Statens vegvesen

Færre konflikter mellom Vegvesenet og entreprenører

Del

Antall rettslige konflikter mellom Statens vegvesen og entreprenører er kraftig redusert de siste årene.

vegåpning
De to motorvegprosjektene på rv 4 Hadeland er gode eksempler på ny og gammel tid for hvordan Statens vegvesen velger entreprenør. Mens etappe 1, Gran-Jaren, var nær ved å ende i retten, etter vegåpningen i 2017, var stemningen flere hakk bedre da motorvegdelen av etappe 2 ble åpnet i november 2023. Prosjektleder Wolfgang Mysliwietz i Hæhre entreprenører fikk blomster og gode ord av utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen under åpningen av rv. 4 Roa-Gran i november. Vegen ble bygd til avtalt pris og åpnet før tiden. foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

Mens tallet på rettssaker mellom Vegvesenet og entreprenører vokste kraftig i perioden 2010-2019, er Vegvesenet kun stevnet for retten i to saker som gjelder utbyggingsprosjekt de siste to årene. Den ene av den handler om utleie av brakkerigg.

I en rapport fra 2020 kritiserte Riksrevisjonen Vegvesenet for et høyt antall rettslige konflikter med entreprenører i vegutbyggingsprosjekter. Kontrollorganet til Stortinget hadde sett på konflikter mellom Vegvesenet og entreprenører fra 2010-2019. Fra 2013 til 2018 økte antall konflikter fra fire til 12.

Dårlig kontraktstrategi

Riksrevisjonen forklarte det høye konfliktnivået med svakheter i kontraktstrategien til Statens vegvesen, og oppfølging av kontraktene. I rapporten var Riksrevisjonen bekymret for at alle konfliktene kunne gjøre det det mindre attraktivt for entreprenører å ta offentlige utbyggingsoppdrag, og slik svekke konkurransen. Det igjen kunne føre til dyrere vegprosjekter.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik er veldig godt fornøyd med at Vegvesenet har lykkes med å redusere antall konflikter.

- Vi mener det er en klar sammenheng mellom færre konflikter og måten vi gjennomfører konkurranser med forhandlinger når vi velger entreprenør, sier Davik.

Vegvesenet prøvde ut nye måter å velge entreprenør, før rapporten til Riksrevisjonen fra 2020. Vegvesenet så på flere kriterier enn pris, med gode resultat.

Krevende arbeid

Fra Utbyggingsdivisjonen ble etablert 1.1.2020, har Vegvesenet gått bort fra prinsippet om lavest pris alene, til også å legge vekt på kvalitet, klima og miljø når de velger entreprenører i utbyggingsprosjekt. I tillegg forhandler Vegvesenet med flere utvalgte entreprenører, før de velger hvem som skal få bygge den nye vegen.

Konkurranseformen er krevende for både entreprenør og byggherre, men gir gode resultat

Drift og vedlikehold prøver også ut konkurranse med forhandlinger i noen kontrakter.

Fra 12 til to konflikter

1.1.2020 ble Vegvesenet omorganisert fra fem regioner til seks landsdekkende divisjoner. I løpet av det første året var Statens vegvesen, Utbygging del av ti nye rettslige konflikter med norske og utenlandske entreprenører i utbyggingsprosjekt. Året etter sank antall konflikter til sju.

I 2022 hadde Utbyggingsdivisjonen ingen nye konflikter. Så langt i 2023 møter Utbyggingsdivisjonen to entreprenører i retten i nye saker.

Ekstern bistand

Vegvesenet har også gode erfaringer med ekstern konfliktløsning. Her får Vegvesenet og andre byggherrer bistand fra jurister og ingeniører med lang prosjekterfaring til å løse og forebygge konflikter. I tillegg til dette har Vegvesenet også utviklet gode samhandlingsformer før og under byggeperioden.

- Det hjelper å bli kjent før en skal bygge veg sammen, sier Davik.

Kontakter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye