GlobeNewswire by notified

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma den 11 december 2023 i Anoto Group AB (publ) samt utseende av ny VD

Dela

Anoto Group AB (publ) (”Bolaget”) har den 11 december 2023 hållit extra bolagsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Styrelse

Bolagsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av Dennis Song, Injoon Jeong, Pedro Pinto och Hans Haywood.

Bolagsstämman valde Dennis Song till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Bolagsstämman beslutade att ersättning till styrelsen ska utgå enligt årsstämmans beslut (dvs. 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen att reduceras proportionellt med hänsyn till att den nya styrelsen inte kommer att tjänstgöra under hela perioden mellan årsstämman den 30 juni 2023 och nästa årsstämma).

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt uppgå till högst det antal stamaktier som motsvarar en utspädningseffekt om 20 procent av aktiekapital och röster efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten och samtidigt utöka och förstärka Bolagets aktieägarbas med strategiska och långsiktiga investerare. Emissionskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

VD

Vid konstituerande styrelsesammanträde beslutade styrelsen att utse Hans Haywood till interim CEO för Bolaget efter Joonhee Wons tidigare tillkännagivande att han skulle avgå som VD i samband med bolagsstämman idag. Joonhee Won fortsätter dock som VD i Knowledge AI.

Vidare har Bolaget inlett sökandet efter en permanent VD och styrelsen vill tacka de avgående styrelseledamöterna för deras tjänster och önskar Joonhee Won och Hans Haywood framgång i sina respektive roller.

För ytterligare information kontakta:

Dennis Song, styrelseordförande för Anoto Group AB (publ)

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 december 2023, kl. 17:45 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Participation notification by DME Advisors and DME Capital Management21.2.2024 08:30:00 CET | Press release

Brussels, February 21, 2024, 08:30 CET - Regulated information In line with Belgian transparency legislation (Law of May 2, 2007), DME Advisors and DME Capital Management recently sent to Solvay the following transparency notifications indicating that they crossed the threshold of 3%. Here is a summary of the moves: Date on which the threshold was crossedDate on which Solvay received the notificationDME Advisors LPDME Capital Management LPTotalJanuary 8, 2024February 16, 20242.88%0.12%3.01%February 12, 2024February 19, 20243.00%0.12%3.12% The most recent notification, dated February 19, 2024, contains the following information: Reason for the notification: acquisition or disposal of voting securities or voting rightsNotified by: A parent undertaking or a controlling personDate on which the threshold is crossed: February 12, 2024Threshold of direct voting rights crossed: 3% upwardsDenominator: 105,876,416 Full chain of controlled undertakings through which the holding is effectively hel

Sanoma Corporation - Managers' Transactions21.2.2024 08:15:00 CET | Press release

Sanoma Corporation, Managers’ Transactions, 21 February 2024 at 9:15 EET Sanoma Corporation - Managers' Transactions ___________________________________________ Person subject to the notification requirement Name: Holding Manutas Oy Position: Closely associated person (X) Legal person (1):Person Discharging Managerial Responsibilities In Issuer Name: Anna Herlin Position: Member of the Board Issuer: Sanoma Oyj LEI: 743700XJC24THUPK0S03 Notification type: INITIAL NOTIFICATION Reference number: 52987/5/6 ____________________________________________ Transaction date: 2024-02-20 Venue: AQEU Instrument type: SHARE ISIN: FI0009007694 Nature of transaction: ACQUISITION Transaction details (1): Volume: 350 Unit price: 6.86 EUR (2): Volume: 3 Unit price: 6.87 EUR (3): Volume: 64 Unit price: 6.89 EUR (4): Volume: 88 Unit price: 6.93 EUR (5): Volume: 1 Unit price: 6.94 EUR (6): Volume: 350 Unit price: 6.99 EUR Aggregated transactions (6): Volume: 856 Volume weighted average price: 6.92272 EUR ___

CASH FLOW STRENGTHENED AND PROFITABILITY IMPROVED IN THE LAST QUARTER OF THE YEAR21.2.2024 08:15:00 CET | Press release

ROBIT PLC PRESS RELEASE 21 FEBRUARY 2024 AT 9.15 EET CASH FLOW STRENGTHENED AND PROFITABILITY IMPROVED IN THE LAST QUARTER OF THE YEAR Market demand weakened during 2023, which affected the construction industry in Europe and Asia in particular. Customer demand in the mining industry remained at a good level during the year, but the high stock levels of customers and distributors, and de-stocking, weakened Robit’s sales also in the mining industry. Robit’s net sales for 2023 declined by 17.0 percent to EUR 92.9 million (112.0). In constant currencies, the decline was 13.7 percent. A significant reason for the decreased sales was the closure of the Russian business, which had an 8.3 percent impact on the declined net sales. The company’s full-year EBITDA decreased from the 2022 level totaling EUR 5.0 million (8.9). Profitability was weak, especially in the early part of the year, but the company managed to improve it with the help of the austerity measures implemented during the year. I

Bavarian Nordic delivered record financial results in 202321.2.2024 08:13:33 CET | Press release

Preliminary 2023 results exceed the latest guidance and represent the best-ever financial result in the Company’s history driven by extraordinary growth in travel health and a surge in smallpox/mpox vaccine sales.2024 revenue of DKK 5,000-5,300 million and EBITDA of DKK 1,100-1,350 million expected.Focused R&D efforts to drive sustainable value creation within infectious diseases; discontinuing immuno-oncology projects.The Company will host three capital markets days during February. COPENHAGEN, Denmark, February 21, 2024 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) today reports preliminary, unaudited financial results for 2023 and financial guidance for 2024. Furthermore, the Company provides an update on its R&D priorities. The preliminary revenue in 2023 was DKK 7,062 million compared to DKK 3,151 million in 2022, thus exceeding the annual guidance of DKK 6,900 million. The improved revenue was driven by the Public Preparedness segment due to a surge in sales of smallpox/mpox vaccines followi

Bavarian Nordic leverede rekordresultat i 202321.2.2024 08:13:33 CET | pressemeddelelse

De foreløbige resultater for 2023 overstiger de seneste forventninger og udgør selskabets bedste økonomiske resultater nogensinde, hvilket er en følge af ekstraordinær vækst inden for rejsevacciner og en stigning i salget af koppe-/mpoxvacciner.I 2024 forventes en omsætning på DKK 5.000-5.300 mio. og EBITDA på DKK 1.100-1.350 mio.Fokuserede aktiviteter inden for forskning og udvikling skal drive langsigtet værdiskabelse; selskabet ophører udviklingen inden for immunonkologi.Selskabet afholder tre kapitalmarkedsdage i slutningen af februar. KØBENHAVN, Danmark, 21. februar 2024 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag foreløbige, ureviderede finansielle resultater for 2023 samt forventninger til 2024. Desuden opdaterer selskabet på dets prioriteter inden for forskning og udvikling. Den foreløbige omsætning i 2023 var DKK 7.062 mio. sammenlignet med DKK 3.151 mio. i 2022 og oversteg dermed forventningerne til året om en omsætning på DKK 6.900 mio. Den forbedrede omsætning v

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye