GlobeNewswire by notified

Aktietilbagekøb

Del

Nørresundby, den 11. december 2023
Selskabsmeddelelse nr. 22/2023

Bestyrelsen i RTX har, jf. selskabsmeddelelse nr. 20/2023 af 30. november 2023, besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052, også kaldet "Safe Harbor"-forordningen.

Under programmet vil RTX tilbagekøbe aktier for et beløb på op til DKK 20 mio. i perioden fra 1. december 2023 til 30. september 2024.

Følgende transaktioner er foretaget under programmet i perioden nedenfor:

Antal aktierGennemsnitlig købsprisTransaktionsværdi i DKK
RTX-aktier før programmets start                          258.528
Akkumuleret andel i programmet, seneste udmelding
1. december 2023                               3.000 73,14                          219.420
4. december 2023                               3.000 73,97                          221.910
5. december 2023                               3.100 71,09                          220.379
6. december 2023                               3.200 71,01                          227.232
7. december 2023                               3.000 70,3                          210.900
8. december 2023                               2.201 70,29                          154.708
Akkumuleret under programmet                           17.501 71,68                      1.254.549
RTX i alt aktier                       8.467.838
RTX Treasuty-aktier                          276.029 3,3% af den samlede aktiekapital

I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 596/2014 præsenteres transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i det bilag, der er vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00
RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Sydbank’s 2023 Annual Report28.2.2024 08:25:00 CET | Press release

Company Announcement No 04/2024 28 February 2024 Sydbank’s 2023 Annual Report All-time high profit and robust capital position The Sydbank Group’s 2023 financial statements show a profit before tax of DKK 4,281m compared to DKK 2,405m in 2022. The increase of DKK 1,876m is primarily attributable to a rise in total income of DKK 1,868m set off against the effects of a rise in costs (core earnings) of DKK 96m and a lower reversal of impairment charges of DKK 72m. Profit before tax equals a return of 30.3% p.a. on average equity. Profit for the year represents DKK 3,342m against DKK 1,901m in 2022, equal to a return on average equity of 23.6% after tax. At the beginning of 2023 profit after tax was projected to be in the range of DKK 1,900-2,200m. CEO Karen Frøsig comments on the profit: - It is positive that we succeeded in lifting profitability significantly in 2023 from an all-time high level in 2022. The improvement in profitability is attributable to a continued rise in total income

Sydbanks årsrapport 202328.2.2024 08:25:00 CET | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 04/2024 28. februar 2024 Sydbanks årsrapport 2023 Rekordresultat og robuste kapitalforhold Sydbank-koncernens regnskab for 2023 viser et resultat før skat på 4.281 mio. kr. mod 2.405 mio. kr. i 2022. Stigningen på 1.876 mio. kr. kan primært henføres til en stigning i indtjeningen i alt på 1.868 mio. kr., modregnet effekterne af en stigning i basisomkostningerne på 96 mio. kr. og lavere tilbageførsel af nedskrivninger på 72 mio. kr. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 30,3 pct. p.a. Årets resultat udgør 3.342 mio. kr. mod 1.901 mio. kr. i 2022 og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 23,6 pct. efter skat. Ved indgangen til 2023 forventedes et resultat efter skat i intervallet 1.900-2.200 mio. kr. Administrerende direktør Karen Frøsig siger om resultatet: - Det er positivt, at vi i 2023 kan forbedre lønsomheden markant fra et rekordhøjt niveau i 2022. Forbedringen i lønsomheden kan tilskrives en fortsat stigning i de samlede indt

Share buyback28.2.2024 08:22:00 CET | Press release

Company Announcement No 03/2024 Peberlyk 4 6200 Aabenraa, Denmark Tel +45 74 37 37 37 Fax +45 74 37 35 36 Sydbank A/S CVR No DK 12626509, Aabenraa sydbank.dk 28 February 2024 Dear Sirs Share buyback The Board of Directors has decided to implement a share buyback programme of DKK 1,200 million, however not exceeding 8 million shares. The purpose of the share buyback is to reduce the Bank’s share capital with the shares purchased under the programme. At the general meeting of Sydbank A/S held on 23 March 2023 the Board of Directors was most recently authorised to allow the Bank to acquire own shares at a total value of up to 10% of the Bank’s share capital. The price paid for shares may not differ by more than 10% from the price quoted on Nasdaq Copenhagen A/S at the time of purchase. The share buyback is part of the adjustment to optimise the capital structure in accordance with the Bank’s capital targets and capital policy. At 31 December 2023 Sydbank’s CET1 ratio stood at 18.9% and it

Aktietilbagekøb28.2.2024 08:22:00 CET | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 03/2024 Peberlyk 4 DK-6200 Aabenraa Telefon +45 74 37 37 37 Telefax +45 74 37 35 36 Sydbank A/S CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa sydbank.dk 28. februar 2024 Aktietilbagekøb Bestyrelsen har besluttet at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram på 1.200 mio. kr., dog maksimalt 8 mio. aktier. Aktietilbagekøbet sker med henblik på nedsættelse af bankens selskabskapital med de under programmet købte aktier. Bestyrelsen blev senest på Sydbank A/S’ generalforsamling den 23. marts 2023 bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier for samlet op til 10 pct. af bankens selskabskapital. Erhvervelse af aktier skal ske til en pris, der ikke afviger mere end 10 pct. af den på Nasdaq Copenhagen A/S noterede kurs på erhvervelsestidspunktet. Aktietilbagekøbet sker som et led i en tilpasning og optimering af kapitalstrukturen i overensstemmelse med bankens kapitalmålsætning og kapitalpolitik. Sydbank havde den 31. december 2023 en egentlig kernekapitalprocent på 18,9 og en kapitalp

Notice convening the Annual General Meeting28.2.2024 08:20:00 CET | Press release

Company Announcement No 02/2024Peberlyk 4 6200 Aabenraa, Denmark Tel +45 70 10 78 79 Fax +45 74 37 35 36 Sydbank A/S CVR No DK 12626509, Aabenraa sydbank.dk 28 February 2024 Dear Sirs Notice convening the Annual General Meeting Sydbank’s Annual General Meeting will be held on Thursday 21 March 2024 at 3:00pm. The notice and the agenda for the general meeting including appendices have been attached to this announcement. Yours sincerely Flemming Ramberg Mortensen Group Executive Vice President Attachments SM 02 UKIndkaldelse med bilag UK

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye