Dun & Bradstreet

KONKURSNEDGANG I NOVEMBER: VIL JULEHANDELEN REDDE HANDELSBEDRIFTENE?

Del

Ny statistikk fra det globale data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet viser at november ble en måned med overraskende nedgang på 16 prosent i konkurstallene sammenlignet med samme periode i fjor. Dette kommer etter en sterk oppgang på 21 prosent i oktober. Inn mot årets siste måned er konkurstallene 19 prosent høyere enn i 2022. Detaljhandelen fortsetter den negative trenden, og antall konkurser er opp 42 prosent hittil i år, sammenlignet med fjoråret.

Oslo, 1. desember 2023 – I november har totalt 295 bedrifter måttet stenge dørene i Norge. Det er 16 prosent færre enn i november 2022, og 17 prosent færre enn snittet de siste tre årene. Ser man på tallene hittil i år er bildet noe annerledes, hvor vi nå har 19 prosent flere konkurser sammenlignet med samme periode (januar-november) i fjor. På årsbasis ser vi at den stigende trenden i nasjonale konkurser som har pågått siden starten av tredje kvartal nå har snudd inntil videre.

– De lave november-tallene er noe overraskende, men variasjoner mellom månedene er naturlig. Vi ligger an til å avslutte året på et høyere nivå enn fjoråret – i likhet med 2022 da vi endte året 12 prosent høyere enn 2021. Etter et første kvartal med relativt høyt antall konkurser ser vi at både andre og tredje kvartal ligger et stykke under antall konkurser i årene før pandemien, mens vi i første måned i fjerde kvartal så en økning i tallene, før vi i november ser en sterk nedgang, sier Kari Mette Almskog, administrerende direktør hos Dun & Bradstreet Norge.

Vil julehandelen redde handelsbedriftene?

Ser man på bransjedata, er det Tjenesteyting som har opplevd størst nedgang i november, sammenlignet med november 2022. Til tross for at Detaljhandel har opplevd 20 prosent færre konkurser i november sammenlignet med fjoråret, troner tallene for denne bransjen øverst på taperlisten hittil i år, med 42 prosent økning sammenlignet med samme periode i fjor. Jordbruk/Skog/Fiske følger tett etter med 38 prosent økning. Fjerde kvartal byr samtidig på historisk sett sterke handelsmåneder, med Black Friday, Cyber Monday, Singles Day, og sist, men absolutt ikke minst, julehandelen.

– Vi har tidligere i år meldt om store økninger i konkurstallene for handelsbedriftene, senest i september da vi kunne rapportere om en økning hittil i år på hele 52 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Denne fortsatte negative utviklingen for detaljhandel er også helt i tråd med AS-Norge tallene våre, som viser en marginskvis for norske bedrifter med nedgang i resultatgrad 21 prosent. Slike skviser slår logisk nok i stor grad ut i bransjer som allerede opererer med lave marginer – som handelsbedrifter. At vi nå ser en nedgang i konkurser er nok mer ett håp og ønske om at black-week og julehandel skal redde året som helhet. Dette vil nok også bli fasit for noen selskap. Resultatene vil komme i starten av neste år, dvs. vi kan nok forvente at 2024 vil starte i skifteretten for de selskapene som har strukket økonomien og ikke fått til julehandelen, sier Almskog.

Størst nedgang i de mest befolkede fylkene

Viken, Rogaland, og Vestland leder an i den overraskende nedgangen på månedsbasis med henholdsvis 44, 38, og 33 prosent nedgang i konkurser sammenlignet med november i fjor. De mindre befolkede områdene Trøndelag, Troms/Finnmark, og Møre og Romsdal har alle opplevd skarpe økninger i november med henholdsvis 65, 63, og 60 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. På årsbasis ligger våre to mest befolkede fylker, Viken og Oslo, an til å avslutte over 20 prosent høyere enn fjoråret. De to fylkene representerer kombinert litt under halvparten av totale konkurser hittil i år.

– Konkursene øker jevnt over i hele landet hittil i år, slik som i oktober, med unntak av Vestland som har hatt en flat utvikling. Det er også beroligende å se at Viken nærmest har hatt en halvering i antall konkurser i november i år, sammenlignet med november 2022. Det er som alltid her viktig å huske at lave tall i mindre befolkede geografier kan gi store prosentvise utslag, sier Almskog.

Kontakter

Bilder

Om Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet er en ledende global leverandør av data og analyser om både foretak og personer som gjør det mulig for foretak over hele verden til å ta bedre beslutninger. Dun & Bradstreets Data Cloud utvikler løsninger og leverer innsikt i verdifulle muligheter for kunder til å øke inntektene, redusere kostnader, redusere risiko og transformere virksomhetene sine. Siden 1841 Dun & Bradstreet hjulpet foretak av alle størrelser til å håndtere risiko og finne muligheter.

Følg pressemeldinger fra Dun & Bradstreet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Dun & Bradstreet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Dun & Bradstreet

Konkursnedgang på 20 prosent i januar2.2.2024 09:30:00 CET | Pressemelding

Oslo, 2. februar, 2024 – Konkurstallene i januar er ned 20 prosent, sammenlignet med januar 2023. Flere bedrifter har gått konkurs i januar i år enn tilsvarende måned i de relativt sett lave pandemiårene, men færre sammenlignet med årene før pandemien. – Året er fortsatt veldig ungt, og vi forventer fortsatt at 2024 vil bli et konkursår, sier Kari Mette Almskog, administrerende direktør i Dun & Bradstreet Norge.

18 prosent konkursøkning i 2023 – 2024 blir ingen brems5.1.2024 14:02:40 CET | Pressemelding

Oslo, 5. januar 2024 Ferske tall fra det globale data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet avslører økning i antall konkurser i desember 2023, etter en overraskende nedgang i november. Oppsummert har 2023 vært et utfordrende år for norsk næringsliv, spesielt innen lavmarginbransjene. Den mye omtalte negative konkursutviklingen fortsetter med uforminsket styrke, og prognoser fra Dun & Bradstreet tilsier at konkurstallene skal ytterligere opp i 2024.

AS Norge: Marginskvis for norske bedrifter6.11.2023 12:00:00 CET | Pressemelding

Den norske medianbedriften opplevde i 2022 2,7 prosent økning i inntektene sammenlignet med 2021. Samtidig har kostnadene for medianbedriften steget nesten dobbelt så mye, med 4,9 prosent. Etter at 2021 viste seg å være et rekordår for inntjeningen til næringslivet målt ved resultatgrad, har den norske medianbedriften redusert resultatgraden med 20,6 prosent i 2022. Bedriftene ser ut til å holde på soliditeten som ble bygget opp de foregående årene.

KONKURSØKNING I OKTOBER – TRANSPORT OG LAGRING HARDEST RAMMET1.11.2023 06:00:00 CET | Pressemelding

Oslo, 1. november 2023 Ferske tall fra det globale data- og analyseselskapet Dun & Bradstreet viser en nasjonal økning i antall konkurser i oktober. Konkurstallene for oktober er 21 prosent høyere sammenlignet med fjoråret. Det er en spesielt sterk økning i transport- og lagring på 39 prosent for inneværende måned. På årsbasis er det fortsatt detaljhandelen og hotell/restaurantbransjen som kommer dårligst ut, med en økning i konkurser på henholdsvis 49 og 39 prosent – Økte renter og tøffere økonomi har bragt konkurstallene tilbake til nivåene vi så like før pandemien. Samtidig ser vi at bransjene er ulikt rammet. Bedriftene som leverer til privat forbruk ser de største økningene i antall konkurser, sier Kari Mette Almskog, administrerende direktør hos Dun & Bradstreet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye