COWI AS

Bergen kommune tar klimatilpasningsgrep: – Mange kystkommuner må sikre seg nå

Del

I en utredning fra COWI på vegne av klimaetaten i Bergen kommune vil rådgiverne foreslå ulike tiltak mot flom og stormflo. Målet er blant annet å beskytte umistelige kulturminner langs Bryggen.

Foto: Getty Images

Bergen, en by preget av historiske omgivelser, står overfor en vannstandsutfordring som krever nøye planlegging og tiltak for å sikre bærekraftig utvikling. Med havnivåstigning som en truende faktor, er det nødvendig å utforske strategier for å beskytte byens verdier og infrastruktur.

– Ved et høyutslippsscenario vil en forventet havnivåstigning være opp mot en halv meter mot slutten av dette århundret. Da blir deler av byens sentrum utsatt for mulig oversvømmelse ved stormflo. Det er riktig nok stor usikkerhet knyttet til ulike scenarioer ved havnåstigning, det kommer blant annet an på hvor mye vi greier å redusere klimagassutslipp i den kommende tiden. Uansett blir det nødvendig å starte den strategiske planleggingen, sier Gerard Dam, senior miljørådgiver i COWI.

Utredningen for Bergen kommune kommer som en respons på behovet for å håndtere klimaendringene. Prosjektet tar sikte på å utvikle fleksible og kostnadseffektive løsninger som vil gi Bergen muligheten til å tilpasse seg fremtidige vannstandsforhold. Utredningen vil ferdigstilles sommeren 2024.

– Havnivåstigning vil ha konsekvenser for både eksisterende og planlagt bebyggelse, og mange tiltak og investeringer vil ta tid. Vi må derfor starte opp dette arbeidet nå. Dette prosjektet vil vise på en portefølje av løsninger for å håndtere fremtidig vannproblematikk og gi oss viktig underlag for strategiske beslutninger fremover. Vi vil også kunne bygge videre på bred erfaring fra stormflosikring og klimatilpasning internasjonalt, sier Stina E. Oseland, direktør for Klimaetaten i Bergen kommune.

Potensielle skader

Med et høyutslippscenario kan konsekvensene av havnivåstigning og stormflo bli katastrofale, ifølge Dam.

– Sentrumsområder, blant annet rundt Bryggen, er sårbare for oversvømmelse, med potensielle skader på verdifull infrastruktur og historiske bygninger. Byen risikerer å miste funksjonaliteten som den har i dag.

I utredningen foreslår derfor COWI en rekke mulige tiltak for å redusere konsekvensene av havnivåstigning.

Mobile flomvern: Midlertidige barrierer langs kaikanten som kan settes opp før en stormflo. Selv om de er begrenset i høyde, kan de gi øyeblikkelig beskyttelse.

Permanente murer: Bygging av vanntette permanente murer rundt sårbare områder som Vågen. Dette er en mer inngripende løsning, men potensielt mer kostnadseffektiv.

Stormflobarriere: En sluse som kan stenges under stormflo, og åpnes ved vanlig vannføring. Dette er en kostbar løsning, men med betydelige langsiktige fordeler.

Dam understreker at kostnadene må stå i forhold til skadepotensialet.

– Vi kan ikke bygge tiltak som vil koste 1 milliard hvis skadepotensialet er på 1 million. Det gjelder å finne den riktige balansen og beregne risikoen for de ulike scenarioene som best vi kan.

null
Stormflo og oversvømmelse på Zachariasbryggen, Bergen sentrum, februar 2020. Sjøvann måtte pumpes ut av bygningene, på tross av flomvern i form av sandsekker. Foto: Privat

Dynamisk metodikk

For å imøtekomme de potensielt skiftende behovene til kommunen, vil COWI å ta i bruk en tilpasningsdyktig metodikk i prosjektet, kalt DAPP (Dynamic Adaptive Policy Pathways).

DAPP gir oversikt over dagens situasjon og utfordringer (for eksempel stigende havnivå), og identifiserer og beskriver hvilke handlinger som kan være relevante nå og i nær fremtid. På denne måten får man et helhetlig bilde av hvordan dagens valg kan påvirke fremtidige beslutninger, og hvilke løsninger som er mest fleksible for fremtidige endringer.

"Tipping points" indikerer når det kan være nødvendig å endre strategi, for eksempel fra mindre til større tiltak, som å gå fra enkle beskyttelsestiltak til å iverksette større løsninger som en ekstern sluse.

– Dette digitale rammeverket gir ikke bare innsikt gjennom en tradisjonell rapport, men fungerer som et dynamisk beslutningsverktøy. Målet er å skape et produkt som kan oppdateres over tid og tjene som en åpen kilde for andre kystkommuner som står overfor lignende utfordringer. Mange kystkommuner må sikre seg nå og i tiden fremover, sier Anders Waage Nilsen, bærekraftsdirektør i COWI.

COWI vil samarbeide tett med Bergen kommune gjennom workshops for å utvikle de beste løsningene. Gjennom samarbeid med samfunnsøkonomer, ingeniører og planleggere, vil de sammen utforske ulike aspekter av klimatilpasningstiltakene.

– Bergen, sammen med andre kystbyer, står overfor en tid med transformasjon og tilpasning. Vi ønsker derfor å være med i startfasen og hjelpe kommunene som best vi kan for å unngå fremtidige skader. Det er ikke så mye et spørsmål om hvis, men når vannstanden vil stige, nesten uansett hvilket scenario vi ser for oss, avslutter Nilsen.

Nøkkelord

Kontakter

Om Cowi

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering knyttet til bygninger, samferdsel, industri, energi, miljø og vann.

Følg pressemeldinger fra COWI AS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra COWI AS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra COWI AS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye