Frelsesarmeen

Hver sjette nordmann er ensom i jula

Del

Mange nordmenn mener jula gir dem psykisk uhelse i stor grad. Det som skal være en hyggelig og sosial tid er for mange preget av mer ensomhet, indre uro og søvnløshet.I tillegg mangler 1 av 10 penger til helt vanlige levekostnader. 

Frelsesarmeen møter mange mennesker gjennom hele året som sliter med psykisk uhelse på grunn av økonomi. I jula forsterkes ofte ensomhet og utenforskap ytterligere.
Frelsesarmeen møter mange mennesker gjennom hele året som sliter med psykisk uhelse på grunn av økonomi. I jula forsterkes ofte ensomhet og utenforskap ytterligere. Frelsesarmeen

Det viser juleundersøkelsen som er en del av Frelsesarmeens Fattigdomsbarometer, utført av Opinion i desember.  

–  Det er lett å tenke at juletiden er forbundet med noe positivt, men for mange er dette en tid som bringer frem mange mørke tanker og en forsterket opplevelse av ensomhet og utenforskap. Disse menneskene møter vi i hele desember, men også resten av året, sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad.   

Hver sjette nordmann (16%) svarer at de opplever ensomhet og utenforskap i ganske eller svært stor grad i jula.  

–  For de som har mulighet er dette en fin tid å prøve å løfte blikket og se de mange som har behov for å bli sett i jula. Vær et medmenneske og gi oppmerksomhet når du kan, og trenger du selv at andre er der for deg, prøv å be om hjelp. Mange ønsker å hjelpe og mange trenger hjelp, men det er ikke alltid man finner hverandre, sier Herikstad. 

Frelsesarmeen har delt ut julehjelp iform av mat og gaver i desember og har i tillegg en rekke fellesskapsarrangementer i jula.

Folks økonomi er også blitt langt dårligere, nå svarer hele 1 av 10 i Frelsesarmeens Fattigdomsbarometer at de ikke har penger nok til å dekke vanlige levekostnader fra dag til dag. Prosentandelen var 7 prosent da Opinion begynte målingene for Frelsesarmeen i august, men er 10 prosent nå i desember.

Tøff jul

En av fem (19%) svarer i undersøkelsen til Frelsesarmeen og Opinion at de føler på indre uro og nervøsitet i jula, i ganske eler svært stor grad. 

– For mange kan jula være en spesielt vanskelig tid. Det kan handle om en tom stol på julaften, en familie i oppløsning, rusproblematikk, vold, dårlig økonomi, vanskelige relasjoner eller mangel på relasjoner, sier Herikstad.  

I samme undersøkelse svarer 22 prosent at de vil være mindre sosiale enn de pleier denne julen på grunn av økonomi. 

–  Vi vet at jula er en vanskelig tid for mange, og kanskje spesielt i år der den personlige økonomien er blitt enda strammere. Frelsesarmeen har en rekke aktiviteter gjennom julehøytiden og anbefaler folk om å sjekke med våre kirker og nærmiljøsentre for å se om det skjer noe du kan være med på der du bor, sier Herikstad.  

Psykisk uhelse i jula 

Undersøkelsen er utført i desember 2023 og dette svarer et landsrepresentativt utvalg på 1005 personer at de opplever i ganske eller svært stor grad i julen:   

    • 19 prosent opplever indre uro eller nervøsitet  

    • 17 prosent opplever håpløshet (mangel på tro på fremtiden)  

    • 16 prosent opplever utenforskap eller ensomhet 

    • 15 prosent opplever tiltaksløshet

Måler ulike typer fattigdom i Frelsesarmeens Fattigdomsbarometer  

Frelsesarmeen har gjennom Opinion målt hvordan endringer i økonomien får konsekvenser for befolkningen som sådan, foreldre og deres barn siden august. Det være seg materielt, sosialt, fysisk og psykisk.  

Fattigdomsbarometeret er en måling hvert kvartal av et landsrepresentativt utvalg. Dette for å kunne vite mer om utviklingen i behovet for hjelp og omsorg ute i samfunnet og vurdere denne opp mot hjelpen Frelsesarmeen gir. I tillegg til dette har Frelsesarmeen i mange år utført en egen undersøkelse knyttet til jul.

Her er flere pressebilder.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er en kristen kirke, bevegelse og organisasjon som arbeider i over 130 land og har til sammen 300 enheter rundt i Norge. 

Gjennom rause og inkluderende møteplasser bidrar Frelsesarmeen til sosialt engasjement, tilhørighet og tro. Dørene våre er åpne for alle barn, unge, voksne, familier og eldre.

En sentral del av arbeidet er tjenester og tilbud for mennesker som lever i fattigdom, ensomhet eller rusavhengighet, de som sitter i fengsel, er utsatt for omsorgssvikt eller er ofre for menneskehandel, og de som er psykisk syke, pårørende, arbeidsledige eller arbeidsinnvandrere.

Frelsesarmeen har vært med å utvikle FNs bærekraftsmål og er en pådriver for å nå dem.

Følg pressemeldinger fra Frelsesarmeen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Frelsesarmeen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Frelsesarmeen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye