Mattilsynet

Lite rester av plantevernmidler i norskprodusert mat

Del

Innholdet av plantevernmiddelrester i mat på det norske markedet er lavt. Det er flest funn av plantevernmiddelrester i mat som importeres fra land utenfor EU/EØS, viser Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram.

I overvåkings- og kartleggingsprogrammet ble det analysert til sammen 1 142 prøver av vegetabilske produkter og animalske produkter fra landdyr.
I overvåkings- og kartleggingsprogrammet ble det analysert til sammen 1 142 prøver av vegetabilske produkter og animalske produkter fra landdyr. Foto: Erling Fløistad, NIBIO

– Når man bruker et plantevernmiddel under dyrking, kan man kan finne igjen rester av dette plantevernmiddelet i produktet. Strenge regler skal sikre at maten er trygg og at plantevernmidler blir brukt på riktig måte, sier Are Sletta, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon kjemisk mattrygghet.

Det er derfor fastsatt grenseverdier for innhold av plantevernmiddelrester i næringsmidler. Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av nivåene, i samarbeid med NIBIO.

– Overvåkningen vår viser at mat dyrket i Norge inneholder gjennomgående færre plantevernmiddelrester enn produkter fra andre land, sier Sletta.

60 prosent av prøvene av norske produkter i 2022, var helt uten plantevernmiddelrester. Til sammenligning var 30 prosent av prøvene fra EU/EØS og 37 prosent av prøvene fra resten av verden uten funn.

I overvåkings- og kartleggingsprogrammet ble det analysert til sammen 1 142 prøver av vegetabilske produkter og animalske produkter fra landdyr. Av disse ble 28 prøver (2,5 prosent) vurdert å være overskridelser av grenseverdien. En overskridelse er funn over grenseverdi, etter fratrekk av analyseusikkerhet.

Flest overskridelser i produkter fra land utenfor Europa

I 2022 var det to overskridelser av grenseverdi i prøver av norsk grønnkål. I produkter fra EU/EØS var det også to overskridelser, i spinat og hvitvin. Disse overskridelsene medførte ingen akutt helsefare for forbruker.

I produkter fra land utenfor EU/EØS, var det overskridelser i 24 prøver. Dette gjaldt avokado, bordoliven i lake, bønner med belg, erter med belg, ingefærrot, kvede, malt koriander, mandel, paprika, pærer, ris, rosiner, te og vårløk. 

Ni av overskridelsene ble vurdert å kunne medføre akutt helsefare for forbruker. Disse partiene ble trukket fra markedet. Funnene ble gjort i to prøver av ris, én prøve av kvede, én prøve av pepper og én prøve av lange grønne bønner. I tillegg var det overskridelser med helsefare i fire prøver av rosiner. Rosiner er et av produktene hvor det er flest overskridelser. Druer og rosiner er også blant produktene der Mattilsynet ofte finner rester av flere ulike plantevernmidler. I én prøve av rosiner fra Tyrkia ble det funnet rester av 20 ulike plantevernmidler.

– Overskridelsene viser at det er ekstra viktig at virksomhetene kontrollerer og stiller krav til innhold av plantevernmiddelrester når de importerer fra land utenfor EU/EØS, sier Sletta.

Få funn i økologiske produkter

Det var i 2022 få funn av plantevernmiddelrester i økologiske produkter. I to av 151 prøver ble det påvist rester av plantevernmidler som ikke er tillatt å bruke i økologisk produksjon. Funnene ble gjort i hvitløk fra Spania og i tomat fra Norge. 

Fakta om grenseverdier

Hvis det påvises rester av et plantevernmiddel/stoff i en prøve, defineres det som et funn. For å vurdere om et funn over grenseverdi også er en overskridelse, korrigeres funnet for måleusikkerhet. For prøver med overskridelser, vurderer Mattilsynet om inntak av matvaren kan medføre helsefare for forbruker.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye