Statens vegvesen

E16 Norsenga bru i Kongsvinger gjenåpnes for toveistrafikk

Del

Etter arbeid med instrumentering, forskningsdata, nye beregninger og grundige faglige vurderinger kan Norsenga bru gjenåpnes fredag morgen for toveis-trafikk med tillatt bæreevne Bk10/60. 

Bilde av Norsenga bru fra siden.
Norsenga bru. Foto: Jørn Jakobsen/Statens vegvesen.

Godkjenning av bruksklasse er nå gitt av Myndighet og Regelverk i Vegdirektoratet.

Etterlengtet

Bruklasse forkortes «Bk» og første tall angir største tillatte aksellast og andre tall angir største tillatte totalvekt. Bruksklasse er altså den den trafikklasten som kan trafikkere brua uten restriksjoner.

– Vi er glade for at vi kom i mål med dette før jul, da vi vet at dette er svært etterlengtet for næringsliv, lokalmiljø og trafikanter, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Nå vil trafikken gå i to løp som før i løpet av fredag morgen 22. desember, men spesialtransportene må vente litt til.

Oppdatert informasjon om åpningstidspunktet finner du på vegvesen.no eller i appen Vegvesen trafikk.

Brua er sikker for lasten den godkjennes for

– Vi beklager ulempene begrensningene på brua har gitt, men det har vært helt nødvendig for å sikre et data- og beslutningsgrunnlag vi er helt trygge på. I tillegg måtte brua gjennom kontroll og godkjenningsprosess via Vegdirektoratet. Vi kan ikke ta noen sjanser, sikkerheten må alltid komme først. Norsenga bru er helt trygg for den lasten som den nå er godkjent for, understreker Eiterjord.

Norsenga var en av de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt etter at Tretten bru falt ned 15. august 2022, og ble gjenåpnet 15. september 2022 for enveistrafikk.

Forsterkning nødvendig før det kan åpnes for spesialtransporter

Norsenga bru var før stengingen godkjent for Bk10/74 veggruppe A, Bk10/65 for mobilkrannettet og Bk12/100 for 100-tonns nettet. Altså har altså den nye midlertidige klassifiseringen Bk10/60 bare betydning for spesialtransporter, presiserer Eiterjord.

–  Vi jobber nå med detaljprosjektering av forsterkningstiltak slik at brua også kan gjenåpnes for spesialtransporter. Vi håper at det kan skje på seinvinteren 2024.

Statens vegvesen har vært åpne på at det er krevende å finne en teknisk løsning for å utbedre brua.

– Dette gjelder både selve utbedringen, men ikke minst hvordan vi skal gjøre dette anleggsteknisk over jernbanespor som er trafikkert.

Fortsetter forskningsprosjekt sammen med NTNU

Statens vegvesen har sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) hatt et forskningsprosjekt for å få kunnskap om påvirkningen av fukt og temperatur på E16 Norsenga bru i Kongsvinger.

– Instrumenteringen og monitoreringen av brua har gitt verdifulle data for hvordan brua er påvirket av fukt og temperaturer, som også er relevant for øvrige trebruer. Dette er nybrottsarbeid og forskningen og overvåkningen av Norsenga bru fortsetter videre, understreker Eiterjord.

Om brua

Norsenga bru på E16 i Kongsvinger er en fagverksbru i limtre og stål. Den ble ferdigstilt i 2017 og er 94,5 meter lang. Brua har to kjørefelt, med gang- og sykkelvei. 

Den er fordelt på tre spenn og er fundamentert på spissbærende pæler i betong.

Status for Tretten bru og fagverksbruene i tre

Statens vegvesen har engasjert PwC Norge som gjennomfører en helhetlig gjennomgang for Tretten bru og fagverksbruene i tre. Målet er at denne skal være klar medio januar 2024.

Vegdirektorat har sendt ut informasjon og veiledning til berørte parter knyttet til sikkerhetstilrådingen til Statens Havarikommisjon. Statens vegvesen arbeider med løsninger for øvrige av etatens fagverksbruer i tre som har nedskrevet bæreevne eller som fortsatt er stengt. Statens Havarikommisjon arbeider med en Delrapport 2 for Tretten bru, om bruforvaltningen og oppfølging av Tretten bru gjennom bruas livsløp. 

En intern innsatsgruppe i Vegvesenet bistår både PwC Norge og Havarikommisjonen i deres arbeid. Funn som innsatsgruppa og PwC Norge gjør blir delt løpende med Havarikommisjonen.

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye