Nærings- og fiskeridepartementet

Tre nye forskningsprosjekter om bærekraftig fôr

Del

Regjeringen finansierer tre nye forskningsprosjekter om bærekraftig fôr gjennom Forskningsrådet. Prosjektene skal utvikle nye norske fôrråvarer til husdyr eller oppdrettsfisk som er mer bærekraftige enn dagens alternativer.

– Gratulerer til prosjektene som nå får støtte. Utvikling av bærekraftig fôr her hjemme kan bidra til å kutte klimautslipp, samtidig som vi tar vare på miljøet, trygger matsikkerheten og skaper grønn industri. Disse tre prosjektene vil være med på å akselerere og flytte forskningsfronten innenfor bærekraftig fôr, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth. 

Prosjektene foregår i Bergen, Rogaland og Oslo, og får tildelt til sammen 22,5 millioner kroner.

Forskningsprosjekter for bærekraftig fôr

Aller Aqua AS holder til i Bergen og skal i prosjektet teste innblanding av proteinmel fra engvekster i laksefôr. I tillegg skal de gjennomføre undersøkelser av ernæringsmessig egnethet både for laks og drøvtyggere. Prosjektet har potensial for å flytte kunnskapsfronten innenfor nye, bærekraftige råvarekilder til fôr som er lett å dyrke i Norge. Aller Aqua tildeles 10 millioner kroner

Norwegian Mycelium AS holder til i Oslo og skal i prosjektet optimalisere produksjon av mycelproteiner (sopp) til bruk i fiskefôr, med bruk av myse som vekstmedium. Råstoffkilde fra landbasert matindustri finnes i store mengder og har et stor potensial for å anvendes til fôr til fisk. Dette vil gi nye sirkulære økonomiske løsninger. Norwegian Mycelium AS tildeles 8,5 millioner kroner.

GAS 2 FEED AS holder til i Rogaland og skal i prosjektet konvertere CO2 til proteinrikt fôr for oppdrettslaks ved bruk av bioteknologi og mikrobiell konvertering. Prosjektet har en ambisiøs innovasjon for sin fôrproduksjon, helt uten klimabelastning. Innovasjonen vil bidra til mer effektiv, billigere og en mer bærekraftig fôrproduksjon enn dagens løsninger og alternativer. GAS 2 FEED AS tildeles 4 millioner kroner.

– Befolkningsvekst, økt press på areal og ressurser og mer usikre forsyningslinjer kan sette matsikkerheten under press. Derfor har regjeringen satt som mål at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutsleppa i matsystemene. Skal vi lykkes med dette trenger vi forskning og utvikling fra slike prosjekter, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.  

Viktig samfunnsoppdrag

'Bærekraftig fôr' er ett av regjeringens samfunnsoppdrag. Samfunnsoppdragene gjør at forsknings- og innovasjonspolitikken retter seg enda mer mot det å løse samfunnsutfordringer. Tanken er at relevante institusjoner og aktører i bredden av samfunnslivet skal jobbe sammen for å løse konkrete samfunnsutfordringer på et avgrenset område.

– Regjeringen vil at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder. Jeg er glad for at vi nå kan finansiere prosjekter gjør at nyvinninger blir raskt tatt i bruk. Dette er viktig for og som skal bidra til at vi når å nå målene våre knytta til klima, miljø, matproduksjon og verdiskaping, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

Prosjekter med tildeling bærekraftig fôr til husdyr og fisk

Organisasjon

Beløp (i 1000 kr)

Fylke

Kommune

ALLER AQUA NORWAY AS

       10 000

Vestland

Bergen

GAS 2 FEED AS

         4 000

Rogaland

Sola

NORWEGIAN MYCELIUM AS

         8 500

Oslo

Oslo

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth. Foto: NFD
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth. Foto: NFD
Last ned bilde
Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch. Foto: KD
Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch. Foto: KD
Last ned bilde
Landbruks- og matminister Geir Pollestad. Foto: LMD
Landbruks- og matminister Geir Pollestad. Foto: LMD
Last ned bilde

Om oss

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye