MestergruppenMestergruppen

Mestergruppen blir medlem i Handelens Miljøfond

Del

Bolig- og byggevarekonsernet Mestergruppen blir medlem i Norges største private miljøfond for å bidra i arbeidet med å redusere plastforbruk.

Daglig leder i Handelens Miljøfond, Cecilie Lind.
Daglig leder i Handelens Miljøfond, Cecilie Lind. Foto: Katrine Lunke, Apeland

Handelens Miljøfond støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer.

Fra januar 2024 vil 2 kroner per plastpose fra et knippe av Mestergruppens kjeder gå til arbeid med å redusere plastforbruk. I første omgang er det XL-BYGG, Byggtorget, Kulør, Fargerike og Mal Proff som blir medlemmer i miljøfondet. De fem kjedene har til sammen 424 utsalgssteder i Norge.

- Vi ønsker å være medlem og bidra i handelens felles satsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast. Sammen med Handelens Miljøfond skal vi jobbe for å redusere plastposebruken i våre butikker og bidra med støtte til miljøprosjekter, sier Stine Solheim, kjededirektør i Fargerike.

Redusert plastposebruk med ca. 40 %
Midlene fra posesalget hos miljøfondmedlemmene er øremerket fondets hovedformål. På den måten er Mestergruppen med på å støtte et bredt spekter av ulike miljøprosjekter der målet er å løse plastproblemer.

- Totalt har midlene fra våre medlemmer bidratt til at over 2 000 mil og over 8 000 tonn plast er ryddet vekk fra naturen. I tillegg har vi bare den siste tiden redusert plastposebruken i Norge med nær 40 %. Å være medlem gjør en stor forskjell for miljøet, og vi er veldig fornøyd med å få en så stor aktør som Mestergruppen med på laget. Det er vi og miljøet veldig glade for, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Med Mestergruppen som nytt medlem, har Handelens Miljøfond en stor oppslutning innen byggevare- og VVS-bransjen.

- Av de større firmaene i bransjen så er det faktisk bare et par igjen før vi har så å si full oppslutning. Jeg er imponert over miljøengasjementet og berømmer virkelig selskapene som er medlem. Det er tøffe tider for mange i byggebransjen, men de tar seg likevel tid til å sette klima og miljø på agendaen, sier Lind.

Om Mestergruppen
Mestergruppen er et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, overflatebehandling, VVS, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. I 2022 omsatte Mestergruppen for 20 milliarder kroner. Konsernet består av mange kjeder og merkenavn i Norge og Sverige. Mestergruppen er medlem av FNs Global Compact og hovedkontoret er Miljøfyrtårnsertifisert. Les mer her

Om Handelens Miljøfond
Handelens Miljøfond ble stiftet i november 2017, og ble etablert som et alternativ til en statlig avgift i forbindelse med EUs plastbæreposedirektiv. Handelens Miljøfonds midler kommer fra medlemmene som betaler en kontingent på 2 kroner per plastbærepose de kjøper eller selger i Norge. Alle butikker, kjeder og grossister som omsetter plastbæreposer kan bli medlem i Handelens Miljøfond. Midlene som Handelens Miljøfond får inn er øremerket miljøtiltak innen miljøfondets hovedformål. Les mer her

Kontakter

Bilder

Daglig leder i Handelens Miljøfond, Cecilie Lind.
Daglig leder i Handelens Miljøfond, Cecilie Lind.
Last ned bilde
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye