Avinor

Avinor velger Netcompany som strategisk digitaliseringspartner

Del

Etter en omfattende anbudsprosess, har Avinor valgt Netcompany som sin strategiske partner innen konsulenttjenester for teknologi. Intensjonen er å dekke Avinors behov for ekstern kompetanse og kapasitet, i tett samarbeid med Avinors interne team.

Fra venstre: konsernsjef Avinor, Abraham Foss, teknologidirektør Avinor, Lars Vågsdal, konsernsjef og grunnlegger av Netcompany, André Rogaczewski, og Norgessjef i Netcompany, Geir Arne Olsen.
Fra venstre: konsernsjef Avinor, Abraham Foss, teknologidirektør Avinor, Lars Vågsdal, konsernsjef og grunnlegger av Netcompany, André Rogaczewski, og Norgessjef i Netcompany, Geir Arne Olsen. Foto: Avinor / Helene Wattanapradit Jensen

Avtalen trer i kraft nå i januar og har en verdi på inntil 1,2 milliarder NOK over maksimalt 7 år. Rammeavtalen har en varighet på tre år med opsjon for to forlengelser på to år hver.

Luftfarten er i en stor omstilling og står overfor betydelige teknologiske endringer. Avinor legger stor vekt på innovasjon og utnyttelse av ny teknologi, med et klart mål om å bruke ressurser effektivt for å sikre en stabil, sikker og fremtidsrettet infrastruktur for Norge. Med Netcompany som en sentral partner, vil Avinor styrke sitt fokus på innovasjon og innføring av avansert teknologi for å øke verdiskapningen, forbedre kundeopplevelsen og operasjonene for både passasjerer og flyselskaper. Samarbeidet inkluderer hele Avinors nettverk av 43 lufthavner og styringen av Norges luftrom. Som strategisk partner vil Netcompany være Avinors viktigste partner og bidragsyter for å realisere og videreutvikle selskapets teknologistrategi.

Strategisk teknologiinvestering i luftfartssektoren
Netcompany ble valgt etter en omfattende offentlig anbudskonkurranse. Netcompany utmerket seg med sterk kompetanse på alle teknologiområder og et tydelig verdiforslag med forpliktende investeringsvilje. Videre var Netcompany sin brede erfaring innen luftfart av stor betydning for valget.

– Dette har vært en grundig prosess med flere sterke tilbydere i en tett konkurranse. For oss har det vært svært viktig å knytte til oss en partner med bred kompetanse innen luftfart, og Netcompany har gjennom prosessen demonstrert både kompetanse og en vilje til å være med på vår utvikling. For å realisere vår forretningsstrategi er vår evne til å utvikle og utnytte data og digital infrastruktur avgjørende, og vi har store forventninger til et tett samarbeid med Netcompany, sier Lars Vågsdal, teknologidirektør i Avinor.

– Vi er takknemlige for tilliten Avinor har vist Netcompany ved å velge oss som deres strategiske partner for digitalisering. Dette valget er en anerkjennelse av vår kompetanse og kapasitet til å levere innovative løsninger i stor skala. Vi ser frem til å arbeide tett med Avinor for å realisere deres visjon og bidra til en transformasjon som vil sette nye standarder i luftfartsindustrien, sier Geir Arne Olsen, Norgessjef i Netcompany.

Innovasjon og bærekraft
Avinors innovasjonsarbeid er sentrert rundt flere strategiske hovedområder: Å sikre trygg og effektiv drift, øke verdiskapningen og de kommersielle inntektene, utvikle bærekraftige og klimavennlige løsninger sammen med andre aktører og utforske nye forretningsmuligheter. Innovasjon står helt sentralt i Avinors strategi for å nå disse målene, og flere av innovasjonsprosjektene har potensial til å gi verdi nasjonalt, i tillegg til et globalt potensial.

I samarbeidet med Avinor vil Netcompany bringe sin erfaring fra lignende strategiske partnerprogrammer, kombinert med en velprøvd leveransemetodikk. Et eksempel på Netcompany sin suksess innen lufthavnsektoren er deres samarbeid med København lufthavn. Her har de utviklet AIRHART-plattformen, som har resultert i en imponerende reduksjon av manuelle prosesser med over 50 prosent, samt en 20 prosent økning i effektivitet knyttet til passasjerflyt på flyplassen.

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Fra venstre: konsernsjef Avinor, Abraham Foss, teknologidirektør Avinor, Lars Vågsdal, konsernsjef og grunnlegger av Netcompany, André Rogaczewski, og Norgessjef i Netcompany, Geir Arne Olsen.
Fra venstre: konsernsjef Avinor, Abraham Foss, teknologidirektør Avinor, Lars Vågsdal, konsernsjef og grunnlegger av Netcompany, André Rogaczewski, og Norgessjef i Netcompany, Geir Arne Olsen.
Last ned bilde

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

- Avinors offentlige journal

Om Netcompany

Netcompany ble grunnlagt i år 2000, og har hovedkontor i København, Danmark. I dag er de et internasjonalt selskap med nesten 8 000 ansatte som arbeider i 17 ulike land. I Norge er det 400 ansatte fordelt på et kontor i Oslo og Trondheim. De betjener et bredt spekter av kunder i deres digitale transformasjonsreiser i både offentlig og privat sektor over hele Europa.

Mer om Netcompany: www.netcompany.com

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Fjerde kvartal 2023: Reduserte inntekter grunnet endret reisemønster12.2.2024 14:20:00 CET | Pressemelding

- Avinors hovedutfordring er reduserte inntekter som skyldes endringer i reisemønster etter pandemien. Det er langt færre forretningsreisende enn før og nordmenns reiseaktivitet innenlands har flatet ut. Lavere trafikkvolum, manglende justering av lufthavnavgiftene, samt reduserte inntekter per passasjer, mye grunnet redusert tax-free-kvote, utfordrer Avinormodellen, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye