ESA-godkjenning til ny lufthavn i Bodø

Del

Eftas overvåkingsorgan, ESA, har 19. desember godkjent at staten kan finansiere byggingen av ny lufthavn i Bodø sammen med Avinor og lokale bidrag fra Bodø kommune. – Dette er en viktig milepæl og den siste godkjenningen som måtte på plass for å sette i gang den store utbyggingen, sier konsernsjef Abraham Foss.

19. desember slo ESA fast at finansieringen av den nye lufthavna er i tråd med EØS-avtalens regler for statsstøtte. En av rollene til overvåkingsorganet er nettopp å sikre at land innenfor EØS ikke gir urettmessig statsstøtte.

Godkjenningen betyr at alle avtalene som er inngått mellom Avinor, Forsvaret og Bodø kommune om kjøp og salg av tomteområder kan gjennomføres som avtalt. Det gjør også at de store anleggsentreprisene kan settes i gang.

– Godkjenningen er helt avgjørende i så måte. Det har vært en lang prosess, men med dette i boks er den siste brikken i puslespillet lagt på plass, slår Abraham Foss fast.

I løpet av høsten 2023 er både konsesjon for drift av lufthavnen, og rammeavtaler fra Bodø kommune for utbyggingen av både flyside og terminal kommet på plass. Godkjenningen av ESA var derfor den siste viktige som måtte komme på plass.

Første spadetak for utbyggingen ble offisielt markert i mars 2023, da de forberedende arbeidene for utbyggingen startet. Dette var etter godkjenning fra nettopp ESA, og besto i å legge frem vann-, avløp-, bredbånds- og fjernvarmeledninger til området den nye lufthavnen skal bygges. Dette arbeidet ble sluttført i tråd med planen og budsjett i oktober.

Holder tidsplanen
Med godkjenningen fra ESA i boks kan Avinor nå formelt overta eierskapet til flyplasstomten fra Forsvaret og de store arbeidene komme i gang.

– Dette har vært svært viktig for å kunne holde tidsplanen for utbyggingen, og for at vår ambisjon om at den nye lufthavna kan åpnes i 2029/ 2030 kan stå fast, sier Foss. Uten godkjenningen kunne vi risikert en forsinkelse på opp mot ett år, så dette er en veldig viktig milepæl for Avinor. Det er også veldig viktig for Bodø kommune som skal utvikle dagens flyplassområde til en ny, bærekraftig og sentrumsnær bydel, sier konsernsjefen.

Byggingen av den nye lufthavnen i Bodø har en kostnadsramme på 7,2 milliarder kroner (2022-kroner), og erstatter dagens lufthavn. Avinor bidrar med 2,4 milliarder kroner, mens resten kommer fra staten og et lokalt bidrag fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.

– Vi ser frem til å komme ordentlig i gang med utbyggingen. Det skjer i tett samarbeid med Bodø kommune som vertskommune og plan- og bygningsmyndighet. Den nye lufthavnen vil være fremtidsrettet, moderne og tilrettelagt for fremtidens bærekraftige luftfartsteknologier og drivstoff, og vil være et viktig bidrag til at norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050, avslutter Foss.

Les pressemeldingen fra ESA her.

Les vedtaket fra ESA her.

Fakta om prosjektet Ny lufthavn Bodø:

  • Lufthavnen vil etter planen åpne for operativ drift i 2029 og ha offisiell åpning i løpet av 2029/2030
  • Kapasiteten på den nye terminalen vil i åpningsåret være 2,3 millioner passasjerer i året
  • I byggeperioden vil 350 firmaer være involvert, og 3 000 arbeidere sysselsettes
  • 3,5 millioner kubikkmeter fjell og løsmasser skal flyttes – dette tilsvarer rundt
    1 400 olympiske svømmebasseng
  • 650 000 kvadratmeter skal asfalteres – noe som tilsvarer i underkant av 100 fotballbaner
  • Terminal og driftsbygg på nye Bodø lufthavn blir til sammen på 25 000 kvadratmeter, noe som er fem ganger større enn gulvarealet i Oslo Spektrum
  • Peab Anlegg AS ble i juni 2023 tildelt den første større entreprisen og skal bygge flyoppstillingsplasser, rullebane og annen infrastruktur på flysiden – arbeidene starter etter planen i mai 2024
  • Entreprisen for å bygge terminalbygget avgjøres i løpet av første tertial 2024 og byggestart er planlagt i april 2025

Kontakter

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

- Avinors offentlige journal

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Fjerde kvartal 2023: Reduserte inntekter grunnet endret reisemønster12.2.2024 14:20:00 CET | Pressemelding

- Avinors hovedutfordring er reduserte inntekter som skyldes endringer i reisemønster etter pandemien. Det er langt færre forretningsreisende enn før og nordmenns reiseaktivitet innenlands har flatet ut. Lavere trafikkvolum, manglende justering av lufthavnavgiftene, samt reduserte inntekter per passasjer, mye grunnet redusert tax-free-kvote, utfordrer Avinormodellen, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye