Avinor

Avinor og Ruter inngår avtale om kjøp av elektriske busser

Del

13 elektriske busser fra kollektivtransporten i Oslo skal brukes på flyplasser over hele landet.

Illustrasjonsbilde: elektrisk buss på Stavanger lufthavn, Sola.
Illustrasjonsbilde: elektrisk buss på Stavanger lufthavn, Sola. Foto: Avinor / Øystein Løwer

I 2019 anskaffet Ruter nye elektriske busser for rutetrafikk i Oslo og Akershus som en del av sin strategi for å elektrifisere kollektivtilbudet. Bussene har tidligere kjørt i rute på oppdrag for Ruter, med Unibuss som operatør. I testperioden har behovet for rekkevidde vist seg å være utfordrende i et bymiljø.

Avinor har ikke tilsvarende behov for rekkevidde til flyplassbruk, og ble derfor kontaktet med forespørsel om interesse for å kjøpe brukte busser.

– Avinor har nesten identiske elektriske busser i egen drift i dag og var i prosess for å anskaffe flere elektriske busser til våre lufthavner da Ruter tok kontakt. Etter god dialog, tekniske vurderinger og befaring av bussene gikk vi i forhandlinger med Ruter og inngår nå en avtale som både er økonomisk gunstig og sikrer våre behov de neste 10 årene, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

Sirkulærøkonomi i praksis

Avinor har forpliktet seg til å sette vitenskapsbaserte klimamål, både på kort og lengre sikt, og redusere utslipp fra egen drift årlig. Elektrifisering av kjøretøyparken er et sentralt tiltak da en stor andel av klimagassutslippene fra Avinors egen drift kommer fra kjøretøyparken.

– Det er svært positivt at Avinor og Ruter som offentlige samferdselsaktører kan samhandle om gjenbruk av utstyr. Dette er sirkulærøkonomi i praksis og understøtter våre klimamål på en veldig god måte, sier Foss.

– Kjøpet av 13 elektriske busser vil bety nullutslipp for Avinors passasjertransport på flyside. I tillegg vil vi kunne kutte i eget forbruk av både fossilt drivstoff og biodrivstoff. Tidligere i høst ble det også klart at Avinor har mottatt støtte fra ENOVA til utbygging av ladeinfrastruktur. Det var avgjørende for at vi nå kan skifte ut hele bussflåten i Avinor til helelektrisk, sier Abraham Foss.

De første bussene vil antagelig bli levert i løpet av januar og skal brukes på flyplassene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Florø. Med det vil Avinor ha elektriske busser i alle landsdeler.

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Illustrasjonsbilde: elektrisk buss på Stavanger lufthavn, Sola.
Illustrasjonsbilde: elektrisk buss på Stavanger lufthavn, Sola.
Last ned bilde

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

- Avinors offentlige journal

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

En milepæl for omstilling til null- og lavutslippsluftfart22.3.2024 12:15:00 CET | Pressemelding

-Det er veldig positivt at regjeringen setter av 1 milliard kroner til å fremskynde overgangen til null- og lavutslippsluftfart i Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036. Dette er kraftfulle signaler til luftfarten og svært viktig for å sette fart på omstillingen. Alle ønsker å fase inn fremtidens fly så raskt som mulig. Ressurser til utbygging av infrastruktur er avgjørende for at vi skal være klare når de første null- og lavutslippsflyene kommer, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye