlig samfunn. Noen av kampsakene våre er å få tilbake forhandlingsretten på alderspensjon, å heve minstepensjonen for enslige, å fjerne underreguleringen av pensjon og økt kvalitet og verdighet i eldreomsorgen.

Følg pressemeldinger fra Pensjonistforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Pensjonistforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Pensjonistforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye