GlobeNewswire by notified

Selskabsmeddelelse 5/2023

Del

INDKALDELSE til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S i likvidation

Nordic Shipholding A/S i likvidation, CVR-nr. 76 35 17 16 (”Selskabet”) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Torsdag den 28. december 2023, kl. 09.00,
Gorrissen Federspiel, Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V.

Dagsorden

1.   Aflæggelse af likvidators beretning

2.   Forelæggelse af endeligt og revideret likvidationsregnskab til godkendelse

3.   Beslutning om endelig likvidation af Selskabet

4.   Eventuelt


Fuldstændige forslag


Punkt 1 – Aflæggelse af likvidators beretning


Punkt 2 – Forelæggelse af endeligt og revideret likvidationsregnskab til godkendelse
Likvidator foreslår, at det endelige likvidationsregnskab godkendes.

Der vil ikke være likvidationsprovenu til fordeling blandt Selskabets aktionærer i forbindelse med likvidationens gennemførelse.

Det endelige likvidationsregnskab er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside, www.nordicshipholding.com, og er vedlagt denne indkaldelse som bilag 1.


Punkt 3 – Beslutning om endelig likvidation af selskabet
Likvidator foreslår, at Selskabet endeligt likvideres og opløses.

Vedtages likvidationen, vil handlen i Selskabets aktie på Nasdaq Copenhagen A/S blive suspenderet umiddelbart efter generalforsamlingen. Likvidator vil herefter anmode Erhvervsstyrelsen om at registrere, at Selskabet er opløst, samt anmode Nasdaq Copenhagen A/S om endeligt at slette Selskabet fra handel.

Punkt 4 – Eventuelt

--o0o--

Vedtagelseskrav
Vedtagelse af punkt 3 kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af de stemmer, som er afgivet, såvel som af den del af aktiekapitalen, der er repræsenteret på generalforsamlingen. De øvrige punkter kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 40.615.840,30 og er fordelt på 406.158.403 aktier a nominelt DKK 0,10. Hver aktie a nominelt DKK 0,10 giver én stemme.

Registreringsdatoen er 21. december 2023.

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort, som beskrevet nedenfor.

Adgangskort
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort.

Adgangskort kan rekvireres via Euronext Securities’ hjemmeside, https://euronext.com/cph-agm. Adgangskort kan yderligere rekvireres ved henvendelse til Euronext Securities, per telefon: 43 58 88 66, via e-mail: cph-investor@euronext.com eller ved skriftlig henvendelse til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København ved at anvende en blanket, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S’ hjemmeside, www.nordicshipholding.com.

Anmodningen skal være Euronext Securities i hænde senest 25. december 2023.

Fuldmagt
Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage på den ekstraordinære generalforsamling, kan afgive en fuldmagt til likvidator eller en tredjepart. Fuldmagter kan afgives elektronisk via Euronext Securities’ hjemmeside, https://euronext.com/cph-agm. Fuldmagter kan yderligere afgives skriftligt ved at anvende en blanket, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S’ hjemmeside, www.nordicshipholding.com. Den underskrevne skriftlige blanket indsendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København, eller e-mail: cph-investor@euronext.com.

Fuldmagter skal være Euronext Securities i hænde senest 25. december 2023.

Brevstemme
Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage på den ekstraordinære generalforsamling, kan tillige indsende deres stemme med post (brevstemme). Brevstemmer kan indsendes elektronisk via Euronext Securities’ hjemmeside, https://euronext.com/cph-agm. Brevstemmer kan yderligere indsendes skriftligt ved at anvende brevstemmeblanketten, der kan hentes på Nordic Shipholding A/S’ hjemmeside, www.nordicshipholding.com. Den underskrevne brevstemme indsendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København, eller e-mail: cph-investor@euronext.com.

Brevstemmer skal være Euronext Securities i hænde senest 27. december 2023, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger
På Selskabets hjemmeside, www.nordicshipholding.com, vil der frem til og med dagen for generalforsamlingen kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder denne indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag, og oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen via e-mail info@nordicshipholding.com.

Persondata
For nærmere information om, hvordan Selskabet indsamler og behandler personoplysninger, henvises til Selskabets hjemmeside www.nordicshipholding.com, hvor Selskabets politik for behandling af personoplysninger samt information om beskyttelse af persondata er tilgængelig.

Forfriskninger
Der vil ikke blive serveret forfriskninger ved generalforsamlingen.

København, den 6. december 2023

På vegne af Nordic Shipholding A/S i likvidation

Likvidator Louise Celia Korpela

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Sanoma Corporation - Managers' Transactions21.2.2024 08:15:00 CET | Press release

Sanoma Corporation, Managers’ Transactions, 21 February 2024 at 9:15 EET Sanoma Corporation - Managers' Transactions ___________________________________________ Person subject to the notification requirement Name: Holding Manutas Oy Position: Closely associated person (X) Legal person (1):Person Discharging Managerial Responsibilities In Issuer Name: Anna Herlin Position: Member of the Board Issuer: Sanoma Oyj LEI: 743700XJC24THUPK0S03 Notification type: INITIAL NOTIFICATION Reference number: 52987/5/6 ____________________________________________ Transaction date: 2024-02-20 Venue: AQEU Instrument type: SHARE ISIN: FI0009007694 Nature of transaction: ACQUISITION Transaction details (1): Volume: 350 Unit price: 6.86 EUR (2): Volume: 3 Unit price: 6.87 EUR (3): Volume: 64 Unit price: 6.89 EUR (4): Volume: 88 Unit price: 6.93 EUR (5): Volume: 1 Unit price: 6.94 EUR (6): Volume: 350 Unit price: 6.99 EUR Aggregated transactions (6): Volume: 856 Volume weighted average price: 6.92272 EUR ___

CASH FLOW STRENGTHENED AND PROFITABILITY IMPROVED IN THE LAST QUARTER OF THE YEAR21.2.2024 08:15:00 CET | Press release

ROBIT PLC PRESS RELEASE 21 FEBRUARY 2024 AT 9.15 EET CASH FLOW STRENGTHENED AND PROFITABILITY IMPROVED IN THE LAST QUARTER OF THE YEAR Market demand weakened during 2023, which affected the construction industry in Europe and Asia in particular. Customer demand in the mining industry remained at a good level during the year, but the high stock levels of customers and distributors, and de-stocking, weakened Robit’s sales also in the mining industry. Robit’s net sales for 2023 declined by 17.0 percent to EUR 92.9 million (112.0). In constant currencies, the decline was 13.7 percent. A significant reason for the decreased sales was the closure of the Russian business, which had an 8.3 percent impact on the declined net sales. The company’s full-year EBITDA decreased from the 2022 level totaling EUR 5.0 million (8.9). Profitability was weak, especially in the early part of the year, but the company managed to improve it with the help of the austerity measures implemented during the year. I

Bavarian Nordic delivered record financial results in 202321.2.2024 08:13:33 CET | Press release

Preliminary 2023 results exceed the latest guidance and represent the best-ever financial result in the Company’s history driven by extraordinary growth in travel health and a surge in smallpox/mpox vaccine sales.2024 revenue of DKK 5,000-5,300 million and EBITDA of DKK 1,100-1,350 million expected.Focused R&D efforts to drive sustainable value creation within infectious diseases; discontinuing immuno-oncology projects.The Company will host three capital markets days during February. COPENHAGEN, Denmark, February 21, 2024 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) today reports preliminary, unaudited financial results for 2023 and financial guidance for 2024. Furthermore, the Company provides an update on its R&D priorities. The preliminary revenue in 2023 was DKK 7,062 million compared to DKK 3,151 million in 2022, thus exceeding the annual guidance of DKK 6,900 million. The improved revenue was driven by the Public Preparedness segment due to a surge in sales of smallpox/mpox vaccines followi

Bavarian Nordic leverede rekordresultat i 202321.2.2024 08:13:33 CET | pressemeddelelse

De foreløbige resultater for 2023 overstiger de seneste forventninger og udgør selskabets bedste økonomiske resultater nogensinde, hvilket er en følge af ekstraordinær vækst inden for rejsevacciner og en stigning i salget af koppe-/mpoxvacciner.I 2024 forventes en omsætning på DKK 5.000-5.300 mio. og EBITDA på DKK 1.100-1.350 mio.Fokuserede aktiviteter inden for forskning og udvikling skal drive langsigtet værdiskabelse; selskabet ophører udviklingen inden for immunonkologi.Selskabet afholder tre kapitalmarkedsdage i slutningen af februar. KØBENHAVN, Danmark, 21. februar 2024 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggjorde i dag foreløbige, ureviderede finansielle resultater for 2023 samt forventninger til 2024. Desuden opdaterer selskabet på dets prioriteter inden for forskning og udvikling. Den foreløbige omsætning i 2023 var DKK 7.062 mio. sammenlignet med DKK 3.151 mio. i 2022 og oversteg dermed forventningerne til året om en omsætning på DKK 6.900 mio. Den forbedrede omsætning v

Wolters Kluwer 2023 Full-Year Report21.2.2024 08:01:01 CET | Press release

Wolters Kluwer 2023 Full-Year Report Alphen aan den Rijn, February 21, 2024 – Wolters Kluwer, a global leader in professional information, software solutions and services, today releases its full-year 2023 results. Highlights Revenues €5,584 million, up 5% in constant currencies and up 6% organically.Recurring revenues (82% of total revenues) up 7% organically.Digital & services revenues (94% of total revenues) grew 6% organically.Expert solutions (58% of total revenues) grew 8% organically.Cloud software (16% of total revenues) grew 15% organically.Adjusted operating profit €1,476 million, up 6% in constant currencies.Adjusted operating profit margin up 30 basis points to 26.4%.Diluted adjusted EPS €4.55, up 10% overall and up 12% in constant currencies.Adjusted free cash flow €1,164 million, down 2% in constant currencies.Net-debt-to-EBITDA of 1.5x; return on invested capital (ROIC) improved to 16.8%.Proposed 2023 total dividend €2.08 per share, an increase of 15%.Share buybacks:Comp

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye