Norges Blindeforbund

Viktige skritt i forliket til statsbudsjett, men fortsatt mye uløst

Del

Norges Blindeforbund er glad for at budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV øker de laveste satsene for uføretrygdede og andre stønadsmottakere. Det innføres også en utskriftstjeneste for punktskrift. Ellers mener Blindeforbundet at mange saker blir stående uløst også med dette budsjettforliket.

En mann med skjorte og dressjakke med hvitt hår og briller.
Forbundsleder i Norges Blindeforbund, Terje Andre Olsen. Foto: Tom Egil Jensen Norges Blindeforbund

Økte minstesatser

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er enige om å øke minstesatsene for en rekke trygdeordninger. Satsene økes med opptil 6000 kroner for uføretrygdede, 5000 kroner for personer på arbeidsavklaringspenger og 5000 for ytere av kvalifiseringsprogrammet. Endringene skal gjelde fra første juli.

- Dette er viktig i dyrtiden vi lever i og er en forutsetning for at de med lavt inntektsgrunnlag ikke skal få ytterligere svekket levestandard og reduserte muligheter til å leve aktive liv, uttaler Norges Blindeforbunds forbundsleder, Terje Andre Olsen som en umiddelbar kommentar etter budsjettforliket ble kjent.

- Det er imidlertid skuffende at egenandeler for lege og andre helsetjenester ikke reduseres, og at partiene ikke øker innsatsen mer for å sikre at kompetansen til personer med funksjonsnedsettelser kommer til sin rett i arbeidslivet. Blindeforbundet har påpekt viktigheten av å redusere digitale barrierer og å styrke kapasiteten til å følge opp diskriminering, og vi er ikke fornøyde med at partiene ikke har tatt mer hensyn til dette.

Mye står uløst

Selv om det flyttes på flere milliarder i statsbudsjettet, er det mange av Blindeforbundets innspill som ikke er ivaretatt. Dette gjelder blant annet at den utvidede nasjonale transporttjenesten for funksjonshemmede ikke innføres i nye fylker, at retten til brukerstyrt personlig assistanse ikke utvides og at ikke grunnlaget til frivillige og ideelle organisasjoner styrkes.

Utskriftstjeneste for punktskrift

Av andre endringer i budsjettet, merker Blindeforbundet seg at det bevilges 400.000 kroner til punktskrifttrykkeriet i Bergen.

- Det er positivt at det nå gis rom til en utskriftstjeneste for punktskrift. Dette vil gjøre det enklere  for punktskriftbrukere å få tilgang til informasjonen de trenger i ulike sammenhenger i hverdagen. Vi håper at dette følges opp med ytterligere bruk av punktskrift i samfunnet, avslutter forbundsleder Terje Andre Olsen.

Kontakter

Om oss

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Vårt overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper med funksjonsnedsettelser.

Norges Blindeforbund har i tillegg til interessepolitisk virksomhet tre syn- og mestringssenter, et bo- og arbeidssenter, leirer for synshemmede barn, førerhundskoler, punktskrifttrykkeri og internasjonal avdeling og fylkeslag i hvert fylke. 

Følg pressemeldinger fra Norges Blindeforbund

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Blindeforbund på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Blindeforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye