Legeforeningen

Helseplattformen: Oppsiktsvekkende av Helse Midt-Norge

Del

Helse Midt-Norge vingeklipper Helse Møre og Romsdal i spørsmålet om videre innføring av Helseplattformen. – Dette er ansvarspulverisering satt i system, og setter både det lokale helseforetaket og St. Olavs hospital i en umulig situasjon, sier president Anne-Karin Rime. 

President Anne-Karin Rime
President Anne-Karin Rime Foto Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

Styret i Helse Midt-Norge har vedtatt at Helse Møre og Romsdal skal innføre Helseplattformen til våren som planlagt, stikk i strid med det enstemmige vedtaket i det lokale helseforetaket i forrige uke. Beslutningen ble fattet på styremøtet i formiddag.  

– Dette er oppsiktsvekkende, og vitner om totalt ulik virkelighetsoppfatning. Det er høyst betimelig å stille spørsmål ved om styret i Helse Midt Norge forstår konsekvensene av dagens vedtak. De kaster hele regionen ut i en dramatisk situasjon hvor pasientsikkerheten og ansattes arbeidsmiljø ofres til fordel for økonomien. Vi støtter våre tillitsvalgte, og har full forståelse for at de reagerer med sjokk, vantro, sinne og frustrasjon over beslutningen, sier Rime, og fortsetter:

– De tillitsvalgte og ledelsen ved Helse Møre og Romsdal har gjennomført en grundig og god ROS-analyse. Basert på denne og vurderinger knyttet til pasientsikkerhet og forsvarlig drift vedtok styret i Helse Møre og Romsdal enstemmig å utsette innføringen av Helseplattformen. Helse Møre og Romsdal tar altså ansvar for pasientsikkerheten, men blir likevel overkjørt av Helse Midt-Norge som samtidig skyver ansvaret for pasientsikkerheten over på det lokale helseforetaket med dagens vedtak. Dette er ansvarspulverisering satt i system. 

Legeforeningen har fulgt Helseplattformen og innføringen tett over lang tid. Ett år etter innføringen er systemet fremdeles rammet av så mange feil at det eneste forsvarlige alternativet er å stoppe videre utrulling. Helsetilsynet har også flere ganger pekt på at systemet utgjør en pasientsikkerhetsrisiko, og flere av sakene er fortsatt ikke lukket.

Oppdateringen av tiltak som er påpekt av Helsetilsynet om pasientsikkerhet skjer ikke før vår 2024, altså samtidig som Møre og Romsdal skal ta i bruk Helseplattformen.

– Slike milepæler har hittil ofte blitt skjøvet på, noe som ikke er betryggende for innføringen Helse Midt-Norge nå pålegger Helse Møre og Romsdal. Vi merker oss også at flere styremedlemmer påpekte i dagens møte at det mangler dokumentasjon på hva kostnadene på videre innføring faktisk blir. Dette er alt annet enn tillitsvekkende, ettersom Helseplattformen kontinuerlig har utsatt sine frister og påført St. Olavs hospital store kostnader, avslutter Anne-Karin Rime.  

Kontakter

Norges største medisinske fellesskap

Legeforeningen er Norges største medisinske fellesskap. Over 40 000 medisinstudenter og leger er medlem hos oss. Vi organiserer 94 prosent av alle leger i Norge og er landets eneste komplette profesjonsforening. Siden 1886 har Legeforeningen kjempet for deg og faget du brenner for. Det gir en bedre helsetjeneste. Vi er foreningen for alle leger, hele livet.

Følg pressemeldinger fra Legeforeningen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Legeforeningen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Legeforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye