Den norske kirke

Priv til red. Møte i Kirkerådet 7. og 8. desember 2023

Del

Kirkerådet i Den norske kirke har møte 7. og 8. desember. Media er invitert til å følge møtet digitalt eller fysisk.

Torsdag 7. og fredag 8. desember er det møte i Kirkerådet. Torsdag foregår saksbehandlingen i Oslo bispegård, fredag foregår det i Kirkens hus. Se tentativ tidsplan for møtet her.

Kirkerådets møter er åpne, med mindre Kirkerådet selv vedtar å lukke møtet. Det er mulig følge saksbehandlingen digitalt eller fysisk. Meld fra til ak547@kirken.no om du ønsker delta fysisk, eller følg møtet digitalt her.

Saksliste

På sakslisten står blant annet saker om organisasjonsutvikling, evaluering av prosess for bispetilsetting, kirkens arbeid med sannhet og forsoning, og budsjett og årsplan for 2024. Se sakslisten og les sakspapirene her.

KR 82/23    Godkjenning av innkalling og saksliste

KR 83/23 Orienteringssaker

KR 84/23 Referatsaker

KR 85/23 Organisasjonsutvikling - Strategi for fellesløsninger i Den norske kirke (Kirkemøte 2024)

KR 86/23 Videreføring av fagutvalg for LHBT+ i Den norske kirke

KR 87/23 Ordning for askeonsdag

KR 89/23_Budsjett 2024

KR 90/23 Årsplan 2024

KR 92/23 Organisasjonsutvikling - folkevalde, bispedømerådet og soknerådet (Kyrkjemøtet 2024)

KR 93/23 Kirkemøtet 2024 - foreløpig saksliste og program

KR 94/23 Evaluering av dagens ordning for tilsetting av biskop

KR 95/23 Sannhet og forsoning (Kirkemøtet 2024)

KR 96/23 Fra statskirke til organisasjon i sivilsamfunnet - mål og rammer for videre arbeid med kirkeordning

KR 97/23 Klagesaker på kirkebyggfeltet – forslag om overføring av myndighet fra Kirkerådet til Den norske kirkes klagenemnd (Kirkemøtet 2024)

KR 98/23 Innkjøp av bøker i forbindelse med ny bibeloversettelse 2023

KR 99/23 Etiske retningslinjer for Den norske kirke

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om oss

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

Mer himmel på jord

kirken.no

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye