Arkivverket

Arkivverkets utviklingsmidler 2023: Rekordmange søknader

Del

Årets prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv støtter flere innovative prosjekter som utforsker nye måter å håndtere arkivutfordringer på. 

Riksarkivar Inga Bolstad
Riksarkivar Inga Bolstad Arkivverket/BERRE Bruk i media

– Dette er et rekordår, på flere måter. Aldri før er det kommet inn et så høyt ønske om midler. I tillegg slår vi gamle rekorder for søknader om innovasjon. I år handler nesten halvparten av søknadene arkivinnovasjon, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Arkivverkets utviklingsmidler skal bidra til å sikre og tilgjengeliggjøre samfunnets arkiver.

Midlene kommer fra Norsk Tippings spilleoverskudd, og målgruppen for støtteordningen er institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og formidler arkiv. Institusjoner som bevarer og tilgjengeliggjør arkiv, har vært invitert til å søke. I år kunne man søke tilskudd til utviklingstiltak innenfor to innsatsområder:

  • En innovasjonsarena for arkiv
  • Startskudd for tilgjengeliggjøring av kulturarv

Arkivverket mottok 76 søknader på til sammen nærmere 50 millioner kroner. Potten som skal fordeles, er på 12,3 millioner. 

Både kulturarv og innovasjon

31 ulike prosjekter har fått midler i år. 16 av dem er prosjekter som skal bidra til å sikre kulturarven vår ved å ordne og tilgjengeliggjøre viktige privatarkiver. Mottakerne av støtten skal sikre alt fra idrettsarkiver og personarkiver til arkiver etter kystnæring og bygningsarv. 15 prosjekter får midler til arkivinnovasjon. Disse prosjektene skal utforske, teste og vurdere nye måter å håndtere arkivutfordringer på, enten ved ny metodikk, nye veiledninger, nye verktøy eller et nytt blikk på arkivformidling. Prosjektene som får støtte, handler om alt fra planlegging og sikring til formidling av innhold fra arkivene, og omfatter både offentlig og privat arkivmateriale.

–  Her skal alt fra bruk av kunstig intelligens i arkivene til nye metoder for bevaring av små digitale privatarkiv utforskes. Det blir veldig spennende å se resultatene av disse prosjektene, sier Bolstad. 

Alle resultater og erfaringer fra prosjektene vil fortløpende vil legges ut på Arkivverkets nettsider  (https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/utviklingsmidler-for-arkivsektoren/prosjektrapporter-sluttrapporter) når prosjektene ferdigstilles. Formålet er at hele sektoren skal kunne lære av erfaringene som gjøres og hente inspirasjon til egen innsats. 

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Lenker

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg pressemeldinger fra Arkivverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye