Mattilsynet

Norge er et lukrativt marked for ulovlig innførsel av kjæledyr

Del

Ulovlig omsetning og smugling av kjæledyr over grensene er et økende problem. Det viser en aksjon i regi av EU, hvor Mattilsynet har deltatt. Også her hjemme merkes denne formen for kriminalitet.

Tolletaten avdekker ofte kjæledyr som blir forsøkt smuglet inn i landet. Nå har Mattilsynet, Tolletaten og Økokrim deltatt i en EU-kampanje mot smugling av kjæledyr over grensene (Foto: Tolletaten).
Tolletaten avdekker ofte kjæledyr som blir forsøkt smuglet inn i landet. Nå har Mattilsynet, Tolletaten og Økokrim deltatt i en EU-kampanje mot smugling av kjæledyr over grensene (Foto: Tolletaten).

– Norge er et lukrativt marked for hundesmuglere. Prisene på kjæledyr er høy og betalingsviljen stor, sier Marit Forbord, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon grensekontroll og kriminalitet.

Den EU-koordinerte kontrollaksjonen, «Illegal trade of cats and dogs enforcement action», startet i juli i fjor og ble avsluttet i sommer. Aksjonsperioden for Mattilsynet var i siste halvår 2022. Målet for aksjonen var å avdekke ulovlig innførsel av hunder og katter. Aksjonen ble gjennomført i samarbeid med Tolletaten og Økokrim.

– Målet med aksjonen var å beskytte både folke- og dyrehelsen ved å oppdage regelbrudd, forfalskning av offisielle dokumenter og å avdekke ulovlig kjæledyrhandel, sier Marit Forbord.

Stort omfang

Resultatene fra EU-kommisjonens aksjon viser et betydelig omfang av organisert smugling og omsetning av hunder og katter med falske dokumenter til og innen EU/EØS. 467 varsler ble rapportert til det europeiske meldesystemet iRASFF. Det ble gjennomført 47 rettsaker i etterkant av aksjonen.

Innenfor EU var de sentrale smuglerutene fra Romania, Ungarn og Polen til Tyskland, fra Serbia til Slovenia, fra Russland og Hviterussland til Polen og Latvia, og med fly fra Tyrkia til Nederland og Østerrike.

Det ble blant annet avslørt flere kriminelle nettverk, som sto bak ulovlig innførsel av 27 000 hunder og katter fra Russland og Hviterussland til EU/EØS i løpet av fire år.

I 2021 utgjorde varslinger om kjæledyr 28 prosent av meldingene i iRASSF, i 2022 hadde dette økt til 46 prosent.  iRASFF omfatter både dyr, mat og fôr. Den vanligste svindelaktiviteten gjelder forfalskede dokumenter som brukes ved forflytning av kjæledyr, for eksempel kjæledyrpass, vaksinebevis og helsesertifikater.

EU anslår at den europeiske etterspørsel etter hunder årlig er på 8 millioner individer, med en estimert verdi på 1 milliard euro.

Norske resultater

Under aksjonen ble 3978 kjæledyr kontrollert på grensekontrollstasjonen på Oslo lufthavn Gardermoen i perioden 1. september – 20. desember 2022. Det ble gitt tips fra veterinærer om tre dyr som kom til kontroll uten gyldige dokumenter. Det ble avdekket seks hunder og en kattunge med mangelfulle eller forfalskede dokumenter. To av hundene ble avlivet, tre ble returnert til opprinnelseslandet, en ble plassert på karantenestasjon og vaksinert før frigivelse til eier. Kattungen ble også returnert, den hadde forfalsket dokumentasjon og manglet rabiesvaksine. Dyrene kom fra Spania, Georgia, Iran, Hellas via Serbia og en muligens fra Bosnia.

Under aksjonen notifiserte Norge fire svindelsaker i iRASFF. Ytterligere 10 saker ble notifisert etter endt norsk deltagelse i aksjonen. Relevant informasjon som ble samlet inn i aksjonen ble fortløpende delt med Økokrim og Europol. Mattilsynet har også i tidligere aksjoner avdekket manglende rabiesvaksine, feil alder i hundepasset, feil utfylte dokumenter og dokumentforfalskning.

Ukrainske flyktninger som kom med sine kjæledyr til Norge i 2022 var ikke en del av aksjonen.

Ikke kjøp smuglede hunder eller katter

Mattilsynet oppfordrer alle som vil ha hund eller katt om å tenke seg godt om på forhånd. Kjøp dyret hos en oppdretter som setter dyrets helse og velferd først, og insister på å besøke oppdretteren hjemme. Be om også å få se dyrets mor. De fleste innsmuglede dyr selges gjennom mellommenn, og vil dermed være tatt fra mora, ofte for tidlig.

Du bør aldri overta dyret på møtesteder som parkeringsplasser og bensinstasjoner.

– Hold deg unna nettsider hvor man kan legge et dyr i «handlekurven». Ingen seriøse oppdrettere selger dyr uten å vite noe om kjøperen, sier Marit Forbord.

– Det viktigste tiltaket mot ulovlig innførsel er at etterspørselen stanser. Smuglingen opphører kun dersom ingen kjøper hundene eller kattene, avslutter seksjonssjef Marit Forbord i Mattilsynet

Husk også at dersom du kjøper dyr fra utlandet gjelder det egne regler. Hunder skal for eksempel blant annet ha id-merking, rabiesvaksine (ikke fra Sverige), behandling mot revens dvergbendelorm og et pass eller helsesertifikat. Det samme gjelder katter, med unntak av kravet til behandling mot revens dvergbendelorm.

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Tolletaten avdekker ofte kjæledyr som blir forsøkt smuglet inn i landet. Nå har Mattilsynet, Tolletaten og Økokrim deltatt i en EU-kampanje mot smugling av kjæledyr over grensene (Foto: Tolletaten).
Tolletaten avdekker ofte kjæledyr som blir forsøkt smuglet inn i landet. Nå har Mattilsynet, Tolletaten og Økokrim deltatt i en EU-kampanje mot smugling av kjæledyr over grensene (Foto: Tolletaten).
Last ned bilde
Tolletaten avdekker ofte kjæledyr som blir forsøkt smuglet inn i landet. Nå har Mattilsynet, Tolletaten og Økokrim deltatt i en EU-kampanje mot smugling av kjæledyr over grensene (Foto: Tolletaten).
Tolletaten avdekker ofte kjæledyr som blir forsøkt smuglet inn i landet. Nå har Mattilsynet, Tolletaten og Økokrim deltatt i en EU-kampanje mot smugling av kjæledyr over grensene (Foto: Tolletaten).
Last ned bilde
Seksjonssjef Marit Forbord i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet).
Seksjonssjef Marit Forbord i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet).
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye