Miljøstiftelsen Bellona

Samarbeid skal gjøre ørken til blå skog

Del

I det stille har en av Europas største naturkriser utspilt seg utenfor Norges kyst. Havbunnen langs kysten har gått fra frodig tareskog til kråkebolleørken. Nå lanserer næringsliv, frivillige og miljøvernere samarbeidsplattformen NoMaRe for å gjøre Norges ukjente ørken om til blå skog. Sammen ønsker vi å legge til rette for en storstilt restaurering av norsk tareskog, sier lederen i Bellonas bioprogram, Joakim Hauge.

Tarevokter dykker etter kråkeboller.
Tarevokter dykker etter kråkeboller. Foto: Max Emanuelson

Miljøstiftelsen Bellona, den frivillige organisasjonen Tarevoktere og næringslivsaktørene Urchinomics og IFF lanserer i dag initiativet «NoMaRe», en samarbeidsplattform for marin naturrestaurering. Dagens lansering finner sted på det helelektriske skipet MS Brisen med deltagelse fra Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Siden 70-tallet har et enormt område på 5000 km2 blitt forvandlet fra frodig tareskog til en kråkebolleørken langs den nord-norske kysten. Ørkenområdet er nesten på størrelse med de samlede bebygde områdene på landjorda i Norge. Krisen har oppstått som følge av en invasjon av milliarder av kråkeboller som har beitet tareskogen ned til ørken. Eksplosjonen av kråkeboller er knyttes til menneskelig aktivitet, som overfiske av kråkebolle-predatorer som torsk og steinbit. Forsøk viser imidlertid at det er fullt mulig å gjøre ørkenen om til tareskog igjen hvis kråkebollene fjernes eller reduseres.

En glemt naturkrise

–Tapet av tareskogen er Norges glemte naturkrise. Gjennom vårt engasjement i NoMaRe ønsker Bellona å legge til rette for en storstilt restaurering av norsk tareskog. Partnerne i NoMaRe er godt i gang med å restaurere kråkebolleørken utenfor Tromsø, og vi satser på å se praktiske resultater på havbunnen allerede i 2024. Samtidig vil det være viktig for oss å sette fart på forskning, kunnskapsformidling og politiske tiltak. Vi må snarest mulig få på plass en nasjonal satsing for å restaurere norsk tareskog. En slik satsing kan gi Norge storstilte klima- og miljøgevinster, sier Joakim Hauge, leder for Bellonas bio-program.

–Norges rikdom har vært nært knyttet til verdiskapning og høsting fra havet. Denne aktiviteten har imidlertid også medført at vi til tider har høstet mer enn naturens tåleevne langs Norges kyst, og ødelagt en av verdens største marine skoger.  Næringslivet må nå stille opp, og bidra til å fikse det vi har ødelagt, sier Brian Tsuyoshi Takeda i Urchinomics.

Store miljø- og samfunnsgevinster

–IFF er under programmet Do More Good opptatt av å bidra til miljøet i de landene vi opererer. I Norge har vi høstet stortare i mer enn 60 år, og vi vet hvordan tareskogen skal forvaltes på en ansvarlig og bærekraftig måte. Restaureringen av tareskogen i Nord-Norge er bra for både planeten og den grønne økonomien. Gjenvekst av tareskogen vil i tillegg til miljøgevinsten gi grunnlag for vekst i Norges marine økonomi, sier Trond Helgerud, Teknologisjef i IFF N&H Norway AS.

–Norge står midt i en omfattende naturkrise som veldig få ser - den er jo under vann. Vi i Tarevoktere ønsker å være denne naturkrisens «øyne», slik at befolkningen kan få oppleve hva som faktisk skjer på havbunnen vår. Restaurering av blå skog er essensielt for karbonbinding, biodiversitet og produktivitet langs kysten vår, og det er et avgjørende spillekort i kampen mot klimaendringene, sier Ida Søhol i Tarevoktere.

Tareskogen er en av de viktigste og mest biodiverse økosystemene på planeten vår. Globalt er imidlertid 60% av tareskogen forsvunnet de senere tiårene. Forskere ved NIVA anslår at en restaurering av norsk tareskog har potensiale for å gi store samfunnsgevinster, som for eksempel en økning på 50 000 tonn stor fisk årlig og 1,2 millioner tonn årlig langtidslagring av CO2. Andre forskere har anslått den årlige verdiskapningen fra 1 km2 nord-atlantisk tareskog til å være 77 millioner kroner.

Om Nomare:

Formålet med samarbeidsplattformen NoMaRe er å tilrettelegge for restaurering og beskyttelse av tareskog i Norge gjennom praktiske restaureringstiltak i kombinasjon med forskning, kunnskapsformidling og forslag til tiltak. NoMaRe er opprettet for å:

  • Etablere en bred koalisjon av partnere som i fellesskap jobber for å sikre at tarerestaurering blir et prioritert område i fremtidig politikkutforming
  • Restaurere betydelige områder for å skaffe et økt datagrunnlag knyttet til gevinster fra karbonlagring og biodiversitet, samt å etablere en solid kunnskapsbase for hvilke tiltak og teknologier som mest kostnadseffektivt kan bidra til marin naturrestaurering og maksimere økosystemgevinster
  • Økt oppmerksomhet hos politikere, og i embetsverket, omkring samfunnsgevinstene som vil kunne utløses gjennom tilrettelegging for tarerestaurering i nasjonale strategier og prioriteringer.

Gjennom sitt arbeid ønsker partnerne i NoMaRe å bidra til storskala restaurering av den norske tareskogen innen 2030.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Tarevokter som dykker etter kråkeboller.
Tarevokter som dykker etter kråkeboller.
Last ned bilde
Kråkebollene regjererer på havbunnen utenfor Norges kyst.
Kråkebollene regjererer på havbunnen utenfor Norges kyst.
Last ned bilde
Tarevokter knuser kråkeboller med hammer.
Tarevokter knuser kråkeboller med hammer.
Last ned bilde
Kråkebollene dominerer havbunnen utenfor norskekysten.
Kråkebollene dominerer havbunnen utenfor norskekysten.
Last ned bilde
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om oss

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig, ideell stiftelse som arbeider med å løse verdens klima- og miljøproblemer. Bellonas tilnærming er teknologioptimistisk og basert på systemtenkning, med mål om å utvikle og fremme løsninger for politikere, offentlig forvaltning og næringsliv. Stiftelsen ble grunnlagt i 1986 og har i dag ca. 60 medarbeidere – deriblant ingeniører, statsvitere, økonomer, biologer, jurister og journalister – fordelt på våre kontorer i Oslo, Brussel, Vilnius og Berlin.

Følg pressemeldinger fra Miljøstiftelsen Bellona

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljøstiftelsen Bellona på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljøstiftelsen Bellona

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye