Rekordhøye skatter i 2022 - skattelistene tilgjengelige fra i dag

Del

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2022 er nå ferdig for 5 millioner personer og 405 000 selskaper, og tallene viser at det til sammen ble betalt over 1 700 milliarder kroner i skatt i 2022.

Skattelistene blir tilgjengelige 6. desember. 

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark.
Skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Andreas Vatnøy/Skatteetaten.

Tall fra skatteoppgjøret for inntektsåret 2022 er nå klare. Tallene viser at cirka 4,3 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har betalt 655 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue. Videre har 405 000 selskaper til sammen betalt 164 milliarder i skatt. I tillegg til dette kommer petroleumsskatt på nærmere 883 milliarder kroner.

Til sammen ble det betalt inn rundt 1 702 milliarder kroner i skatt for inntektsåret 2022.

– Dette er det høyeste tallet vi noen gang har registrert i et skatteoppgjør, og mye av årsaken skyldes den store økningen i petroleumsskatt. Men også for selskaper, lønnsmottakere, pensjonister og personlig næringsdrivende er tallene høyere enn tidligere år, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Til sammenligning ble det betalt inn 1 057 milliarder kroner i skatt for inntektsåret 2021.

Flest fikk penger til gode

Skatteoppgjøret viser at over 3,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende fikk tilbakebetalt mer enn 42 milliarder kroner. I gjennomsnitt fikk disse 12 898 kroner tilbake.

740 000 lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende måtte betale til sammen 28 milliarder i restskatt, noe som i gjennomsnitt innebærer at hver enkelt måtte betale 37 899 kroner.

Mulig å søke i skattelistene fra og med i dag

Skattelistene for inntektsåret 2022 blir tilgjengelig for søk på skatteetaten.no fra kl. 05:00 6. desember.

– Skattelistene viser ikke hva du har i lønnsinntekt, men den forteller hva du har i netto inntekt. Dette er altså inntekten din minus fradragene du har krav på. På samme måte viser ikke tallene for formue hvor mye du har i banken, men hvilken netto formue du har, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

For å søke i skattelistene må du logge deg inn på Skatteetatens hjemmeside. Søkene er ikke anonyme, og det loggføres hvem du har søkt på i skattelistene, slik at du kan se hvem som søker på deg.

Fra desember i fjor har Skatteetaten registrert 1,3 millioner søk i skattelistene, fordelt på 521 000 unike innlogginger. Cirka 285 000 brukere har sjekket hvem som har søkt på deres skatteopplysninger. Dette er noe mindre enn tidligere år. På det meste var det over 16 millioner søk gjennom året i skattelistene på skatteetaten.no.

Du kan fortsatt endre skattemeldingen

Skulle du oppdage feil i skatteoppgjøret kan du fortsatt i de fleste tilfeller endre det selv slik at Skatteetaten kan rette opp opplysningene, beregne skatten på ny og sende deg et nytt skatteoppgjør.

Se veileder som hjelper deg å endre skatteopplysninger selv: skatteetaten.no/klage

Fakta: Hva inneholder skattelistene?

Skattelistene inneholder følgende opplysninger:

 • navn 
 • postnummer 
 • poststed 
 • fødselsår (organisasjonsnummer for selskaper) 
 • nettoformue 
 • nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag, nettoinntekten omfatter ikke tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven § 10-42)  
 • beregnet skatt

Skattelistene inneholder ikke opplysninger om:

 • personer med sperret adresse
 • som kan røpe et klientforhold
 • personer som var 17 år eller yngre ved inntektsårets utgang
 • personer uten fast bopel
 • avdøde personer

Tallene i skattelistene er netto inntekt og netto formue. Det vil si at dersom fradrag og/eller gjeld er større enn inntekt og/eller formue, vil det stå 0 i skattelisten, gitt at det ikke skal beregnes trygdeavgift av inntekten. Du betaler trygdeavgift av lønns og pensjonsinntekter, men ikke for kapitalinntekter (for eksempel salgsgevinster, renteinntekter mv.). 

Nøkkeltall for skatteoppgjøret 2022

De første skatteoppgjørene ble sendt ut i mars, men de siste var ikke klare før siste uken i november.

Hvert år gjør vi tilgjengelig nøkkeltall om skatteoppgjøret. Nøkkeltallene er en oversikt over hovedtall for skatteoppgjøret per kommune, blant annet hvor mange som har fått penger til gode og hvor mange som har fått restskatt.

Oversikt og detaljer om alle fylker og kommuner finner du på skatteetaten.no/nokkeltall. Der kan du også laste ned alle tallene.

Hovedtall fra skatteoppgjør 2020 - 2022

Betalt skatt

2022

2021

2020

Personlig skattepliktige

655 mrd

637 mrd

563 mrd

Selskaper (unntatt oljeskatt)

164 mrd

121 mrd

58 mrd

Oljeskatt

882,7 mrd

299,2 mrd

-21,4 mrd

Skatt til gode

Personer

3 200 000

3 000 000

2 900 000

Totalt beløp

42 mrd

34 mrd

37 mrd

Gjennomsnitt

12 900 kr

11 300 kr

12 500 kr

Restskatt

Personer

740 000

920 000

1 000 000

Totalt beløp

28 mrd

42,9 mrd

34 mrd

Gjennomsnitt

37 900 kr

46 600 kr

34 300 kr

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Følg pressemeldinger fra Skatteetaten

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye