Dun & Bradstreet

18 prosent konkursøkning i 2023 – 2024 blir ingen brems

Del

Oslo, 5. januar 2024 Ferske tall fra det globale data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet avslører økning i antall konkurser i desember 2023, etter en overraskende nedgang i november. Oppsummert har 2023 vært et utfordrende år for norsk næringsliv, spesielt innen lavmarginbransjene. Den mye omtalte negative konkursutviklingen fortsetter med uforminsket styrke, og prognoser fra Dun & Bradstreet tilsier at konkurstallene skal ytterligere opp i 2024.

I desember stengte 304 bedrifter dørene for godt i Norge, som representerer en økning på to prosent sammenlignet med desember 2022. Dette kommer etter en overraskende nedgang på 16 prosent i november, sammenlignet med november 2022. På årsbasis er tallet 4397, opp 18 prosent sammenlignet med hele 2022. Det betyr at i snitt gikk 12 norske bedrifter konkurs hver dag i 2023. Denne trenden er et tegn på en normaliserende økonomi etter koronapandemiens unormalt høye oppbygging av egenkapital og offentlige overføringer. Siden 2021 er antall konkurser opp 32 prosent, og vi er på god vei mot nivåene fra før pandemien.

På den positive siden ga forventninger om desember og julehandel et positivt løft for handelsbedriftene, som har hatt det tøft i 2023. Detaljhandel opplevde en reduksjon i konkursene på 26 prosent i desember 2023, sammenlignet med samme periode 2022. Til tross for julebordsforventninger ble det allikevel en økning på 19 prosent i konkurstallene for Hotell og restaurant i desember 2023, sammenlignet med samme periode 2022.

Taperne i 2023 ligger også an til å bli neste års tapere.

I det kommende året forventes en betydelig oppsving i antall konkurser, særlig innen hotell, restaurant og handel i første kvartal av 2024. Denne utviklingen speiler overgangen tilbake til en mer tradisjonell økonomisk situasjon etter de unike forholdene skapt av koronapandemien.

Under pandemien opplevde norsk næringsliv enestående positive endringer i egenkapitalen. Dette var delvis et resultat av reduserte driftskostnader og primært på grunn av omfattende offentlige støtteordninger. Ifølge AS Norge-rapporten doblet resultatgraden for den norske medianbedriften seg i 2021, sammenlignet med de siste ti årene. Imidlertid ble denne økningen nøytralisert allerede i 2022, og resultatgraden har nå stabilisert seg tilbake til pre-pandemiske nivåer.

– Dette skiftet, sammen med en generell økning i driftskostnader, kompliserer situasjonen for mange bedrifter. Historiske tall tilsier at når regnskapstallene «stabiliserer seg», vil også antallet konkurser gjøre det. Vi forventer en forestående fortsatt økning i konkurser fra første kvartal i 2024. Dette skyldes delvis en justering fra en tidligere kunstig lav konkursrate. Vi kan derfor forvente at denne trenden vil vedvare gjennom hele 2024, ettersom økonomien fortsatt justerer seg etter pandemien, sier Kari Mette Almskog, administrerende direktør, Dun & Bradstreet Norge.

Handelsbedriftene har det fortsatt vanskeligst

Ser man på året som helhet målt mot 2022 er Detaljhandel fortsatt årets største taper, på tross at sterk julesesong (35 prosent økning). Hotell/Restaurant (33 prosent økning), og Eiendom (22 prosent økning) følger tett etter. Jordbruk/Skog/Fiske har også sett 35 prosent økning, men her består den høye prosentmessige økningen av lave tall. Kun Engro/Agentur (3,2 prosent nedgang) har avsluttet året i grønt.

 – Fasiten for 2023 og desember understreker en dypere trend i norsk næringsliv. Sesongbaserte oppsving kan gi en kortvarig lindring for utvalgte sektorer, men underliggende strukturelle utfordringer må adresseres for langsiktig stabilitet. I tillegg viser økningen i konkurstallene for Hotell/Restaurant at tilpasning til en post-pandemisk økonomi er mer utfordrende enn mange hadde forventet. Dette tyder på at næringslivet sliter med å finne en ny balanse mellom driftskostnader og inntekter i et endret marked., sier Kari Mette Almskog, administrerende direktør, Dun & Bradstreet Norge.

Kun tre fylker (Vestland, Innlandet, og Rogaland) kan rapportere om ensifret prosentmessig økning i konkursene med hhv. 1, 5, og 6 prosent økning i 2023. Resten av landet har mellom 19 og 41 prosent økning i konkurstallene i 2023, sammenlignet med 2022. I hovedstadsfylket Oslo er antall konkurser opp over 19 prosent sammenlignet med 2022, fra 689 til 823 bedrifter.

For mer informasjon, besøk dnb.com

Kontakter

Bilder

Om Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet er en ledende global leverandør av data og analyser om både foretak og personer som gjør det mulig for foretak over hele verden til å ta bedre beslutninger. Dun & Bradstreets Data Cloud utvikler løsninger og leverer innsikt i verdifulle muligheter for kunder til å øke inntektene, redusere kostnader, redusere risiko og transformere virksomhetene sine. Siden 1841 Dun & Bradstreet hjulpet foretak av alle størrelser til å håndtere risiko og finne muligheter.

Følg pressemeldinger fra Dun & Bradstreet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Dun & Bradstreet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Dun & Bradstreet

Ny analyse: Over 4 500 bedrifter står i fare for å gå konkurs2.4.2024 10:00:00 CEST | Pressemelding

Oslo, 2. april, 2024 – En fersk prognose fra det globale data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet viser at 4 588 norske virksomheter står i fare for å gå konkurs i løpet av de neste 12 månedene. Prognosen for første kvartal 2024 er 7 prosent høyere enn situasjonen ved første kvartal 2023. «Konkursrisikoen øker på tvers av næringslivet» sier Kari Mette Almskog, administrerende direktør i Dun & Bradstreet i Norge.

Konkursnedgang på 20 prosent i januar2.2.2024 09:30:00 CET | Pressemelding

Oslo, 2. februar, 2024 – Konkurstallene i januar er ned 20 prosent, sammenlignet med januar 2023. Flere bedrifter har gått konkurs i januar i år enn tilsvarende måned i de relativt sett lave pandemiårene, men færre sammenlignet med årene før pandemien. – Året er fortsatt veldig ungt, og vi forventer fortsatt at 2024 vil bli et konkursår, sier Kari Mette Almskog, administrerende direktør i Dun & Bradstreet Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye